Europese Netwerken voor Culturele & Creatieve Organisaties (GEEN OPROEP IN 2022)

Oproep: 
European Networks of Cultural and Creative Organisations (CREA-CULT-2021-NET)
Deadline(s): 
26 augustus 2021 (verstreken)

PRESENTATIES & WEBINARS

 

KORTE OMSCHRIJVING

Deze oproep ondersteunt projecten van organisatienetwerken die in een hoge mate representatief zijn en leden in meerdere landen hebben. Deze netwerken hebben een gedeelde missie, bestuursregels, ledenrechten en -verplichtingen, die vastgelegd staan in statuten of een vergelijkbaar document, geaccordeerd door de leden. Netwerken bestaan uit een coördinerende entiteit en leden.  

Projecten binnen de regeling Europese Netwerken staan open voor alle culturele en creatieve sectoren, maar omdat het een actie binnen het sub-programma Cultuur betreft, zijn projecten waarbij alleen organisaties uit de audiovisuele sector, of projecten met een puur audiovisuele inhoud uitgesloten van deelname. 

 

DOELEN/ PRIORITEITEN

Gesteunde projecten hebben als doel om de capaciteit te versterken van de Europese culturele en creatieve sectoren om talent te ontwikkelen, om gezamenlijke uitdagingen aan te gaan, om te innoveren, en om banen en groei te stimuleren. Binnen de huidige context staat ook het bevorderen van eerlijke, inclusieve en diverse frameworks voor het ondersteunen van kunstenaar en cultuurprofessionals. Ook de European Green Deal en het aanpassen van sectoren aan een duurzame aanpak staat centraal. Deze twee cross-cutting issues moeten terugkomen in het ontwerp en de implementatie van de projecten van aanvragers.  

Naast deze doelen moeten aanvragen zich richten op tenminste één van de volgende prioriteiten: 

 • Het vergroten van de toegang tot en deelname in cultuur, alsmede publieksengagement en publieksontwikkeling;  
 • het opbouwen van capaciteit binnen de Europese culturele en creatieve sectoren, inclusief grass-roots en micro-organisaties, om actief te worden op internationale schaal – in Europa, en daarbuiten; 
 • het bijdragen aan de European Green Deal en/of de New European Bauhaus, door het aanmoedigen van Europese culturele en creatieve sectoren om milieuvriendelijke praktijken in gebruik te nemen en verder te verspreiden.  
 • het helpen van de Europese culturele en creatieve sectoren om optimaal te profiteren van nieuwe technologieën om hun concurrentievermogen te vergroten.  

 

VERWACHTE RESULTATEN

Van deze actie wordt verwacht dat er zo’n dertig netwerken worden ondersteund, met inachtneming van een gebalanceerde verdeling tussen verschillende sectoren.

 

BUDGET

 • Voor elk netwerk dat geselecteerd wordt, heeft de Commissie besloten een meerjarige contract aan te gaan met jaarlijkse betalingen voor de periode 2021-2023 (drie jaar), afhankelijk van het beschikbare budget 
 • Kosten gemaakt door Europese Netwerken kunnen met terugwerkende  worden gezien als toelaatbaar per 1 januari 2021, zelfs als deze kosten gemaakt zijn vóór de indiening van het activiteitenplan en het geschatte budget. De subsidies kunnen niet met terug werkende kracht uitgegeven worden aan acties die al afgerond zijn.  
 • Deze retroactiviteit is nodig om de stabiliteit en functionaliteit van deze Europese Netwerken te waarborgen en om de stabiliteit die nodig is om de Europese culturele en creatieve sectoren te beschermen in het licht van de structurele uitdagingen voor deze sectoren, die alleen maar groter zijn geworden door de Covid-19 pandemie.  
 • Het toegekende bedrag per project mag niet hoger zijn dan 825.000 euro voor de totale projectduur van 3 jaar en is beperkt tot een maximale co-financiering van 80% van de totale subsidiabele kosten.    
 • Totale budget: 27.000.000 euro voor de periode 2021-2023, waarvan 9.000.000 voor 2021 

 

TIJDLIJN

 • Publicatie van de oproep: 8 juni 2021
 • Deadline voor indiening: 26 augustus 2021, 17u00
 • Evaluatieperiode: september 2021
 • Bekendmaking uitslag: oktober 2021
 • Ondertekenen grant agreement: oktober - december 2021

VEREISTEN AANVRAGER

De aanvrager moet ten minste twee jaar wettelijk ingeschreven zijn in een deelnemend land op de datum van de deadline voor het indienen van aanvragen.  
 

  Toelaatbare aanvragen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria: 

  1. Relevantie (max. 40 punten) 
  2. Kwaliteit van inhoud en activiteiten (max. 25 punten) 
  3. Project management (max. 10 punten) 
  4. Verspreiding (max. 25 punten) 

  Om geselecteerd te worden voor financiering, moet een project een totaal van tenminste 70/100 punten krijgen in de beoordeling, en minstens 50% van de maximale score onder elk criterium (naar boven afgerond bij oneven getallen). 

   

  Je dient alle Creative Europe-aanvragen rechtstreeks en online in via de FUNDING & TENDERS Portal van de Europese Commissie. Papieren aanvragen worden NIET aanvaard. 

  Bekijk de Webinar over het gebruik van de Funding & Tender Portal.

   

  AANVRAAG INDIENEN IN 2 STAPPEN

  1. Digitale identificaties van de indieners. ​Maak jouw EU-Login-gebruikersaccounts aan en registreer jouw organisatie.

  Om het indieningssysteem (de enige manier om een aanvraag in te dienen) te gebruiken, moet ieder betrokken partner in het aanvraagdossier (projectleider én deelnemende projectpartners) elk apart een EU-Login-gebruikersaccount aanmaken.  Via deze EU-login heb je toegang tot de vereiste kanalen om je aanvraag te ontwikkelen (partners zoeken), te schrijven en te redigeren en uiteindelijk in te dienen.

  Met deze EU-Login-account kan je jouw organisatie registreren in het Deelnemersregister (Participant Register, de online databank van de Europese Commissie).

  Eenmaal  de registratie voltooid, ontvang je voor je organisatie een 9-cijferige deelnemersidentificatiecode (PIC)

   

  2. Het indienen van de aanvraag

  Ga naar het Electronic Submission System via de themapagina SEARCH FUNDING & TENDERS

  Dien je aanvraag in 4 delen als volgt:: 

  • Deel A vereist de administratieve informatie over de aanvragende organisaties (toekomstige coördinator, begunstigden, verbonden entiteiten en geassocieerde partners) en de samengevatte begroting voor het voorstel. Vul dit deel direct online in. 
  • Deel B betreft de toelichting over het voorstel van actie/project en de inhoud ervan. Download het verplichte word-sjabloon van het indieningssysteem, vul het in en upload het als een PDF-bestand. 
  • Deel C bevat aanvullende projectgegevens, die ook direct online worden ingevuld. 
  • Bijlagen. Upload alle gevraagde bijlagen (Annexen) als PDF-bestand.

  TECHNISCHE & INHOUDELIJKE VEREISTEN

  • Alle inhoudelijke details lees je in het Call document (Engels).
  • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
  • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
  • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
  • Documenten dienen in de juiste categorie te worden geüpload. Zo niet, kan de aanvraag als onvolledig en bijgevolg onontvankelijk worden beschouwd. 
  • De aanvraag moet vóór de uiterste indieningsdatum (de gepubliceerde deadline) worden verzonden. Na deze termijn is het systeem gesloten en zijn de aanvragen niet meer gewettigd. 
  • Eenmaal de aanvraag is ingediend, ontvang je automatisch een e-mailbevestiging (met datum en tijdstip van je aanvraag). Indien die bevestiging per e-mail niet werd ontvangen (Check ook jouw ‘Ongewenste emailbox'), betekent dat je aanvraag NIET is toegekomen. Dien meteen een klacht in, wanneer je meent dat dit te wijten is aan een technische fout in het indieningssysteem via het contactformulier van de IT Helpdesk
  • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
  • Klik hier voor het AGA draft-documentHet onderdeel dat van toepassing is op Creative Europe, is Hoofdstuk 3, artikel 6 (vanaf pagina 24), specifiek voor programma’s die werken met lump sums.

   

  VRAGEN?

   

  Hulp nodig bij je subsidieaanvraag?

  Wij bieden op-maat-gemaakt advies en organiseren geregeld kostenloze infosessies en workshops. Contacteer Gudrun Heymans. T +32 2 553 06 59.

  Selectieresultaten

  Flemish Government Footer

  Close
  Verwijder filter