Subprogramma Cultuur

Het subprogramma Cultuur wil internationale samenwerking met Europese culturele en creatieve sectoren aanmoedigen. Aandacht gaat naar transnationale mobiliteit van culturele spelers en circulatie van creaties, en ook naar professionele ontwikkeling via uitwisseling van goede praktijken, innoverende businessmodellen, digitale toepassingen, publieksontwikkelingsstrategieën en netwerking.

Selectieresultaten

Hier vind je de Belgische selectieresultaten.

Hier vind je de database van de Europese Commissie met alle projecten die via Creatieve Europe die ooit zijn gefinancierd, incl de websites van de projecten.  

Cross-sectorale Subsidies

Kijk ook naar Cross-sectorale Subsidieoproepen voor culturele en creatieve organisaties.

Toekomst Creative Europe programma (2021-2027)
Toekomst Creative Europe programma (2021-2027)
Op 31 december 2020 loopt het laatste jaar van het Creative Europe subsidieprogramma (2014-2020) officieel af. Net zoals de vele andere Europese programma’s meldt het nieuwe 7-jarige Creative Europe-programma 2021-2027 zich aan.
Music Moves Europe
Oproep ihkv Music Moves Europe - 'Innovatieve steunregeling voor een duurzaam muziekecosysteem'
De Europese Commissie heeft in het kader van het sectorgerichte initiatief Music Moves Europe de voorbereidende oproep 'Innovatieve steunregeling voor een duurzaam muziekecosysteem (EAC/S15/2020)' gepubliceerd.
Lous and the Yakuza
Music Moves Europe Talent Awards 2021
De jaarlijkse Europese muziekprijs 'Music Moves Europe Talent Awards' viert opkomende artiesten die het geluid van vandaag en de toekomst vertegenwoordigen.

Welke subsidiemaatregelen biedt Creative Europe ter ondersteuning van de creatieve en culturele sectoren? Hier vind je uitleg over deadlines, voorwaarden, budget, selectiecriteria en aanvraagprocedures.

Hoe en waar vind je andere organisaties om samen een Europees samenwerkingsproject mee te organiseren? Hier vind je een overzicht van partner searches, databanken en tips.

Hier vind je een chronologisch overzicht van infossessies en workshops die Culture Desk Vlaanderen (mede) organiseert, alsook externe culturele evenementen zoals conferenties, seminaries en festivals.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter