Subprogramma Cultuur

De huidige, onderstaande info geldt enkel en alleen nog voor de lopende projecten onder het voorbije Creative Europe 2014-2020-programma en is niet van toepassing op het nieuwe Creative Europe 2021-2027-programma. 

Zodra de informatie over het nieuwe Creative Europe-programma (2021-2027) en de details over de nieuwe projectoproepen voor handen zijn, worden de teksten van deze website aangepast. 

---------

Het subprogramma Cultuur wil internationale samenwerking met Europese culturele en creatieve sectoren aanmoedigen. Aandacht gaat naar transnationale mobiliteit van culturele spelers en circulatie van creaties, en ook naar professionele ontwikkeling via uitwisseling van goede praktijken, innoverende businessmodellen, digitale toepassingen, publieksontwikkelingsstrategieën en netwerking.

Selectieresultaten

Hier vind je de Belgische selectieresultaten.

Hier vind je de database van de Europese Commissie met alle projecten die via Creatieve Europe die ooit zijn gefinancierd, incl de websites van de projecten.  

Cross-sectorale Subsidies

Kijk ook naar Cross-sectorale Subsidieoproepen voor culturele en creatieve organisaties.

Creative Europe-programma (2021-2027) op de rails
Creative Europe-programma (2021-2027) op de rails
Een nieuwe generatie EU subsidieprogramma’s, waaronder Creative Europe, start officieel op 1 januari 2021 en loopt tot 31 december 2027.
CCSC conferentie
Save the date: 3 & 4 februari 2021- 'Our Cities' conferentie van Creative Spaces and Cities
Na de 3 beleidsevenementen in Gent en een gezamenlijk digitaal evenement in 2020, organiseert Cultural Creative Spaces and Cities een conferentie waar de beleidsconclusies en -output van het omvangrijke 2-jarige project 'Our Cities' in wordt gepresenteerd.
portugal 2021
Portugees voorzitterschap van januari t/m juni 2021
Het Portugees voorzitterschap van de Raad heeft zijn werkprogramma voorgesteld voor de eerste zes maanden van 2021. Het voorzitterschap wil focussen op de interne markt en industriebeleid.

Welke subsidiemaatregelen biedt Creative Europe ter ondersteuning van de creatieve en culturele sectoren? Hier vind je uitleg over deadlines, voorwaarden, budget, selectiecriteria en aanvraagprocedures.

Hoe en waar vind je andere organisaties om samen een Europees samenwerkingsproject mee te organiseren? Hier vind je een overzicht van partner searches, databanken en tips.

Hier vind je een chronologisch overzicht van infossessies en workshops die Culture Desk Vlaanderen (mede) organiseert, alsook externe culturele evenementen zoals conferenties, seminaries en festivals.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter