Subprogramma Cultuur

Het subprogramma Cultuur wil internationale samenwerking met Europese culturele en creatieve sectoren aanmoedigen. Aandacht gaat naar transnationale mobiliteit van culturele spelers en circulatie van creaties, en ook naar professionele ontwikkeling via uitwisseling van goede praktijken, innoverende businessmodellen, digitale toepassingen, publieksontwikkelingsstrategieën en netwerking.

Selectieresultaten

Hier vind je de Belgische selectieresultaten.

Hier vind je de database van de Europese Commissie met alle projecten die via Creatieve Europe die ooit zijn gefinancierd, incl de websites van de projecten.  

Cross-sectorale Subsidies

Kijk ook naar Cross-sectorale Subsidieoproepen voor culturele en creatieve organisaties.

Selectieresultaten 'Europese Samenwerkingsprojecten 2020' (EACEA 32/2019)
Selectieresultaten 'Europese Samenwerkingsprojecten 2020' (EACEA 32/2019)
Het Uitvoerend Agentschap EACEA heeft de selectieresultaten bekendgemaakt van de oproep voor Klein- en Grootschalige Europese Samenwerkingsprojecten 2020 (EACEA 32/ 2019) met uiterste indieningsdatum 27 november 2019.
Music Moves Europe
Oproep ihkv Music Moves Europe - 'Innovatieve steunregeling voor een duurzaam muziekecosysteem'
De Europese Commissie heeft in het kader van het sectorgerichte initiatief Music Moves Europe de voorbereidende oproep Innovatieve steunregeling voor een duurzaam muziekecosysteem (EAC/S15/2020) gepubliceerd. De deadline om in te dienen is 15 september 2020.
corona
Extra Corona-maatregelen: Garantiefaciliteit (CCS GF) opgetrokken tot 251 miljoen euro ter ondersteuning van organisaties uit de Culturele en Creatieve Sectoren (CCS)
De Europese Commissie (EC) en het Europees Investeringsfonds (EIF) brengen nieuwe Coronavirusmaatregelen voor KMO’s en Kleine Overheidsondernemingen in voege, waaronder een verbeterde CCS Garantiefaciliteit.

Welke subsidiemaatregelen biedt Creative Europe ter ondersteuning van de creatieve en culturele sectoren? Hier vind je uitleg over deadlines, voorwaarden, budget, selectiecriteria en aanvraagprocedures.

Hoe en waar vind je andere organisaties om samen een Europees samenwerkingsproject mee te organiseren? Hier vind je een overzicht van partner searches, databanken en tips.

Hier vind je een chronologisch overzicht van infossessies en workshops die Culture Desk Vlaanderen (mede) organiseert, alsook externe culturele evenementen zoals conferenties, seminaries en festivals.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter