Europese Samenwerkingsprojecten in de Westelijke Balkanlanden

Oproep: 
EACEA 39/2019
Deadline(s): 
28 april 2020 (verstreken)

Deze oproep wordt volledig gefinancierd door het 'Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)' om de kandidaat-toetredingslanden in de Westelijke Balkan (Albanië, Bosnië en Herzegovina. Montenegro, Noord-Macedonië en Servië) voor te bereiden op een Europees lidmaatschap.

Wat zijn de doelstellingen?

1. Algemene doel van deze oproep

Verzoening en goede verstandhouding in de Westelijke Balkanlanden bevordering door culturele en creatievee samenwerking.

2. Specifieke doelstellingen

 • de culturele grensoverschrijdende samenwerking tussen de Westelijke Balkan en de Europese lidstaten verbeteren
 • de competitiviteit van de culturele en creatieve industrieën in die regio versterken

Welke prioriteiten heeft deze oproep?

 • De capaciteit vergroten van de culturele en creatieve industrieën om transnationaal en internationaal te werken
 • De transnationale circulatie bevorderen van culturele en creatieve werken en transnationale mobilteit van culturele en creatieve spelers
 • De dialoog verbeteren tussen artiesten, culturele operatoren en het publiek 

Wie komt in aanmerking?

 • Organisaties met een publiek-of privaatrechtelijke rechtsvorm, waaronder ook overheden, universiteiten en commerciële organisaties.
 • Er zijn minimaal 5 deelnemende organisaties vereist:
  • mininum 2 organisaties uit 2 verschillende Westelijke Balkanlanden (Albanië, Bosnië en Herzegovina. Montenegro, Noord-Macedonië en Servië) en
  • minimum 2 organisaties uit 2 verschillende Europese lidstaten
  • de andere partner(s) is/zijn vrij te kiezen
 • De projectleider moet minimaal 2 jaar bestaan.

Welke projecten komen in aanmerking?

 • De projecten moeten betrekking hebben op de  culturele en creatieve industrieën. Activiteiten die uitsluitend bedoeld zijn voor de audiovisuele sector, komen niet aanmerking
 • De activiteiten starten tussen 1 januari 2021 en 21 maart 2021.
 • De minimale projectduur is 24 maanden
 • De maximale projectduur is 48 maanden
 • Ben je nog op zoek naar partners? Raadpleeg dan zeker onze webpagina' Vind partners'.
 • Als projectleider kan je slechts aan één subsidieaanvraagronde 2019 deelnemen, hetzij aan een Kleinschalig, een Grootschalig of een samenwerkingsproject met de Westelijke Balkan-landen. 

Budget

 • Het totale budget van deze oproep bedraagt 5.000.000 euro
 • Er worden 20 projecten gesubsidieerd met een budget van minimaal 100.000 euro en maximaal 500.000 euro
 • Maximaal 85% van de kosten worden gesubsidieerd.

Tijdsschema

 • Publicatie: 17 december 2019
 • Deadline om aanvraag in te zenden: 28 april 2020, 17u00 (verlengd!)
 • Publicatie resultaten: augustus 2020
 • Start activiteiten: tussen 1 januari en 31 maart 2021

De geselecteerde projecten moeten minsten 75/100 behalen. Deze puntenscore wordt gegeven op de 4 inhoudelijke toekenningscriteria. Per criterium moeten zij minimaal de helft van de maximale punten behalen.

1. Relevantie tot de doelstellingen van het Creative Europe programma (max. 30 punten)

 • Hoe draagt het project bij tot de professionalisering van de sector?
 • Op welke manier draagt het project bij aan de transnationale verspreiding van culturele en creatieve werken en de internationale mobiliteit van culturele professionals?

2. Kwaliteit van de activiteiten (max. 30 punten): 

 • Hoe worden de geplande projectactiviteiten van het project gerealiseerd in de praktijk?
 • Hoe concreet zijn deze activiteiten uitgewerkt (datum, naam, plaats)?
 • Welke resultaten worden voorzien en hoe wordt de impact gemeten?
 • Wat is de internationale ervaring van de verschillende project-teamleden? (belang van goed uitgewerkt CV)

3. Communicatie en verspreiding (max. 20 punten)

 • Hoe realistisch en helder is het communicatieplan?
 • Welke doelpubliek wordt bereikt met het project?
 • Hoe wordt bijgedragen aan publieksontwikkeling en via welke strategie?
 • Hoe draagt het project bij aan de zichtbaarheid en het positief imago van de EU?

4. Kwaliteit van de samenwerking (max. 20 punten)

 • Zijn alle partners sterk betrokken bij het project?
 • Is er een duidelijke en realistische taakverdeling?
 • Hoe wordt een duurzame samenwerking voorzien, ook na afloop van de projectperiode?

Eerst registreren

Om te kunnen deelnemen moeten alle betrokken organisaties zich registeren in de Europese databank. De registratieprocedure verloopt als volgt:

Aanvraag indienen

 • Vervolgens kun je het officiële elektronische aanvraagformulier (eForm) downloaden. Lees voor het invullen van het eForm ook de handleiding.
 • De deadline voor de online aanvraag is om 12u00 's middags. Wacht niet tot het laatste moment, na 12u00 worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.
 • Bij technische problemen met het invullen van de eForm, neem je best contact op met de helpdesk, via mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu of per telefoon +32 2 299 0705.

Aanvraag indienen

 • Vervolgens kun je het officiële elektronische aanvraagformulier (eForm) downloaden. Lees voor het invullen van het eForm ook de handleiding.
 • De deadline voor de online aanvraag is om 12u00 's middags. Wacht niet tot het laatste moment, na 12u00 stipt worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.
 • Bij technische problemen met het invullen van de eForm, neem je best contact op met de helpdesk, via mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu of per telefoon +32 2 299 0705.

 

Lees meer over aandachtspunten en handige tips bij je aanvraag

 

Wat na de selectie?

 • Ofwel ontvang je felicitaties van de jury ofwel;
 • Ontvang je een gemotiveerde evaluatiebrief die jou zeker kan helpen om jouw project  bij te sturen en volgend jaar opnieuw een aanvraag te overwegen;
 • In geval van een succesvolle aanvraag, volgt de ondertekening van het contractvoorstel met EACEA en de ontvangst van de prefinanciering;
 • Een ‘kick-off'meeting met de Europese Commissie en jouw toegewezen contactpersoon bij het Uitvoerend Agentschap EACEA staat gepland in de daaropvolgende maanden;
 • Nuttige informatie over de praktische projectopvolging, het financiële management en rapportering op de site van EACEA.

Via de website van EACEA kan je de noodzakelijke documenten downloaden.

Vragen?

Selectieresultaten voorgaande oproepen

Welke Europese Samenwerkingsprojecten zijn in voorgaande oproepen geselecteerd?

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter