Subprogramma Cultuur

De huidige, onderstaande info geldt enkel en alleen nog voor de lopende projecten onder het voorbije Creative Europe 2014-2020-programma en is niet van toepassing op het nieuwe Creative Europe 2021-2027-programma. 

Zodra de informatie over het nieuwe Creative Europe-programma (2021-2027) en de details over de nieuwe projectoproepen voor handen zijn, worden de teksten van deze website aangepast. 

---------

Het subprogramma Cultuur wil internationale samenwerking met Europese culturele en creatieve sectoren aanmoedigen. Aandacht gaat naar transnationale mobiliteit van culturele spelers en circulatie van creaties, en ook naar professionele ontwikkeling via uitwisseling van goede praktijken, innoverende businessmodellen, digitale toepassingen, publieksontwikkelingsstrategieën en netwerking.

Selectieresultaten

Hier vind je de Belgische selectieresultaten.

Hier vind je de database van de Europese Commissie met alle projecten die via Creatieve Europe die ooit zijn gefinancierd, incl de websites van de projecten.  

Cross-sectorale Subsidies

Kijk ook naar Cross-sectorale Subsidieoproepen voor culturele en creatieve organisaties.

Creative Europe 2021: Stand van zaken & verwachte deadlines
Creative Europe 2021: Stand van zaken & verwachte deadlines
Op 27 april organiseerden het Departement CJM, Cultuurloket en VLEVA een Webinar over de financieringsmogelijkheden voor de culturele en creatieve sectoren in de nieuwe Europese programma's 2021-2027, waaronder Creative Europe, Erasmus+, Interreg/EFRO en Horizon Eu
Start Creative Europe 2021-2027 naderbij
Start Creative Europe 2021-2027 naderbij
De aanvang van het Creative Europe-programma 2021-2027 ligt in het verschiet.
nice to meet
Wekelijkse online infosessies: 'Nice to meet EU', instituten en ambassades helpen bij jouw Europese plannen
Wil je meer weten over het (internationale) cultuurbeleid in een ander Europees land of wil je een samenwerking opzetten? Europese culturele vertegenwoordigers geven informatie en delen hun kennis via een aantal webinars.

Welke subsidiemaatregelen biedt Creative Europe ter ondersteuning van de creatieve en culturele sectoren? Hier vind je uitleg over deadlines, voorwaarden, budget, selectiecriteria en aanvraagprocedures.

Hoe en waar vind je andere organisaties om samen een Europees samenwerkingsproject mee te organiseren? Hier vind je een overzicht van partner searches, databanken en tips.

Hier vind je een chronologisch overzicht van infossessies en workshops die Culture Desk Vlaanderen (mede) organiseert, alsook externe culturele evenementen zoals conferenties, seminaries en festivals.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter