Contentontwikkeling van 1 Project (Single Project)

Oproep: 
EACEA/17/2019
Deadline(s): 
 • 13 november 2019 (1ste deadline - verstreken)
 • 12 mei 2020 (2de deadline - verstreken)

Doelstelling?

Met deze subsidiemaatregel wil de Europese Commissie de capaciteit van Europese producenten versterken door de ontwikkeling van Europese projecten met een breed circulatiepotentieel én Europese en internationale coproducties (inclusief met zenders) te ondersteunen.

 

Welke projecten komen in aanmerking?

De aanvrager kan een subsidieaanvraag doen voor de ontwikkeling van één project.

 • Type projecten die in aanmerking komen:
  • Voor cinemavertoning: Fictiefilms, animatiefilms en creatieve documentaires met een minimum duur van 60 minuten.
  • Voor televisie: Fictieprojecten (totale duur van minimaal 90 minuten), animatieprojecten (totale duur van minimaal 24 minuten) en creatieve documentaires (totale duur van minimaal 50 minuten), zowel in one-off- als in serieformaat.
  • Voor exploitatie via digitale platformen: Fictieprojecten (totale duur van minimaal 90 minuten), animatieprojecten (totale duur van minimaal 24 minuten) en creatieve documentaires (totale duur van minimaal 50 minuten). De minimum user experience is niet van toepassing op non-lineaire projecten zoals VR-projecten.
  • Videogames komen niet in aanmerking.
 • Vereisten voor de projecten:
  • ze hebben een hoge creatieve/artistieke waarde en getuigen van culturele diversiteit;
  • ze hebben het potentieel om over de nationale grenzen heen een Europees en internatioonaal publiek te bereiken d.m.v. innovatieve marketing- en distributiestrategieën die reeds ontwikkeld zijn vanaf de ontwikkelingsfase;
  • ze getuigen van een duidelijke samenwerking tussen partijen van verschillende deelnemende landen van het subprogramma Media.
  • De meerderheid van de rechten gerelateerd aan het project dient in handen te zijn van de aanvrager. In geval van een coproductie tussen 2 productiehuizen is 50-50% ook mogelijk.
  • De eerste dag van principal photography van het project (start productie) mag pas gepland zijn 8 maanden na de datum van indienen.
  • De maximumduur van het project (ontwikkelingsfase waarvoor MEDIA-steun kan worden aangevraagd) bedraagt 30 maanden, te rekenen vanaf de datum van indiening.

 

Wie komt in aanmerking?

Onafhankelijke Europese audiovisuele productiehuizen uit één van de deelnemende landen van het subprogramma Media met een recent succes (proven track record).

 • Met onafhankelijk wordt bedoeld dat de productiebedrijven onafhankelijk zijn van enige omroeporganisatie.
 • Met Europees wordt bedoeld dat de meerderheid van de aandelen van het productiehuis in handen is van burgers van de deelnemende MEDIA-landen en dat het productiehuis gevestigd is in één van die deelnemende landen.
 • Met audiovisueel wordt verwezen naar de hoofdactiveiten van het productiehuis (nationale statuten).
 • Met 'proven track record' wordt het volgende bedoeld:
  • Het productiehuis moet in de 5 kalenderjaren voorafgaand aan de publicatie van de oproep een project hebben geproduceerd dat commercieel werd verdeeld of uitgezonden in minstens één ander land buiten België: dus tussen 1 januari 2017 en de datum van indiening van de aanvraag. Commerciële online distributie of distributie via een internationale sales agent komen hiervoor ook in aanmerking mits een duidelijk inkomstenrapport. Dat project moet aan dezelfde vereisten voldoen als de in aanmerking komende type projecten (zie hierboven).
  • In alle gevallen dient het productiehuis te kunnen aantonen dat -wat betreft het track record project-:
   • het het enige productiehuis was of;
   • in het geval van een coproductie met een andere productiehuis: het de hoofdproducent in het financieringsplan of delegate producer was of (let op: coproducent wordt niet geaccepteerd);
   • het hoofd van het productiehuis of één van zijn aandeelhouders een persoonlijke onscreen credit op het werk heeft staan als producent of delegate producer.  
 • Het productiehuis moet minstens 12 maanden geregistreerd zijn.
 • Producenten mogen maar één keer per begrotingsjaar een aanvraag voor een ontwikkelingssubsidie indienen. Dat betekent dat de aanvrager per begrotingsjaar moet kiezen of hij een aanvraag indient voor één project of voor ‘Slate Funding’. Ook moet de aanvrager per begrotingsjaar een keuze maken tussen indienen voor de eerste of tweede deadline voor deze oproep.
 • Zolang de vorige ontvangen 'Slate funding' niet volledig is afgerond (afgesloten overeenkomst), kan de producent geen nieuwe aanvraag indienen voor 'Single Project'.

 

Subsidiebedrag

 • Het totale beschikbare budget voor deze oproep (2020) bedraagt 5,4 miljoen euro of 2,7 miljoen euro per deadline.
 • De maximale financiële bijdrage voor de cofinanciering van de ontwikkeling van één project is een forfaitair bedrag van:
  • 50.000 euro in het geval van fictie met een geraamd productiebudget gelijk aan of meer is dan 1,5 miljoen euro;
  • 30.000 euro in het geval van fictie met een geraamd productiebudget lager dan 1,5 miljoen euro;
  • 60.000 euro in het geval van animatie;
  • 25.000 euro in geval van creatieve documentaire.
 • De aanvrager dient garant te staan voor de aanvullende financiering van de ontwikkelingskosten, in de vorm van eigen middelen, inkomsten of bijdragen van derde partijen. Deze subsidie is complementair aan steun van de regionale en/of nationale fondsen (bijvoorbeeld VAF-steun), maar niet-cumulatief met andere Europese subsidies voor dezelfde actie (nl. ontwikkeling van een av project) en werkt niet retro-actief.

 

Deadlines/ Tijdsschema

 • 1ste deadline: 13 november 2019, 17u00
  • Verwachte bekendmaking resultaten: mei 2020
  • Ondertekening overeenkomst: juni - juli 2020
 • 2de deadline: 12 mei 2020, 17u00
  • Verwachte bekendmaking resultaten: november 2020
  • Ondertekening overeenkomst: november - december 2020

Ingediende projecten worden beoordeeld door externe experten en geselecteerd op basis van de volgende 5 criteria. In totaal worden er maximaal 100 punten toegekend voor:

 1. Relevantie en Europese toegevoegde waarde (55 punten): Kwaliteit van het project en het potentieel voor Europese distributie en publieksbereik
 2. Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (10 punten): Kwaliteit van de ontwikkelingsstrategie
 3. Verspreiding van de projectresultaten (25 punten): Kwaliteit van de Europese en de internationale distributie- en marketingstrategie
 4. Impact en duurzaamheid (10 punten): Kwaliteit van de financieringsstrategie en haalbaarheid van het project.

Bovenop de 100 punten kunnen er nog 5 extra (automatische) punten toegekend worden voor fictie- of documentaireprojecten (niet voor animatie) die zijn gericht op een jong publiek t/m 16 jaar oud

 

Eerst registreren

Bekijk de video

Om een projectvoorstel te kunnen indienen, moet je je organisatie eerst registreren. De registratieprocedure verloopt als volgt:

 1. Registreer jezelf als natuurlijk persoon in de Europese Commissie Authentication Service (ECAS).
 2. Na registratie kun je inloggen op de Participant Portal van de Europese Commissie met je ECAS-gegevens en kun je jouw organisatie registreren via de Unique Registration Facility (URF) voor het verkrijgen van de PI-Code (Persoonlijke Identificatie Code). Dit 9-cijferig referentienummer moet je invoeren wanneer je het elektronische aanvraagformulier (eForm) activeert. Houd er rekening mee dat je het BTW-nummer en ondernemingsnummer van je organisatie bij de hand hebt, voordat je met de registratie begint. Raadpleeg de gids van de Europese Commissie voor begeleiding van de registratie op de portal.
   

Aanvraag indienen

 • Na de registratie en het onvangst van je PI-Code kan je het officiële elektronische aanvraagformulier (eForm) downloaden, invullen en indienen bij het Uitvoerend Agentschap (EACEA). Lees voor het invullen van het eForm ook de handleiding. Vergeet zeker ook niet om de verplichte annexen toe te voegen aan de eForm. Hou er rekening mee dat de totale grootte van de annexen maximum 10 MB mag zijn.
 • Voor inhoudelijke vragen en advies bij het opstellen van je aanvraag kan je terecht bij de Media Desk Vlaanderen.
 • Wacht niet tot het laatste moment van de deadline om in te dienen, na 12u00 worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen. Van zodra de deadline is verstreken, zijn er geen veranderingen aan de aanvraag meer mogelijk. 
 • De eForm is officieel ingediend van zodra je een bevestigingsmail met je projectreferentienummer hebt ontvangen.
 • Mocht je technische problemen ondervinden met het eForm, neem dan contact op met de technische helpdesk, telefoon +32 2 299 0705 of via mail eacea-helpdesk@ec.europa.eu.
   

Selectieprocedure

 • Na de aanvraag geldt er een evaluatieperiode van gemiddeld 3 maanden.
 • De in aanmerking komende aanvragen worden gerangschikt volgens het aantal gehaalde punten op basis van de selectiecriteria.
 • Aanvragers krijgen daarna een persoonlijke email met informatie over het selectieresultaat van hun aanvraag (zowel negatief als positief) en bijhorende feedback (zie voorbeelddocument Decision).
 • Eens geïnformeerd worden de geselecteerde aanvragen opgelijst en gepubliceerd op de EACEA-website.
 • 30 dagen na de bekendmaking van de resultaten (indien alle vereiste garanties zijn ontvangen) of nadat de overeenkomst tussen beide partijen is getekend (zie voorbeelddocument Grant Agreement), wordt er een prefinanciering van 70% van de subsidie overgemaakt aan de geselecteerde.

Eindrapportering / afrekening 2019 (EACEA/22/2018)

Downloads

Je kunt de volgende documenten voor de oproep EACEA 17/2019 downloaden van de EACEA-website:

 

Vragen?

Wil je begeleiding bij je subsidieaanvraag?

Frank Herman 200 pix

Contacteer Frank Herman van MEDIA Desk Vlaanderen.

Selectieresultaten van voorgaande oproepen

Welke projecten (fictie, documentaire, animatie) kregen in voorgaande oproepen een subsidie voor ontwikkeling?

Drama Directory 2017

De 'Drama Directory 2017', uitgegeven door Creative Europe MEDIA,  is een volledig overzicht van alle Europese TV-drama Commissioning Editors en Buyers.

Je kunt de publicatie hier downloaden.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter