Subprogramma Cultuur

Het subprogramma Cultuur wil internationale samenwerking met Europese culturele en creatieve sectoren aanmoedigen. Aandacht gaat naar transnationale mobiliteit van culturele spelers en circulatie van creaties, en ook naar professionele ontwikkeling via uitwisseling van goede praktijken, innoverende businessmodellen, digitale toepassingen, publieksontwikkelingsstrategieën en netwerking.

Belgische selectieresultaten

Hier vind je de database van de Europese Commissie met alle projecten die via Creatieve Europe die ooit zijn gefinancierd, incl de websites van de projecten.  

Cross-sectorale Subsidies

Kijk ook naar Cross-sectorale Subsidieoproepen voor culturele en creatieve organisaties.

corona
Impact van de Corona- of COVID-19-virusepidemie op de culturele, audiovisuele & creatieve sectoren
De noodzakelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben ingrijpende gevolgen voor de culturele en audiovisuele sectoren.
Verlengde deadlines
Verlengde indieningsdata van meerdere Creative Europe Culture oproepen
De Corona-virusepidemie heeft een ingrijpende impact op de werking van Europese samenwerkingsverbanden. Om steun aan culturele internationale projecten toch waar te maken, heeft de Europese Commissie besloten om de deadline van een aantal lopende oproepen te verlengen.
corona
FAQ over COVID-19 en Creative Europe-projectopvolging
Op 11 maart riep de World Health Organization COVID-19 uit tot een pandemie. Als antwoord hierop werden wereldwijd noodzakelijke maatregelen getroffen tegen de verspreiding van het virus met echter een grote impact op de creatieve, culturele en audiovisuele sectoren.

Welke subsidiemaatregelen biedt Creative Europe ter ondersteuning van de creatieve en culturele sectoren? Hier vind je uitleg over deadlines, voorwaarden, budget, selectiecriteria en aanvraagprocedures.

Hoe en waar vind je andere organisaties om samen een Europees samenwerkingsproject mee te organiseren? Hier vind je een overzicht van partner searches, databanken en tips.

Hier vind je een chronologisch overzicht van infossessies en workshops die Culture Desk Vlaanderen (mede) organiseert, alsook externe culturele evenementen zoals conferenties, seminaries en festivals.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter