Culture Moves Europe

Oproep: 
CREA-CULT-2022-MME
Deadline(s): 
31 mei 2023

Wat is Culture Moves Europe?

Culture Moves Europe is het nieuwe mobiliteitsinitiatief, gefinancierd door het Creative Europe-programma van de Europese Unie, dat geleid wordt door het Goethe-Institut. Culture Moves Europe is gegroeid uit het succesvolle proefproject i-Portunus. Het ondersteunt de mobiliteit van kunstenaars en cultuurwerkers uit alle landen die deelnemen aan Creative Europe. De actie loopt tot juli 2025. 


Welke sectoren komen in aanmerking?

De oproep richt zich op de sectoren architectuur, cultureel erfgoed, design en modeontwerp, literaire vertaling, muziek, podiumkunsten en visuele kunsten.


Welke landen komen in aanmerking?

 • De oproep bestrijkt volgende landen die deelnemen aan het Creative Europeprogramma 2021-2027 (* incluis overzeese gebieden): Albanië, België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken*, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk*, Georgië, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Kosovo, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Montenegro, Nederland*, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Tunesië, Zweden. Armenië onderhandelt momenteel over toetreding tot Creative Europe vanaf 2023;
 • Culture Moves Europe is in de eerste plaats bedoeld om fysieke mobiliteit in heel Europa en daarbuiten te ondersteunen. Uitzonderlijk wordt de mogelijkheid geboden aan kunstenaars, die legaal in Oekraïne verblijven,  om een aanvraag voor virtuele mobiliteit in te dienen.

 Culture Moves Europe bestaat uit 2 acties:

 1. Individuele verplaatsingen voor personen die 7 tot 60 dagen reizen of groepen tot 5 personen die maximaal 21 dagen reizen. Jaarlijks wordt een doorlopende oproep voorzien in de periode najaar tot voorjaar, voor kunstenaars en culturele professionals uit hogergenoemde sectoren;
 2. Residenties voor gastorganisaties: betreft financiële steun om 'korte' termijn (1 tot 3 maanden), 'lange' termijn (3 tot 6 maanden) alsook verlengde residenties (tot 10 maanden) aan te moedigen. Tijdens de looptijd van de regeling zullen twee oproepen worden gepubliceerd.

Wie kan een aanvraag indienen?

 • jonge en/of opkomende kunstenaars en professionelen uit de culturele en creatieve sectoren, behalve de audiovisuele sector;
 • organisaties in alle culturele sectoren, uitgezonderd de audiovisuele, die regelmatig residenties of andere plaatsgebonden culturele projecten organiseren en interesse hebben in het ontvangen van kunstenaars en culturele professionals.  

 Oproepperiode 

 • De huidige oproep tot het indienen van een aanvraag voor individuele mobiliteit, staat open van 10 oktober 2022 tot 31 mei 2023;
 • De oproep voor residenties voor gastorganisaties wordt begin 2023 verwacht; 
 • Tijdens de doorlopende oproepperiode wordt op de laatste dag van elke maand een sluitingsdatum vastgesteld. Alle in die maand ontvangen aanvragen worden geëvalueerd. De beste aanvragen worden geselecteerd voor financiering, rekening houdend met het totale beschikbare budget.
 • Alle tot die datum ontvangen aanvragen worden geëvalueerd. De evaluatieperiode duurt ongeveer 2 weken.
 • Elke projectaanvraag zal worden geëvalueerd door twee onafhankelijke deskundigen die deel uitmaken van de 'Culture Moves Europe Evaluators' Pool'. Ze worden geselecteerd op grond van hun deskundigheid in de verschillende sectoren en uit landen die onder het programma vallen. De beoordelaars zullen een strikt evaluatierooster volgen met specifieke selectiecriteria.
 • Een jury, bestaande uit ten minste drie personen (vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het Goethe-Institut) zal de definitieve selectie valideren. De jury ziet toe op de kwaliteit, de onpartijdigheid en de samenhang van het selectieproces. De geselecteerde projecten moeten de kwaliteit (score van de beoordelaars) en andere criteria zoals geografisch en genderevenwicht, sectoren, opkomende en gevestigde kunstenaars en andere inclusieaspecten weerspiegelen.
 • Alle aanvragers zullen in de derde week van de volgende maand (ongeveer) bericht ontvangen met het resultaat van hun aanvraag. De kennisgeving wordt verzonden via de mailbox van het Goethe Application Portal.

De beoordelaars zullen de volgende aspecten van de aanvraag beoordelen:

 • Relevantie van het project (5/20 punten): De mate waarin het project verband houdt met de doelstellingen/verwachte resultaten van de mobiliteitsregeling. Zal de mobiliteit de aanvrager in staat stellen internationaal te verkennen, te creëren, te leren of contacten te leggen?
 • Relevantie van de mobiliteit (5/20 punten): De mate waarin de mobiliteit noodzakelijk is om het gestelde doel te bereiken. Zou dezelfde activiteit ook op afstand kunnen worden ondernomen, of zijn fysieke aanwezigheid en interactie noodzakelijk?
 • Kwaliteit van de voorbereiding (5/20 punten): Is de mobiliteit voldoende goed gepland en voorbereid om het gewenste resultaat te bereiken?
 • Resultaat op langere termijn (3/20 punten): Heeft de mobiliteit duurzame effecten in de tijd? Hoe zal de mobiliteit in de toekomst van nut en invloed zijn?
 • Duurzaamheidsaspecten (2/20 punten): Maakt de aanvrager gebruik van duurzame transportmiddelen (zo niet, is dit goed gemotiveerd)? Gebruikt de aanvrager duurzame materialen/integreert hij duurzame activiteiten in het project?

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter