Europese Slate-Ontwikkeling

Oproep: 
European Slate Development (CREA-MEDIA-2021-DEVSLATE)
Deadline(s): 
25 augustus 2021 (17u00 - verstreken)

EUROPEAN SLATE DEVELOPMENT (EUROPESE SLATE ONTWIKKELING)

Deze subsidiemaatregel biedt steun aan Europese onafhankelijke producenten voor de ontwikkeling van 3 tot 5 audiovisuele werken (fictie, animatie, creatieve docu (film/serie), AR/VR, interactieve documentaire) + eventueel 1 kortfilm bedoeld voor bioscopen/ digitale platformen.

 

INFOSESSIES

 

DOEL

versterking van het concurrentievermogen, de marktpositie en de productiecapaciteit, de bevordering van internationale coproducties en het aanmoediging van nieuw talent (regie) door de financiering van korte films.  

 

VERWACHTE RESULTATEN

 • Een sterkere positie op de Europese en internationale markten voor bedrijven die in het kader van de ontwikkeling van de Europese slate zijn geselecteerd 
 • Hogere kwaliteit, haalbaarheid, cross-border potentie en marktwaarde van ondersteunde Europese werken 

 

WELKE PROJECTEN KOMEN IN AANMERKING?

 • Er wordt subsidie verleend aan onafhankelijke Europese productiemaatschappijen die een slate van 3 tot 5 audiovisuele werken (fictie, animatie, creatieve documentaire) kunnen ontwikkelen. Denk hierbij aan speelfilms, korte films, series, maar ook verhalende VR. De slate is bestemd voor commerciële exploitatie in bioscopen, op televisie of op digitale platforms of een multiplatformomgeving. Aanvragers kunnen ook een korte film van opkomend talent aan hun slate toevoegen (optioneel).
 • Speciale aandacht is er voor aanvragen die strategieën presenteren die zorgen voor een duurzamere en milieuvriendelijke industrie en die gendergelijkheid, inclusiviteit en diversiteit waarborgen.

 

BUDGET

 • Voor deze subsidie is een totaal bedrag van 15 miljoen euro beschikbaar. 
 • Maximaal financieringsbedrag is 70% van de subsidiabele kosten. 
 • In totaal kan een aanvraag worden gefinancierd met een bedrag tussen 90.000 en 510.000 euro, afhankelijk van de combinatie van projecten. Dit zijn de lump sum bedragen per project:   
  • Animatiefilm: 55.000 euro 
  • Animatieserie: 60.000 euro 
  • Documentaire film: 30.000 euro 
  • Documentaireserie: 35.000 euro 
  • Speelfilm met een budget tot 5 miljoen: 45.000 euro 
  • Speelfilm met een budget van meer dan 5 miljoen: 60.000 euro   
  • Fictieseries met een budget tot 5 miljoen: 55.000 euro 
  • Fictieve series met een budget tot 20 miljoen: 75.000 euro 
  • Fictieve series met een budget van meer dan 20 miljoen: 100.000 euro 
  • Korte film: 10.000 euro 

 

TIJDLIJN

 • Deadline voor indiening: woensdag 25 augustus 2021, 17u00
 • Evaluatieperiode: september 2021 – januari 2022 
 • Aanvragers geïnformeerd over uitslag: februari 2022 
 • Tekenen van subsidieovereenkomst: maart – mei 2022 
 • Startdatum actie: Start principal photography is 10 maanden na de deadline voor indiening. Voor korte film is dat een dag na de deadline voor indiening. 
 • Duur van activiteit:36 maanden 

VEREISTEN AANVRAGERS

 • De aanvragers zijn onafhankelijke Europese audiovisuele productiebedrijven die kunnen aantonen dat zij recentelijk ervaring hebben opgedaan met de productie van internationaal gedistribueerde werken (2, van min. elk 24 minuten, met uitzondering van VR). 
 • De aanvrager heeft de meerderheid van de rechten op de projecten.  

KIEZEN TUSSEN  CO-ONTWIKKELING, SLATE of MINI-SLATE?

 • Maak als Belgisch productiehuis de juiste keuze in je aanvragen voor Co-ontwikkeling en/of Slate-Ontwikkeling. Men kan immers niet tegelijkertijd voor beide oproepen hoofdaanvrager zijn.  Naast een Slate-aanvraag kan je enkel nog partner zijn in een Co-ontwikkelingsproject.
 • Mini-Slate-ontwikkelingsprojecten kunnen door het nieuwe MEDIA Level Playing Field enkel worden aangevraagd door productiehuizen uit de lage capaciteitslanden. België behoort daar niet toe.  
 • Kies als productiehuis uit één van de 5 mogelijke aanvraagscenario’s.  
 1. Hoofdaanvrager van 1 Co-ontwikkelingsproject
 2. Partner in 1 Co-ontwikkelingsproject
 3. (Enige) aanvrager van 1 Slate-ontwikkelingsproject
 4. (Enige) aanvrager van 1 Slate-ontwikkelingsproject + partner in 1 Co-ontwikkelingsproject
 5. (Enige) aanvrager van 1 Slate-ontwikkelingsproject + partner in 2 of meerdere Co-ontwikkelingsprojecten.
 • Blijf als Belgisch productiehuis echter ook aandachtig voor de aanvragen voor Mini-Slate-ontwikkelingsprojecten door productiehuizen uit Lage Capaciteitslanden. In hun aanvragen zitten samenwerkingen vervat met productiehuizen, scenarioschrijvers, directeurs, DOP’s, etc. ook en vooral uit Hoge Capaciteitslanden als België. Die vroege samenwerkingen bieden bij succes perspectief op een effectieve productie. Het is dus van belang om daarin betrokken te raken, terwijl de producer uit LLC de aanvraag doet.

VEREISTEN PROJECTEN

 • Het project is daadwerkelijk commercieel uitgebracht in bioscopen, uitgezonden op televisie of beschikbaar gesteld op digitale platforms in ten minste drie andere landen dan het land van de aanvrager en vóór de dag van de uiterste datum voor indiening van aanvragen. In het geval van lineaire uitzending zijn drie verschillende omroeporganisaties vereist (referentieperiode 1-1-2014 – 25-08-2021). 
 • De projectaanvragen bevatten een pakket van minimaal 3 en maximaal 5 werken. Alleen de ontwikkelingsactiviteiten voor de volgende werken komen in aanmerking:  
  • Speelfilms, animatiefilms en creatieve documentaires met een minimale lengte van 60 minuten die in de eerste plaats bedoeld zijn voor een bioscooprelease;  
  • Fictieprojecten (serie of one off) met een totale duur van ten minste 90 minuten, animatiefilms (one off of serie) met een totale duur van ten minste 24 minuten en creatieve documentaires (one off of serie) met een totale duur van ten minste 50 minuten, die in de eerste plaats zijn bestemd voor exploitatie op televisie of op een digitaal platform;
  • Interactieve, niet-lineaire fictie-, animatie- of creatieve documentaireprojecten (bv. verhalende virtuele-realiteitsprojecten) met een willekeurige duur.
 • De eerste dag van principal photography wordt op z'n vroegst 10 maanden na de dag van de deadline van de call gepland. 
 • Daarnaast kan de ontwikkeling en productie van een korte film van een jonge maker (min. 20 minuten) aan de slate worden toegevoegd. Principal photography mag een dag na indiening starten.  
   
 • De volgende formats en genres komen NIET in aanmerking:
  • live-uitzendingen
  • muziekvideo’s
  • non-narratieve artistieke werken (inclusief, maar niet beperkt tot kunst- en experimentele video)
  • commerciële werken (inclusief maar niet beperkt tot advertenties/commercials)
  • reality-series en talkshows.

Ingediende projecten worden beoordeeld door externe experts en geselecteerd op basis van de volgende criteria, waarbij in totaal 100 punten kunnen worden toegekend. De kwaliteitsdrempel is 70 van de 100 punten.

1. Relevantie (35 punten) 

 • Relevantie en toegevoegde waarde van de voorgestelde slate om de positie van de onderneming op de Europese en internationale markt te verbeteren (15 punten) als het gaat om:
 • coproductie-aanpak
  • samenwerking met partners uit verschillende landen, ook uit landen met een verschillende productiecapaciteit
  • zichtbaarheid op grote filmfestivals en fysieke en online markten
  • capaciteit om de omzet van het bedrijf te vergroten
  • vermogen om het aantal, de ambitie of de omvang van projecten in ontwikkeling te vergroten.
 • Vermogen van het bedrijf om zich aan te passen aan een concurrerend en veranderend audiovisueel landschap door innovatief te zijn in activiteiten op het gebied van genres, formats, platforms, opkomend talent of nieuwe territoria (10 punten).
 • Geschiktheid van de voorgestelde strategieën om te zorgen voor een duurzamere en milieuvriendelijkere sector (5 punten).
 • Geschiktheid van de gepresenteerde strategieën om te zorgen voor gendergelijkheid, inclusiviteit en diversiteit, ofwel in het project ofwel in de organisatie van de activiteit (5 punten).

2.  Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (30 punten) 

 •  Kwaliteit en creatief potentieel van de werken in de slate (15 punten): 
  • Kracht en onderscheidend vermogen van idee/onderwerp/projectfocus en dramatisch potentieel  
  • Kwaliteit van het schrijven, de narratieve keuzes, de karakterontwikkeling en de wereld van het verhaal
  • Creatief potentieel/kwaliteit van de visuele benadering en het art work. 
 • • Potentieel om publiek op Europees en internationaal niveau te bereiken (15 punten): 
  • Transnationale aantrekkingskracht, ook voor online publiek, van het concept/onderwerp van de werken  
  • potentieel van de werken om grenzen te overschrijden, rekening houdend met het creatieve team, op de beoogde cast of de internationale ambitie met betrekking tot de cast en de samenwerkingsstrategie met niet-nationale partners. 

3. Verspreiding van de projectresultaten, effect en duurzaamheid (15 punten) 

 • De marketingstrategie maakt het mogelijk om in een vroeg stadium publiek te bereiken. Dit omvat de definitie van unique selling points, doelgroepen en -markten, innovatieve instrumenten voor marketing en publieksbetrokkenheid en promotieactiviteiten (5 punten). 
 • Relevantie van de Europese en internationale distributiestrategie met betrekking tot: (10 punten)  
  • de geïdentificeerde doelgroep 
  • voorziene distributiemethoden  
  • bestaande of beoogde distributiepartners 
  • bekendheid van de markten, Europese/internationale visie 
  • relevantie van de keuze van de gebieden (aangrenzende landen en regio's, Europa, andere continenten). 

4. Kwaliteit van het projectteam (20 punten) 

 • Kwaliteit van de ontwikkelingsstrategie (10 punten):  
  • Toereikendheid van het ontwikkelingsplan, de planning en het ontwikkelingsbudget ten opzichte van de behoeften van ieder werk  
 • • Kwaliteit van de financieringsstrategie (10 punten): 
  • Toereikendheid van de productiekosten van ieder werk en van het ontwikkelingsbudget  
  • Toereikendheid van de financieringsstrategie: in vergelijking met de geraamde productiekosten, in termen van bekendheid van de geschikte potentiële financiële partners en de beoogde gebieden, in termen van diversiteit van de voorziene financieringsbronnen. 

 

Je dient alle Creative Europe-aanvragen rechtstreeks en online in via de FUNDING & TENDERS Portal van de Europese Commissie. Papieren aanvragen worden NIET aanvaard. 

Bekijk de Webinar over het gebruik van de Funding & Tender Portal.

 

AANVRAAG INDIENEN IN 2 STAPPEN

1. Digitale identificaties van de indieners. ​Maak jouw EU-Login-gebruikersaccounts aan en registreer jouw organisatie.

Om het indieningssysteem (de enige manier om een aanvraag in te dienen) te gebruiken, moet ieder betrokken partner in het aanvraagdossier (projectleider én deelnemende projectpartners) elk apart een EU-Login-gebruikersaccount aanmaken.  Via deze EU-login heb je toegang tot de vereiste kanalen om je aanvraag te ontwikkelen (partners zoeken), te schrijven en te redigeren en uiteindelijk in te dienen.

Met deze EU-Login-account kan je jouw organisatie registreren in het Deelnemersregister (Participant Register, de online databank van de Europese Commissie).

Eenmaal  de registratie voltooid, ontvang je voor je organisatie een 9-cijferige deelnemersidentificatiecode (PIC)

 

2. Het indienen van de aanvraag

Ga naar het Electronic Submission System via de themapagina SEARCH FUNDING & TENDERS

Dien je aanvraag in 4 delen als volgt:

 1. Deel A vereist de administratieve informatie over de aanvragende organisaties (toekomstige coördinator, begunstigden, verbonden entiteiten en geassocieerde partners) en de samengevatte begroting voor het voorstel. Vul dit deel direct online in. 
 2. Deel B betreft de toelichting over het voorstel van actie/project en de inhoud ervan. Download het verplichte word-sjabloon van het indieningssysteem, vul het in en upload het als een PDF-bestand
 3. Deel C bevat aanvullende projectgegevens, die ook direct online worden ingevuld. 
 4. Bijlagen. Upload alle gevraagde bijlagen (Annexen) als PDF-bestand.

TECHNISCHE & INHOUDELIJKE VEREISTEN

 • Alle inhoudelijke details lees je in het Call document (Engels).
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • Documenten dienen in de juiste categorie te worden geüpload. Zo niet, kan de aanvraag als onvolledig en bijgevolg onontvankelijk worden beschouwd. 
 • De aanvraag moet vóór de uiterste indieningsdatum (de gepubliceerde deadline) worden verzonden. Na deze termijn is het systeem gesloten en zijn de aanvragen niet meer gewettigd. 
 • Eenmaal de aanvraag is ingediend, ontvang je automatisch een e-mailbevestiging (met datum en tijdstip van je aanvraag). Indien die bevestiging per e-mail niet werd ontvangen (Check ook jouw ‘Ongewenste emailbox'), betekent dat je aanvraag NIET is toegekomen. Dien meteen een klacht in, wanneer je meent dat dit te wijten is aan een technische fout in het indieningssysteem via het contactformulier van de IT Helpdesk

 

VRAGEN?

 

Hulp nodig bij je subsidieaanvraag?

Frank Herman 200 pix

Contacteer Frank Herman van de MEDIA Desk Vlaanderen.

Selectieresultaten

Welke producenten kregen 'Slate Funding' bij de voorgaande subsidieoproepen?

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter