Europese Platformen (GEEN OPROEP IN 2022)

Oproep: 
European Platforms for the promotion of emerging artists CREA-CULT-2021-PLAT)
Deadline(s): 
29 september 2021 (verstreken)

PRESENTATIES & WEBINARS

 

KORTE OMSCHRIJVING

 • Deze actie ondersteunt projecten die bijdragen aan de zichtbaarheid en circulatie van opkomende Europese artiesten en hun werken buiten de eigen grenzen, in Europa en daarbuiten, en aan het vergroten van de toegang tot en deelname in cultuur, alsmede publieksengagement en publieksontwikkeling. Deze projecten zouden ook bij moeten dragen aan de implementatie van EU beleidsprioriteiten in het culturele veld. In dit opzicht kan de circulatie van artiesten en werken bijdragen aan de activatie van nieuwe en/of meer duurzame culturele publieke ruimtes. 
 • Projecten binnen de regeling Europese Platforms staan open voor alle culturele en creatieve sectoren, maar omdat het een actie binnen het sub-programma Cultuur betreft, zijn projecten waarbij alleen organisaties uit de audiovisuele sector, of projecten met een puur audiovisuele inhoud uitgesloten van deelname.
 • Binnen deze actie kunnen Platforms worden gedefinieerd als showcase/springplank platforms, bestaande uit een coördinerende entiteit en ledenorganisaties met een gedeelde artistieke, redactionele en branding-strategie. 
 • De thema’s en prioriteiten zijn als volgt:
  • het ondersteunen van opkomende artiesten en cultuurprofessionals in de internationalisering van hun loopbaan.
  • het promoten van een eerlijke, inclusieve en diverse omgeving voor opkomende artiesten, met een extra nadruk op gendergelijkheid en het tegengaan van discriminatie 
  • het bijdragen aan de ecologische duurzaamheid van de deelnemende sectoren.

 

VERWACHTE RESULTATEN

Van deze actie wordt verwacht dat er zo’n vijftien platforms worden ondersteund, met inachtneming van een gebalanceerde verdeling tussen verschillende sectoren. De intentie is dat er per type artiest of culturele discipline maar plek is voor één platform. Deze overweging wordt meegenomen in het evaluatieproces. 

 

BUDGET

 • Voor elk platform dat geselecteerd wordt, heeft de Commissie besloten een meerjarige contract aan te gaan met jaarlijkse betalingen voor de periode 2021-2023 (drie jaar), afhankelijk van het beschikbare budget
 • Het toegekende bedrag per project mag niet hoger zijn dan 2.100.000 euro voor de totale projectduur van 3 jaar en is beperkt tot een maximale co-financiering van 80% van de totale toelaatbare kosten. 
 • De financiële steun aan derden is toegestaan. Het bedrag dat aan leden van het platform toegekend mag worden per jaar en per derde partij is maximaal 60.000 euro. De toekenning moet worden beheerd in lijn met de regels betreffende activiteiten zoals ze zijn vastgelegd in de oproep. 
 • Totale budget: 33.000.000 euro voor de periode 2021-2023, waarvan 11.000.000 voor 2021 

 

TIJDLIJN

 • Publicatie van de oproep: 22 juni 2021
 • Deadline voor indiening: 29 september 2021, 17u00
 • Evaluatieperiode: oktober-december 2021
 • Bekendmaking uitslag: januari-februari 2022
 • Ondertekenen grant agreement: februari-maart 2022

 

 

 • Platforms moeten bestaan uit een coördinerende entiteit en ten minste elf ledenorganisaties. De aanvrager (coördinator) en de ledenorganisaties moeten als rechtspersoon opgericht en officieel geregistreerd zijn in een land dat deelneemt aan het Creative Europe programma; er moeten tenminste twaalf van zulke landen gerepresenteerd zijn in het platform.  De hoofdaanvrager (coördinator) moet ten minste twee jaar wettelijk ingeschreven zijn op de datum van de deadline voor het indienen van aanvragen. 
 • Ook aan de volgende vereisten moet worden voldaan:
  • Er moet sprake zijn van een gecoördineerde artistieke en redactionele strategie voor het selecteren van Europese opkomende artiesten en hun werken buiten hun eigen grenzen. 
  • Ledenorganisaties ontvangen ondersteuning in de vorm van financiële incentives vanuit de coördinerende organisatie voor het implementeren van hun programmering, en voor het bijdragen aan diversiteit, de Europese dimensie en de zichtbaarheid van hun programmering. Ook wordt de groei van het aantal ondersteunde opkomende artiesten gestimuleerd.
  • De definitie van wat een opkomende artiest is moet in lijn zijn met de ledenorganisaties en passen binnen de sector waarin het platform opereert. 
  • Tenminste 70% van de financiering per jaar moet gaan naar de artistieke programmering
  • Er moeten minstens 50 artiesten per jaar worden ondersteund
  • Er moet aan een strategie gewerkt worden om het aantal ledenorganisaties te vergroten

Toelaatbare aanvragen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria: 

 • Relevantie (max. 30 punten) 
 • Kwaliteit van inhoud en activiteiten (max. 30 punten) 
 • Project management (max. 20 punten) 
 • Verspreiding (max. 20 punten) 

Om geselecteerd te worden voor financiering, moet een project een totaal van tenminste 70/100 punten krijgen in de beoordeling, en minstens 50% van de maximale score onder elk criterium.

Je dient alle Creative Europe-aanvragen rechtstreeks en online in via de FUNDING & TENDERS Portal van de Europese Commissie. Papieren aanvragen worden NIET aanvaard. 

Bekijk de Webinar over het gebruik van de Funding & Tender Portal.

 

AANVRAAG INDIENEN IN 2 STAPPEN

1. Digitale identificaties van de indieners​Maak jouw EU-Login-gebruikersaccounts aan en registreer jouw organisatie.

Om het indieningssysteem (de enige manier om een aanvraag in te dienen) te gebruiken, moet ieder betrokken partner in het aanvraagdossier (projectleider én deelnemende projectpartners) elk apart een EU-Login-gebruikersaccount aanmaken.  Via deze EU-login heb je toegang tot de vereiste kanalen om je aanvraag te ontwikkelen (partners zoeken), te schrijven en te redigeren en uiteindelijk in te dienen.

Met deze EU-Login-account kan je jouw organisatie registreren in het Deelnemersregister (Participant Register, de online databank van de Europese Commissie).

Eenmaal  de registratie voltooid, ontvang je voor je organisatie een 9-cijferige deelnemersidentificatiecode (PIC)

 

2. Het indienen van de aanvraag

Ga naar het Electronic Submission System via de themapagina SEARCH FUNDING & TENDERS

Dien je aanvraag in 4 delen als volgt:: 

 1. Deel A vereist de administratieve informatie over de aanvragende organisaties (toekomstige coördinator, begunstigden, verbonden entiteiten en geassocieerde partners) en de samengevatte begroting voor het voorstel. Vul dit deel direct online in. 
 2. Deel B betreft de toelichting over het voorstel van actie/project en de inhoud ervan. Download het verplichte word-sjabloon van het indieningssysteem, vul het in en upload het als een PDF-bestand
 3. Deel C bevat aanvullende projectgegevens, die ook direct online worden ingevuld. 
 4. Bijlagen. Upload alle gevraagde bijlagen (Annexen) als PDF-bestand.

TECHNISCHE & INHOUDELIJKE VEREISTEN

 • Alle inhoudelijke details lees je in het Call document (Engels).
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • Documenten dienen in de juiste categorie te worden geüpload. Zo niet, kan de aanvraag als onvolledig en bijgevolg onontvankelijk worden beschouwd. 
 • De aanvraag moet vóór de uiterste indieningsdatum (de gepubliceerde deadline) worden verzonden. Na deze termijn is het systeem gesloten en zijn de aanvragen niet meer gewettigd. 
 • Eenmaal de aanvraag is ingediend, ontvang je automatisch een e-mailbevestiging (met datum en tijdstip van je aanvraag). Indien die bevestiging per e-mail niet werd ontvangen (Check ook jouw ‘Ongewenste emailbox'), betekent dat je aanvraag NIET is toegekomen. Dien meteen een klacht in, wanneer je meent dat dit te wijten is aan een technische fout in het indieningssysteem via het contactformulier van de IT Helpdesk
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
 • Klik hier voor het AGA draft-documentHet onderdeel dat van toepassing is op Creative Europe, is Hoofdstuk 3, artikel 6 (vanaf pagina 24), specifiek voor programma’s die werken met lump sums.

 

VRAGEN?

 

Hulp nodig bij je subsidieaanvraag?

Wij bieden op-maat-gemaakt advies en organiseren geregeld kostenloze infosessies en workshops. Contacteer Gudrun Heymans. T +32 2 553 06 59.

Selectieresultaten

Welke Europese Platformen werden geselecteerd in voorgaande subsidieoproepen?

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter