Circulatie van Europese Literaire Werken

Oproep: 
Circulation of European literary works (CREA-CULT-2023-LIT
Deadline(s): 
7 maart 2023 (VERLENGD!)

Deze oproep is gepubliceerd op de Funding & Tenders Portal op 15 november 2022.

Lees nu alle details in het Call document (Engels).

 

Deze oproep ondersteunt projecten in het bereik van vertaling, publicatie, distributie en promotie van fictie.

Deze projecten dienen bij te dragen aan de volgende doelen: 

 • Het versterken van de transnationale circulatie en diversiteit van Europese literaire werken. Vooral het vertalen vanuit kleinere talen naar het Engels, Duits, Frans, Spaans en/of Italiaans wordt aangemoedigd, waarbij ‘kleinere talen’ gedefinieerd wordt als alle Europese talen behalve deze vijf talen. 
 • Het bereiken van nieuw publiek voor Europese literaire werken in de EU en daarbuiten
 • Het versterken van het concurrentievermogen van de boekensector door het aanmoedigen van samenwerking binnen de book value chain.  

Binnen een project moeten er minsten vijf fictiewerken worden vertaald, waarbij rekening moet worden gehouden met de volgende elementen: 

 • Het voorgestelde pakket aan te vertalen werken moet bijdragen aan de literaire diversiteit in het land (of de landen) in kwestie door het opnemen van werken uit ondergerepresenteerde landen, en in kleinere talen  
 • De distributiestrategie is er op gericht om de werken breed en makkelijk toegankelijk te maken voor publiek 
 • De promotiestrategie draagt bij aan een vergroting en vernieuwing van de doelgroep voor Europese vertaalde werken van fictie 
 • Het project moedigt samenwerking tussen auteurs, vertalers, uitevers, distributeurs, verkopers, bibliotheken, festivals en literaire evenementen aan 
 • Het project draagt bij aan het vergroten van het aanzien van vertalers, en respecteert het principe van een eerlijke beloning voor vertalers 
 • Het project draagt bij aan de Europese cross-cutting issues (inclusie, gendergelijkheid en duurzaamheid) 

 

VERWACHTE RESULTATEN

 • Van deze actie wordt verwacht dat er zo’n 40 projecten worden ondersteund.
 • Deze projecten zijn gebaseerd op een stevige redactionele en promotie-strategie voor een pakket van minstens vijf werken van fictie vertaald vanuit en naar de talen die toelaatbaar zijn in het programma. Hierbij wordt de samenwerking tussen auteurs, vertalers, uitgevers, distributeurs, boekverkopers, bibliotheken, festivals en evenementen aangemoedigd.  
 • Naast de vertaling, promotie en distributie van boeken naar publiek (importstrategie), kunnen aanvragers ook business-to-business exportactiviteiten ontwikkelen om de verkoop van vertalingsrechten in en buiten Europa te bevorderen.  

 

DUUR PROJECT

 • 36 maanden

 

BUDGET

 • Projecten hebben een maximale duur van drie jaar. Aanvragers kunnen kiezen tussen twee categorieën projecten, beide met een maximale co-financiering van 80%:
  • Categorie 1: individuele aanvrager 
  • Categorie 2: consortium met minstens twee organisaties.
 • Voor zowel categorie 1 als categorie 2 kun je maximaal 300.000 euro aanvragen met de volgende maximale toekenningen, afhankelijk van de grootte van het project: 
 • Kleinschalige projecten: een pakket van 5 tot 10 verschillende boeken met een maximale toekenning van 100.000 euro
 • Middelgrote projecten: een pakket van 11-20 verschillende boeken met een maximale toekenning van 200.000 euro
 • Grootschalige projecten: een pakket van minstens 21 verschillende boeken met een maximale toekenning van 300.000 euro
 • Het budget wordt als volgt verdeeld: 
  • 30% voor kleinschalige projecten 
  • 40% voor middelgrote projecten 
  • 30% voor grootschalige projecten
 • Het totale budget is 5.000.000 euro voor deze oproep.

 

TIJDLIJN

 • Publicatie van de oproep: 15 november 2022
 • Deadline voor indiening: 7 maart 2023, 17u00 (VERLENGD)
 • Evaluatieperiode: maart - mei 2023
 • Bekendmaking uitslag: juni - juli 2023
 • Ondertekenen grant agreement: augustus - oktober 2023

VEREISTEN AANVRAGER

 • De aanvrager moet actief zijn als uitgever of anderszins in de boekensector en
 • moet ten minste twee jaar wettelijk ingeschreven zijn in een deelnemend land op de datum van de deadline voor het indienen van aanvragen. 
   

VEREISTEN PROJECTEN 

Het project moet voldoen aan de volgende vereisten met betrekking tot de toelaatbaarheid van werken: 

 • Toelaatbare talen 
  • De brontaal en doeltaal moet een officieel erkende taal zijn van de deelnemende landen. Deze erkenning is gedefinieerd in de Grondwet of andere relevante wetten van deze landen. Voor Nederland zijn dit het Nederlands en het Fries, en via de BES-eilanden ook het Papiaments en het Engels.  
  • Vertalingen vanuit het Latijn en oud-Grieks zijn ook toelaatbaar 
  • De doeltaal moet de moedertaal van de vertaler zijn (behalve in kleine talen als er genoeg onderbouwing vanuit de uitgever hiervoor gegeven wordt).  
  • Vertalingen moeten een cross-border dimensie hebben. De vertaling van nationale literatuur vanuit één nationale taal naar een andere van hetzelfde land is niet toegestaan als er niet ook een distributiestrategie buiten het land in kwestie plaatsvindt.  
    
 • Toelaatbare werken 
  • Werken in papier of digitale formaten (ook e-books en audio-boeken) 
  • Werken van fictie, ongeacht literair genre of format (dus een roman, kort verhaal, theatertekst, hoorspel, poëzie, stripverhaal, jeugdliteratuur, etc.) 
  • Non-fictie werken zijn niet toelaatbaar. Onder non-fictie vallen (auto-)biografieën, essays zonder fictionele elementen, toeristengidesn, werken in de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen (zoals geschiedenis, filosofie, economie, etc.) en werken gerelateerd aan andere wetenschappen (natuurkunde, wiskunde, etc.) 
  • De werken moeten eerder al uitgegeven zijn 
  • De werken moeten geschreven zijn door auteurs die burger of inwoner zijn van de deelnemende landen, of erkend zijn als een deel van het literaire erfgoed van dat land. 
  • De werken mogen nog niet eerder vertaald zijn in de doeltaal, behalve als er een duidelijk bewijsbare behoefte is om een nieuwe vertaling te maken.

  Om geselecteerd te worden voor financiering, moet een project een totaal van tenminste 70 van de 100 punten krijgen in de beoordeling, en minstens 50% van de maximale score voor elk criterium:

  1. Relevantie (max. 30 punten) 
  2. Kwaliteit van inhoud en activiteiten (max. 30 punten) 
  3. Project management (max. 20 punten) 
  4. Verspreiding (max. 20 punten) 

   

  Je dient alle Creative Europe-aanvragen rechtstreeks en online in via de FUNDING & TENDERS Portal van de Europese Commissie. Papieren aanvragen worden NIET aanvaard. 

  Bekijk de Webinar over het gebruik van de Funding & Tender Portal.

   

  AANVRAAG INDIENEN IN 2 STAPPEN

  1. Digitale identificaties van de indieners​Maak jouw EU-Login-gebruikersaccounts aan en registreer jouw organisatie.

  Om het indieningssysteem (de enige manier om een aanvraag in te dienen) te gebruiken, moet ieder betrokken partner in het aanvraagdossier (projectleider én deelnemende projectpartners) elk apart een EU-Login-gebruikersaccount aanmaken.  Via deze EU-login heb je toegang tot de vereiste kanalen om je aanvraag te ontwikkelen (partners zoeken), te schrijven en te redigeren en uiteindelijk in te dienen.

  Met deze EU-Login-account kan je jouw organisatie registreren in het Deelnemersregister (Participant Register, de online databank van de Europese Commissie).

  Eenmaal  de registratie voltooid, ontvang je voor je organisatie een 9-cijferige deelnemersidentificatiecode (PIC)

   

  2. Het indienen van de aanvraag

  Ga naar het Electronic Submission System via de themapagina SEARCH FUNDING & TENDERS

  Dien je aanvraag in 4 delen als volgt:: 

  1. Deel A vereist de administratieve informatie over de aanvragende organisaties (toekomstige coördinator, begunstigden, verbonden entiteiten en geassocieerde partners) en de samengevatte begroting voor het voorstel. Vul dit deel direct online in. 
  2. Deel B betreft de toelichting over het voorstel van actie/project en de inhoud ervan. Download het verplichte word-sjabloon van het indieningssysteem, vul het in en upload het als een PDF-bestand
  3. Deel C bevat aanvullende projectgegevens, die ook direct online worden ingevuld. 
  4. Bijlagen. Upload alle gevraagde bijlagen (Annexen) als PDF-bestand.

  TECHNISCHE & INHOUDELIJKE VEREISTEN

  • Alle inhoudelijke details lees je in het Call document (Engels).
  • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
  • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
  • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
  • Documenten dienen in de juiste categorie te worden geüpload. Zo niet, kan de aanvraag als onvolledig en bijgevolg onontvankelijk worden beschouwd. 
  • De aanvraag moet vóór de uiterste indieningsdatum (de gepubliceerde deadline) worden verzonden. Na deze termijn is het systeem gesloten en zijn de aanvragen niet meer gewettigd. 
  • Eenmaal de aanvraag is ingediend, ontvang je automatisch een e-mailbevestiging (met datum en tijdstip van je aanvraag). Indien die bevestiging per e-mail niet werd ontvangen (Check ook jouw ‘Ongewenste emailbox'), betekent dat je aanvraag NIET is toegekomen. Dien meteen een klacht in, wanneer je meent dat dit te wijten is aan een technische fout in het indieningssysteem via het contactformulier van de IT Helpdesk
  • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
  • Klik hier voor het AGA draft-documentHet onderdeel dat van toepassing is op Creative Europe, is Hoofdstuk 3, artikel 6 (vanaf pagina 24), specifiek voor programma’s die werken met lump sums.

   

  VRAGEN?

   

  Hulp nodig bij je subsidieaanvraag?

  Wij bieden op-maat-gemaakt advies en organiseren geregeld kostenloze infosessies en workshops. Contacteer Gudrun Heymans. T +32 2 553 06 59.

  Selectieresultaten

  Flemish Government Footer

  Close
  Verwijder filter