Europese Netwerken (laatste oproep is verstreken)

Oproep: 
EACEA 39/2016 (was laatste oproep in het programma)
Deadline(s): 
25 november 2016 (verstreken)

Wie komt in aanmerking?

 • Netwerken die actief zijn in de culturele en creatieve sector, met een officieel bestaan van minimum twee jaar. NIEUW: Indien dit niet het geval is, kan het netwerk zich laten vertegenwoordigen door een culturele of creatieve organisatie die wél minstens twee jaar officieel bestaat en werkzaam is.
 • Aantal deelnemers: het netwerk moet bestaan uit 1 coördinerende organisatie en tenminste 15 officiële partnerorganisaties uit minstens 10 verschillende deelnemende landen aan het Creative Europe subprogramma Cultuur. Minstens 5 landen moeten een wettelijke zetel hebben in 5 verschillende EU-lidstaten of EVA-landen.
 • Deze Europese netwerken dienen een ‘business to business’ oriëntatie te hebben, waarbij ondersteuning wordt gegeven aan de professionalisering en internationalisering van de aangesloten organisaties.

Welke projecten komen in aanmerking?

De activiteiten of projecten van de netwerken moeten de volgende prioriteiten hebben:

 • Het versterken van vaardigheden, competenties en expertise van de culturele en creatieve sectoren, met aandacht voor het gebruik van nieuwe media en digitale technologieën;
 • Het testen van innovatieve benaderingen van publieksontwikkeling;
 • Het testen van nieuwe business en management modellen;
 • Het versterken van internationale netwerking en carrièreontwikkeling binnen de EU en daarbuiten;
 • De toegang faciliteren tot professionele kansen;
 • Een impact hebben op hun omschreven sector(en) en bijdragen aan de verspreiding van goede praktijkvoorbeelden binnen en buiten het netwerk
 • Inspiratie en informatie over de 23 Europese Netwerken die momenteel gesubsidieerd worden door Europa, is beschikbaar in de online brochure: Creative Europe Networks.

Subsidiebedrag

 • Er wordt een kaderovereenkomst gesloten tussen het netwerk en de EU voor maximaal 4 jaar (4x 12 maanden).
 • Het netwerk krijgt een maximale subsidie van 250.000 euro per jaar (= maximaal 80% van de subsidiabele kosten) gedurende maximaal 4x 12 maanden, met start van de gewettigde projectactiviteiten tussen juni en december 2017.

 

Het project van het netwerk wordt beoordeeld door 2 onafhankelijke experten op basis van de volgende 4 toekenningscriteria (award criteria);

1. Relevantie tot de doelstellingen van het Creative Europe programma (max. 35 punten)

 • Hoe draagt het project bij aan de professionalisering van de cultuursector?
 • Op welke manier draagt het project bij aan de transnationale verspreiding van culturele en creatieve werken en de internationale mobiliteit van culturele professionals?

2. Kwaliteit van de inhoud van de activiteiten (max. 25 punten)

 • Hoe worden de activiteiten van het project geïmplementeerd in de praktijk?
 • Hoe concreet zijn deze activiteiten?
 • Welke resultaten worden voorzien?
 • Wat is de ervaring van de organisaties die deel zijn van het netwerk?

3. Communicatie en verspreiding van de activiteiten en resultaten van het project (max. 20 punten)

 • Hoe realistisch en helder is het communicatieplan?
 • Welke doelpubliek wordt bereikt met het project?
 • Hoe wordt bijgedragen aan een publieksontwikkelingsstrategie?
 • Hoe draagt het project bij aan de zichtbaarheid en het positief imago van de EU?

4. Kwaliteit van het Europese netwerk (max. 20 punten)

 • Zijn alle partners sterk betrokken bij het project?
 • Is er een duidelijke en realistische taakverdeling?
 • Hoe wordt een duurzame samenwerking voorzien ook na afloop van de projectperiode?

Eerst registreren

Om te kunnen deelnemen moeten alle betrokken organisaties zich registeren in de Europese databank. De registratieprocedure verloopt als volgt:

Aanvraag indienen

 • Vervolgens kun je het officiële elektronische aanvraagformulier (eForm) downloaden. Deze is nog niet beschikbaar maar je kan online wel een modelvoorbeeld terug vinden. Lees voor het invullen van het eForm ook de handleiding.
 • De deadline voor de online aanvraag is om 12u00 's middags. Wacht niet tot het laatste moment, na 12u00 worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.
 • Bij technische problemen met het invullen van de eForm, neem je best contact op met de helpdesk, via mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu of per telefoon +32 2 299 0705.

Aandachtspunten

 • Lees de Richtlijnen (Guidelines) aandachtig waarin de deelnamevoorwaarden en handige checklist voor verplichte bijlagen vermeld staan.
 • De Gebruikersgids (User Guide) helpt je stap voor stap doorheen de aanvraagprocedure.
 • De Samenwerkingsovereenkomst (Cooperation Agreement) geeft een beschrijving van de rechten en plichten die de partners in de samenwerking met elkaar aangaan. Het vormt de juridische basis voor de samenwerking. Alle partners dienen dit samen op te stellen, goed te keuren en te ondertekenen.
 • De Mandaatsbrief (Mandate Letter) moet door elke partnerorganisatie apart worden ingevuld. Hiermee erkent elke organisatie haar deelname en de leiderschapsstatus van de projectleider. Hiervoor bestaat een sjabloon dat je kunt downloaden.
 • De projectsamenvatting in de eForm geeft een eerste impressie. Deze tekst moet een helder, pakkend, gestructureerd beeld geven van het project om de juryleden te motiveren.
 • Een duidelijke consistentie tussen de bedragen en de activiteiten in de eForm en het budgetformulier is een must.
 • In het ‘Full List of Members’ Exel document, een van de 4 verplichte bijlagen (zie Annexes), wordt uitdrukkelijk gevraagd naar de aard van het lidmaatschap van de deelnemende organisaties (full member of niet, …) en hun geografische herkomst, met de bedoeling om een betere kennis te krijgen van het betreffende netwerk.  

Wat na de selectie?

 • Ofwel ontvang je felicitaties van de jury ofwel
 • Ontvang je een gemotiveerde evaluatiebrief die jou zeker kan helpen om jouw project  bij te sturen en volgend jaar opnieuw een aanvraag te overwegen;
 • In geval van een succesvolle aanvraag,  volgt de ondertekening van het contractvoorstel met EACEA en de ontvangst van de prefinanciering;
 • Een ‘kick-off’ meeting met de Europese Commissie en jouw toegewezen contactpersoon bij het Uitvoerend Agentschap EACEA staat gepland in de daaropvolgende maanden;
 • Nuttige informatie over de praktische projectopvolging, het financiële management en rapportering.

Downloads

Via de website van EACEA kan je de noodzakelijke documenten downloaden, nadat de oproep officieel is gepubliceerd. Gezien de oproep 2017 nog niet is bekendgemaakt, geven wij hierbij het voorbeeld van de vorige oproep Europese Netwerken 2014.

Vragen?

Wil je begeleiding bij je subsidieaanvraag?

Wij bieden op-maat-gemaakt advies en organiseren geregeld kostenloze infosessies en workshops. Contacteer Gudrun Heymans. T +32 2 553 06 59.

Selectieresultaten voorgaande oproepen

Welke Europese Netwerken met Belgische zetel werden geselecteerd voor een subsidie in het kader van het subprogramma Cultuur?

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter