Cat. 2. Literaire Vertalingen (Meerjarige Kaderovereenkomst van max 3 jaar) (laatste oproep is verstreken)

Oproep: 
EACEA 13/2018 (was laatste oproep)
Deadline(s): 
23 mei 2018 (verstreken)

Wie komt in aanmerking?

 • uitgevers of uitgeverijen die gevestigd zijn in een van de deelnemende landen van het subprogramma Cultuur.
 • zij moeten op de uiterste datum voor de indiening van de aanvragen ten minste twee jaar rechtspersoonlijkheid bezitten.
   

Welke projecten komen in aanmerking?

 • het project is een vertaling van een pakket van 3 tot 10 fictiewerken;
 • de brontaal en de doeltaal van de werken moeten ‘officieel erkende talen’ zijn van de landen die aan het programma deelnemen;
 • ook vertalingen uit het Latijn en het Oudgrieks in een officieel erkende taal van één van de landen, komen in aanmerking;
 • de doeltaal moet de moedertaal van de vertaler;
 • de vertalingen moeten een grensoverschrijdende dimensie hebben. De vertaling van nationale literatuur uit een officiële taal in een andere officiële taal van hetzelfde land komt bijgevolg niet in aanmerking;
 • de te vertalen werken zijn op papier of in digitaal formaat;
 • de te vertalen werken zijn fictie met een hoge literaire waarde;
 • non-fictie komt NIET in aanmerkng;
 • de werken moeten al gepubliceerd zijn;
 • de werken moeten geschreven zijn door auteurs die afkomstig zijn één van de deelnemende landen, met uitzondering van Latijnse en Oudgriekse werken;
 • de werken mogen nog niet eerder in de doeltaal zijn vertaald, tenzij de nieuwe vertaling beantwoordt aan een duidelijke vraag.

 

Subsidiebedrag

 • Het totale budget voor deze oproep is ongeveer 3,6 miljoen euro.
 • Per project is de subsidie maximaal 100.000 euro of maximaal 50 % van de subsidiabele kosten.
   

Tijdslijn

 • Publicatiedatum: 27 maart 2018
 • Deadline aanvraag: 23 mei 2018
 • Bekendmaking selectieresultaten: najaar 2018
 • Aanvang project: tussen 1 september en 31 december 2018

De aanvragen worden na de administratieve selectie inhoudelijk beoordeeld door 2 onafhankelijke experten op basis van 4 selectiecriteria (Award Criteria). Aan de projecten met de hoogste totale scores wordt een subsidie toegekend.

 1. Relevantie tot de doelstellingen van het Creative Europe programma (max. 40 punten): Hoe draagt het project bij aan de professionalisering van de cultuursector? Op welke manier draagt het project bij aan de transnationale verspreiding van culturele en creatieve werken en de internationale mobiliteit van culturele professionals? 
 2. Kwaliteit van de activiteiten (max. 25 punten): Hoe worden de activiteiten van het project geïmplementeerd in de praktijk? Hoe concreet zijn deze activiteiten? Welke resultaten worden voorzien? Wat is de ervaring van het projectteam?
 3. Communicatie en verspreiding (max. 20 punten): Hoe realistisch en helder is het communicatieplan? Welke doelpubliek wordt bereikt met het project? Hoe wordt bijgedragen aan een publieksontwikkelingsstrategie? Hoe draagt het project bij aan de zichtbaarheid en het positief imago van de EU?
 4. Kwaliteit van de samenwerking (max. 15 punten): Zijn alle partners sterk betrokken bij het project? Is er een duidelijke en realistische taakverdeling? Hoe wordt een duurzame samenwerking voorzien ook na afloop van de projectperiode?

Eerst registreren

Om te kunnen deelnemen moeten alle betrokken organisaties zich registeren in de Europese databank. De registratieprocedure verloopt als volgt:

Aanvraag indienen

 • Vervolgens kun je het officiële elektronische aanvraagformulier (eForm) downloaden. Lees voor het invullen van het eForm ook de handleiding.
 • De deadline voor de online aanvraag is om 12u00 's middags. Wacht niet tot het laatste moment, na 12u00 worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.
 • Bij technische problemen met het invullen van de eForm, neem je best contact op met de helpdesk, via mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu of per telefoon +32 2 299 0705.

Downloads

Je kunt de volgende documenten downloaden via de site van EACEA:

 • Oproep (Call) in het Engels
 • Richtlijnen (Guidelines) - Lees goed dit document goed. Hierin staan alle voorwaarden.
 • Gebruikersgids (User Guide)
 • Aanvraagformulier (eForm)
 • Bijlagen (Annexes) - Moet je allemaal invullen en samen met de eForm insturen.

Vragen?

Wil je begeleiding bij je subsidieaanvraag?

Wij bieden op-maat-gemaakt advies en organiseren geregeld kostenloze infosessies en workshops. Contacteer Gudrun Heymans. T +32 2 553 06 59.

Selectieresultaten van voorgaande oproepen

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter