Cat. 2. Middelgrote Samenwerkingsprojecten

Oproep: 
European Cooperation Projects (CREA-CULT-2023-COOP-2)
Deadline(s): 
9 maart 2023 (VERLENGD!)

PRESENTATIES & WEBINARS

KORTE OMSCHRIJVING

Deze oproep ondersteunt projecten waarbij een groep van organisaties uit de culturele en creatieve Sector een samenwerkingsverband aangaat om een breed spectrum aan activiteiten en initiatieven te ontplooien. De actie is onderdeel van het subprogramma Cultuur en onderschrijft daarmee de zogenaamde cross-cutting issues (inclusie, ecologische impact en gendergelijkheid) van het Creative Europe programma. Europese samenwerkingsprojecten zouden ook bij kunnen dragen aan de implementatie van nieuwe EU beleidsinitiatieven zoals het New European Bauhaus.
 

DOELEN

Er wordt steun gegeven aan samenwerkingsprojecten met de volgende doelen:

 • Doel 1 - Transnationale creatie en circulatie: het versterken van de transnationale creatie en circulatie van Europese werken en artiesten.
 • Doel 2 - Innovatie: het vergroten van de capaciteit van Europese culturele en creatieve sectoren op gebied van talentontwikkeling, innovatie en het genereren van banen en groei.
 • Aanvragers selecteren (in deel C van het aanmeldingsformulier) één van deze twee doelen die het meest wordt aangesproken in het voorgestelde project. Dit gebeurt ook bij projecten die relevant zouden kunnen zijn voor beide doelen. In hoeverre een project bijdraagt aan het doel wordt geëvalueerd onder het criterium ‘Relevantie’.

 

PRIORITEITEN

Daarnaast zijn de volgende prioriteiten geformuleerd, waarvan aanvragers minstens één (en niet meer dan twee) prioriteiten uitkiezen:

 1. Publiek: het vergroten van toegankelijkheid en cultuurparticipatie en het betrekken en ontwikkelen van publiek, zowel fysiek als digitaal;
 2. Sociale inclusie: het bevorderen van maatschappelijke weerbaarheid en het vergroten van sociale inclusie in cultuur en door middel van cultuur, in het bijzonder van en voor mensen met een handicap, minderheden en sociaal gemarginaliseerde groepen. Ook de bevordering van een interculturele dialogen valt hieronder;
 3. Duurzaamheid: het bijdragen aan de European Green Deal en/of de New European Bauhaus, door het aanmoedigen van Europese culturele en creatieve sectoren om milieuvriendelijke werkwijzen te co-creëren, in gebruik te nemen en verder te verspreiden. Ook het creëren van bewustzijn van duurzame ontwikkelingen door culturele activiteiten;
 4. Nieuwe technologie: het helpen van de Europese culturele en creatieve sectoren om optimaal te profiteren van nieuwe technologieën om op die manier het concurrentievermogen te vergroten en ook de digitale transformatie te versnellen, in reactie op de COVID-19 crisis;
 5. Internationale dimensie: het opbouwen van capaciteit binnen de Europese culturele en creatieve sectoren, inclusief grass-roots en micro-organisaties, om actief te worden op internationale schaal – in Europa, en daarbuiten; 

Voor de sectoren literatuur, muziek, architectuur en cultureel erfgoed geldt dat aanvragers uit deze vijf bovenstaande prioriteiten kunnen kiezen, maar ook een sector-specifieke prioriteit kunnen kiezen (dit geldt niet voor de andere sectoren). 20% van het gehele budget van deze oproep wordt geoormerkt voor deze sector-specifieke prioriteiten:

Sector-specifieke prioriteiten: Voor 2022 zijn deze prioriteiten tot stand gekomen door dialoog met politiek en stakeholder. Het gaat hierbij om het ondersteunen van capaciteit-opbouwende activiteiten – zoals trainingen, netwerken of activiteiten met betrekking tot markttoegankelijkheid– en het opbouwen van weerbaarheid.  

Projecten moeten voldoen aan de volgende sectorale doelen: 

 • Voor de boekensector: het versterken van de capaciteit van professionals in de boekensector in de verkoop van vertaling- of bewerkingsrechten met het oog op het vergroten van de circulatie van Europese literaire werken, en in het bijzonder werken in kleine talen, in Europa en daarbuiten. 
   
 • Voor de muzieksector: voortbouwend op de voorbereidende acties van 2018-2020 voor Music Moves Europe, en met het oog op de specifieke omstandigheden van de pandemie en haar impact: het versterken van de capaciteit van muziekprofessionals in: 
  • Het creëren, promoten, distribueren en het winstgevend maken van muziek; het ondersteunen van de sector met de nieuwe digitale, wettelijke en technische trends die afkomstig zijn uit de innovaties van de markt en nieuwe business-modellen te gebruiken 
  • het transnationale circuleren van Europese muziek en muziekexport buiten de EU
    
 • voor de architectuursector: het versterken van de capaciteit van Europese architecten in: 
  • Communicatie met, co-creatie met en bemiddeling tussen de sector en burgers en relevante stakeholders in ontwerp-, plannings- en bouwprocessen;
  • De integratie van de European Green Deal en in het bijzonder de New European Bauhaus principes in hun praktijk;  
  • Het internationaliseren van carrières in Europa en daarbuiten 
    
 • voor de cultureel erfgoedsector: het versterken van de capaciteit van cultureel erfgoedprofessionals in: 
  • Het betrekken van burgers en bemiddelen tussen de sector en burgers in de interpretatie, communicatie en presentatie van cultureel erfgoed om relaties met publiek en stakeholders op te bouwen, daarbij gebruik makend van de evolutie van technologische en digitale methoden van contentcreatie en presentatie van archiefmateriaal, en ook van de geleerde lessen van de pandemie; 
  • Digitalisering van cultureel erfgoedmateriaal, sites en historische gebouwen, inclusief het gebruik van 3D en AI technologieën. 
  • Risicomanagement voor cultureel erfgoed – met een focus op preventie en voorbereiding op risico’s in relatie tot natuurlijke en niet-natuurlijke bedreigingen, waaronder aanpassingen aan en inperking van klimaatverandering zoals beschreven in de principes van de European Green Deal. 
    
 • Cross-cutting issues 
  • Aanvragen dienen in het ontwerp en implementatie van het project ook rekening te houden met de cross-cutting issues van de Europese Commissie: inclusie, diversiteit, gendergelijkheid, milieu en het gevecht tegen klimaatverandering.  
  • Een strategie voor het adresseren van deze issues in het project moet worden omschreven in het aanmeldingsformulier. In hoeverre deze issues worden in het project worden meegenomen, staat in de call onder het criterium ‘Relevantie’.  

 

VERWACHTE RESULTATEN

Van deze actie wordt verwacht dat samenwerking tussen organisaties in het culturele veld versterkt wordt, dat de Europese dimensie van creatie en circulatie van Europese artistieke content vergroot wordt, en dat de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van en het experimenteren met nieuwe en innovatieve werkwijzen worden aangemoedigd. De verwachting is dat er rond de 130 projecten worden gesteund binnen deze oproep.   

 

BUDGET

Om in aanmerking te komen voor de maximale EU cofinanciering moet de aanvraag voldoen aan de volgende eisen: 

 • Categorie 1: kleinschalige samenwerkingsprojecten: €200.000, dat overeenkomt met 80% van de totale subsidiabele kosten voor projecten met deelname van minimaal 3 entiteiten uit 3 verschillende deelnemende landen en met een maximale duur van 48 maanden
 • Categorie 2: middelgrote samenwerkingsprojecten: €1.000.000, dat overeenkomt met 70% van de totale subsidiabele kosten voor projecten met deelname van minimaal 5 entiteiten uit 5 verschillende deelnemende landen en met een maximale duur van 48 maanden. 
 • Categorie 3: grootschalige samenwerkingsprojecten: €2.000.000, dat overeenkomt met 60% van de totale subsidiabele kosten voor projecten met deelname van minimaal 10 entiteiten uit 10 verschillende deelnemende landen en met een maximale duur van 48 maanden. 
 • Het budget van de oproep – waarbij tenminste 10% geoormerkt is voor projecten die voldoen aan de sectorspecifieke prioriteiten – wordt indicatief verdeeld als volgt: 
  • 35% voor categorie 1 – budget 21.026.883 euro
  • 35% voor categorie 2 – budget 21.026.833 euro
  • 30% voor categorie 3 – budget 18.023.043 euro
 • Totale budget voor deze oproep (cat 1, 2 en 3):  60.076.809 euro

TIJDSLIJN

 • Publicatie van de oproep: 17 november 2022
 • Deadline voor indiening: 9 maart 2023, 17u00 (VERLENGD)
 • Evaluatieperiode: maart - juli 2023 
 • Bekendmaking uitslag: juli 2023
 • Ondertekenen grant agreement: augustus - oktober 2023

 

VEREISTEN AANVRAGERS

 • Aanvragers moeten als rechtspersoon opgericht en officieel geregistreerd zijn in een land dat deelneemt aan het Creative Europe programma. Natuurlijke personen zijn komen niet in aanmerking, met uitzondering van zelfstandigen (bijvoorbeeld eenmanszaken, waarbij het bedrijf geen rechtspersoonlijkheid heeft behalve die van de natuurlijke persoon).
 • De hoofdaanvrager (coördinator) moet ten minste twee jaar wettelijk ingeschreven zijn op de datum van de deadline voor indiening van de aanvraag.  

 

VEREISTEN PROJECTEN

De samenwerkingsprojecten staan open voor alle culturele en creatieve sectoren, maar omdat het een actie binnen het subprogramma Cultuur betreft, zijn projecten waarbij alleen organisaties uit de audiovisuele sector, of projecten met een puur audiovisuele inhoud uitgesloten van deelname. 

Aanvragen moeten ingestuurd worden door een consortium dat voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 • Categorie 1: kleinschalige samenwerkingsprojecten: minimaal 3 entiteiten uit 3 verschillende deelnemende landen 
 • Categorie 2: middelgrote samenwerkingsprojecten: minimaal 5 entiteiten uit 5 verschillende deelnemende landen 
 • Categorie 3: grootschalige samenwerkingsprojecten: minimaal 10 entiteiten uit 10 verschillende deelnemende landen 

 

Om geselecteerd te worden voor financiering, moet een project een totaal van tenminste 70 van de 100 punten krijgen in de beoordeling, en minstens 50% van de maximale score van elk van de volgende toekenningscriterium:

 1. Relevantie (max. 30 punten) 
 2. Kwaliteit van inhoud en activiteiten (max. 30 punten) 
 3. Project management (max. 20 punten) 
 4. Verspreiding (max. 20 punten) 

Je dient alle Creative Europe-aanvragen rechtstreeks en online in via de FUNDING & TENDERS Portal van de Europese Commissie. Papieren aanvragen worden NIET aanvaard. 

Bekijk de Webinar over het gebruik van de Funding & Tender Portal.

 

AANVRAAG INDIENEN IN 2 STAPPEN

1. Digitale identificaties van de indieners​Maak jouw EU-Login-gebruikersaccounts aan en registreer jouw organisatie.

Om het indieningssysteem (de enige manier om een aanvraag in te dienen) te gebruiken, moet ieder betrokken partner in het aanvraagdossier (projectleider én deelnemende projectpartners) elk apart een EU-Login-gebruikersaccount aanmaken.  Via deze EU-login heb je toegang tot de vereiste kanalen om je aanvraag te ontwikkelen (partners zoeken), te schrijven en te redigeren en uiteindelijk in te dienen.

Met deze EU-Login-account kan je jouw organisatie registreren in het Deelnemersregister (Participant Register, de online databank van de Europese Commissie).

Eenmaal  de registratie voltooid, ontvang je voor je organisatie een 9-cijferige deelnemersidentificatiecode (PIC)

 

2. Het indienen van de aanvraag

Ga naar het Electronic Submission System via de themapagina SEARCH FUNDING & TENDERS

Dien je aanvraag in 4 delen als volgt:: 

 1. Deel A vereist de administratieve informatie over de aanvragende organisaties (toekomstige coördinator, begunstigden, verbonden entiteiten en geassocieerde partners) en de samengevatte begroting voor het voorstel. Vul dit deel direct online in. 
 2. Deel B betreft de toelichting over het voorstel van actie/project en de inhoud ervan. Download het verplichte word-sjabloon van het indieningssysteem, vul het in en upload het als een PDF-bestand
 3. Deel C bevat aanvullende projectgegevens, die ook direct online worden ingevuld. 
 4. Bijlagen. Upload alle gevraagde bijlagen (Annexen) als PDF-bestand.

TECHNISCHE & INHOUDELIJKE VEREISTEN

 • Alle inhoudelijke details lees je in het Call document (Engels).
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • Documenten dienen in de juiste categorie te worden geüpload. Zo niet, kan de aanvraag als onvolledig en bijgevolg onontvankelijk worden beschouwd. 
 • De aanvraag moet vóór de uiterste indieningsdatum (de gepubliceerde deadline) worden verzonden. Na deze termijn is het systeem gesloten en zijn de aanvragen niet meer gewettigd. 
 • Eenmaal de aanvraag is ingediend, ontvang je automatisch een e-mailbevestiging (met datum en tijdstip van je aanvraag). Indien die bevestiging per e-mail niet werd ontvangen (Check ook jouw ‘Ongewenste emailbox'), betekent dat je aanvraag NIET is toegekomen. Dien meteen een klacht in, wanneer je meent dat dit te wijten is aan een technische fout in het indieningssysteem via het contactformulier van de IT Helpdesk
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
 • Klik hier voor het AGA draft-documentHet onderdeel dat van toepassing is op Creative Europe, is Hoofdstuk 3, artikel 6 (vanaf pagina 24), specifiek voor programma’s die werken met lump sums.
   

VRAGEN?

 

Hulp nodig bij je subsidieaanvraag?

Wij bieden op-maat-gemaakt advies en organiseren geregeld kostenloze infosessies en workshops. Contacteer Gudrun Heymans. T +32 2 553 06 59

Presentatie 'Samenwerkings- projecten'

Een handige powerpoint-presentatie die je helpt om een succesvol samenwerkingsproject in te dienen. Download hier.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter