Cat. 1. Literaire Vertalingen (2-jarige Projecten)

Oproep: 
EACEA-05-2020 (nieuw)
Deadline(s): 
28 mei 2020 (verlengd!)

Wie komt in aanmerking?

 • uitgevers of uitgeverijen die gevestigd zijn in een van de deelnemende landen van het subprogramma Cultuur.
 • zij moeten op de uiterste datum voor de indiening van de aanvragen ten minste twee jaar rechtspersoonlijkheid bezitten.

 

Welke projecten komen in aanmerking?

 • het project is een vertaling van een pakket van 3 tot 10 fictiewerken;
 • de brontaal en de doeltaal van de werken moeten ‘officieel erkende talen’ zijn van de landen die aan het programma deelnemen;
 • ook vertalingen uit het Latijn en het Oudgrieks in een officieel erkende taal van één van de landen, komen in aanmerking;
 • de doeltaal moet de moedertaal van de vertaler;
 • de vertalingen moeten een grensoverschrijdende dimensie hebben. De vertaling van nationale literatuur uit een officiële taal in een andere officiële taal van hetzelfde land komt bijgevolg niet in aanmerking;
 • de te vertalen werken zijn op papier of in digitaal formaat;
 • de te vertalen werken zijn fictie met een hoge literaire waarde;
 • non-fictie komt NIET in aanmerkng;
 • de werken moeten al gepubliceerd zijn;
 • de werken moeten geschreven zijn door auteurs die afkomstig zijn één van de deelnemende landen, met uitzondering van Latijnse en Oudgriekse werken;
 • de werken mogen nog niet eerder in de doeltaal zijn vertaald, tenzij de nieuwe vertaling beantwoordt aan een duidelijke vraag.

 

Subsidiebedrag

 • Het totale budget voor deze oproep is ongeveer 2 miljoen euro.
 • Per project is de subsidie maximaal 100.000 euro of maximaal 50 % van de subsidiabele kosten.

 

Tijdslijn volgende oproep 

 • Publicatiedatum: 27 februari 2020
 • Deadline aanvraag: 5 mei 2020
 • Verwachte bekendmaking selectieresultaten: juni - juli 2020
 • Verwachte ondertekening contract: juli - september 2020

De aanvragen worden na de administratieve selectie inhoudelijk beoordeeld door 2 onafhankelijke experten op basis van 4 selectiescriteria (Award Criteria). Aan de projecten met de hoogste totale scores wordt een subsidie toegekend.

1. Relevantie (max. 40 punten):  Hoe draagt het project bij aan de transnationale verspreiding en de diversiteit van de Europese literatuur en aan de verbetering van de toegang tot deze literatuur?

2. Kwaliteit van de activiteiten (max. 25 punten): Hoe worden de activiteiten geïmplementeerd in de praktijk? Het betreft:

 • de redactionele strategie en in het bijzonder de keuze van de te vertalen werken en van de vertaler(s).
 • de geschiktheid van de onderzoeksmethode, met inbegrip van de haalbaarheid ervan.
 • de kostenefficiëntie van de begroting voor de verschillende fasen van het project

3. Communicatie en promotie binnen Europa en daarbuiten (max. 25 punten): hoe worden de vertaalde boeken gepromoot? In hoeverre zijn de promotionele activiteiten afgestemd op de specifieke kenmerken van ieder boek? In hoeverre draagt de promotie bij tot het bereiken van een nieuw lezerspubliek? Hoe specifiek dragen de promotie- en communicatieactiviteiten bij aan:

 • de zichtbaarheid van auteurs/vertalers
 • literaire werken
 • indien van toepassing: de EU Prize for Literature (winnende titels)
 • de ondersteuning Creative Europe en de Europese Unie. 

4. Winnaars van de EU Prize for Literature (max. 10 punten): dit criterium kent automatisch punten toe aan winnende titels: 1 punt per titel voor maximaal 10 titels.

 

Eerst registreren

Om te kunnen deelnemen moeten alle betrokken organisaties zich registeren in de Europese databank. De registratieprocedure verloopt als volgt:

Aanvraag indienen

 • Vervolgens kun je het officiële elektronische aanvraagformulier (eForm) downloaden. Lees voor het invullen van het eForm ook de handleiding.
 • De deadline voor de online aanvraag is om 12u00 's middags. Wacht niet tot het laatste moment, na 12u00 worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.
 • Bij technische problemen met het invullen van de eForm, neem je best contact op met de helpdesk, via mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu of per telefoon +32 2 299 0705.

Downloads

Je kunt alle documenten downloaden van de Funding & Tender Portal:

Vragen?

Wil je begeleiding bij je subsidieaanvraag?

Wij bieden op-maat-gemaakt advies en organiseren geregeld kostenloze infosessies en workshops. Contacteer Gudrun Heymans. T +32 2 553 06 59.

Selectieresultaten van voorgaande oproepen

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter