Europese Slate-Ontwikkeling

Oproep: 
CREA-MEDIA-2023-DEVSLATE
Deadline(s): 
25 januari 2023 (verstreken)

EUROPEAN SLATE DEVELOPMENT (EUROPESE SLATE ONTWIKKELING) (CREA-MEDIA-2023-DEVSLATE)

Deze subsidiemaatregel biedt steun aan Europese onafhankelijke producenten voor de ontwikkeling van 3 tot 5 audiovisuele werken (fictie, animatie, creatieve docu (film/serie), VR, interactieve documentaire) + eventueel 1 kortfilm bedoeld voor bioscopen/ digitale platformen. De oproep focust op 1 enkele indiener per project. 

 

PUBLICATIE VAN DE OPROEP

 • De oproep European Slate Development (CREA-MEDIA-2023-DEVSLATE) is op het Funding & Tenders Portal gepubliceerd.
 • Alvorens je start met schrijven: lees zorgvuldig alle details in het CALL DOCUMENT (Engels).

 

WAT IS NIEUW?

Deze oproep bevat wijzigingen ten opzichte van de vorige oproep:

 • Het totale budget voor deze oproep is gestegen van 18 naar 19,5 miljoen euro.

INFOSESSIES

 • Online Information Session EACEA & DG CONNECT, 7 december 2022Online Webinar

 

DOEL

 • Versterking van het concurrentievermogen, de marktpositie en de productiecapaciteit, de bevordering van internationale coproducties en het aanmoediging van nieuw talent (regie) door de financiering van korte films.  

 

VERWACHTE RESULTATEN

 • Een sterkere positie op de Europese en internationale markten voor bedrijven die in het kader van de ontwikkeling van de Europese slate zijn geselecteerd. 
 • Hogere kwaliteit, haalbaarheid, cross-border potentieel en marktwaarde van ondersteunde Europese werken. 

 

WELKE PROJECTEN KOMEN IN AANMERKING?

 • De subsidie komt in aanmerking voor onafhankelijke Europese productiemaatschappijen die in staat zijn een slate van 3 tot 5 audiovisuele werken (fictie, animatie, creatieve documentaire) te ontwikkelen. Denk hierbij aan speelfilms, kortfilms, series, maar ook verhalende VR. De slate is bestemd voor commerciële exploitatie in bioscopen, op televisie, digitale platforms of een multiplatformomgeving. Aanvragers hebben de optie om 1 kortfilm in regie van een opkomend talent, aan hun slate toevoegen.
 • Verplicht: aanvragers presenteren strategieën voor een duurzamere en milieuvriendelijkere industrie en voor het waarborgen van gendergelijkheid, inclusiviteit en diversiteit.

 

BUDGET & FINANCIËLE INFO

 • Voor deze oproep een totaal bedrag van 19.500.000 euro beschikbaar.
 • Het toe te kennen projectbudget is opgesteld met vastliggende bedragen (Lump Sum)
 • De maximale EU cofinanciering is na selectie, vastgelegd in de Grant Agreement, de getekende subsidieovereenkomst tussen de geselecteerde hoofdaanvrager en de Europese commissie.
  • In totaal is de financiering van een aanvraag tussen min. 90.000 en max. 510.000 euro, afhankelijk van de slate-combinatie aan projecten.
  • Dit zijn de lump sum bedragen per project:   
   • Animatiefilm: 55.000 euro 
   • Animatieserie: 60.000 euro 
   • Documentaire film: 30.000 euro 
   • Documentaireserie: 35.000 euro 
   • Speelfilm met een budget tot 5 miljoen: 45.000 euro 
   • Speelfilm met een budget van meer dan 5 miljoen: 60.000 euro   
   • Fictieseries met een budget tot 5 miljoen: 55.000 euro 
   • Fictieve series met een budget tot 20 miljoen: 75.000 euro 
   • Fictieve series met een budget van meer dan 20 miljoen: 100.000 euro 
   • Korte film (optioneel): 10.000 euro.

TIJDLIJN

 • Deadline voor indiening: 25 januari 2023, 17u00
 • Evaluatieperiode: februari - mei 2023
 • Aanvragers geïnformeerd over uitslag: juni 2023
 • GAP: Grant Agreement Preparation: juni - juli 2023
 • Tekenen van subsidieovereenkomst: juli - augustus 2023
 • Startdatum actie: Start principal photography is 10 maanden na de deadline voor indiening. Voor een korte film is dat evenwel een dag na de deadline van indiening. 
 • Duur van activiteit: 36 maanden 
 • Voorziene volgende oproep: 2024.

 

 

VEREISTEN AANVRAGERS

 • De aanvragers zijn onafhankelijke Europese audiovisuele productiebedrijven die kunnen aantonen dat zij recente ervaring hebben met de productie van internationaal gedistribueerde werken (2, van min. elk 24 minuten, met uitzondering van VR). 
  • Het project is daadwerkelijk commercieel uitgebracht in bioscopen, uitgezonden op televisie of beschikbaar gesteld op digitale platforms in ten minste 3 andere landen dan het land van de aanvrager en vóór de dag van de aanvraagindieningsdeadline. In het geval van lineaire uitzending zijn 3 verschillende omroeporganisaties vereist (referentieperiode 1-1-2016 - 25-1-2023). 
 • De aanvrager heeft de meerderheid van de rechten op de projecten.  

KIEZEN TUSSEN DE OPROEPEN CO-ONTWIKKELING, SLATE, MINI-SLATE OF VIDEO GAMES & IMMERSIEVE CONTENT?

 • Maak als Belgisch productiehuis de juiste keuze in je aanvragen voor Co-ontwikkeling en/of Slate-Ontwikkeling/Video Games. Men kan immers niet tegelijkertijd voor alle oproepen hoofdaanvrager zijn.  Naast een Slate- of  Games & Immersive Content-aanvraag kan je enkel nog partner zijn in een Co-ontwikkelingsproject. Indien je kiest om voor een CO-Development of een Slate Development oproep in te dienen, komen Games niet aan aanmerking, wel  Immersive projecten.  
 • Mini-Slate-ontwikkelingsprojecten kunnen door het nieuwe MEDIA Level Playing Field enkel worden aangevraagd door productiehuizen uit de lage capaciteitslanden. België behoort daar niet toe.  
 • Kies als productiehuis uit één van de 5 mogelijke aanvraagscenario’s.  
 1. Hoofdaanvrager van 1 Co-ontwikkelingsproject
 2. Partner in 1 Co-ontwikkelingsproject
 3. (Enige) aanvrager van 1 Slate- of Gamesontwikkelingsproject
 4. (Enige) aanvrager van 1 Slate- of Gamesontwikkelingsproject + partner in 1 Co-ontwikkelingsproject
 5. (Enige) aanvrager van 1 Slate- of Gamesontwikkelingsproject + partner in 2 of meerdere Co-ontwikkelingsprojecten.
 • Blijf als Belgisch productiehuis echter ook aandachtig voor de aanvragen voor Mini-Slate-ontwikkelingsprojecten door productiehuizen uit Lage Capaciteitslanden. In hun aanvragen zitten samenwerkingen vervat met productiehuizen, scenarioschrijvers, directeurs, DOP’s, etc. ook en vooral uit Hoge Capaciteitslanden als België. Die vroege samenwerkingen bieden bij succes perspectief op een effectieve productie. Het is dus van belang om daarin betrokken te raken, terwijl de producer uit LLC de aanvraag doet.

VEREISTEN PROJECTEN

 • De projectaanvragen bevatten een pakket van minimaal 3 en maximaal 5 werken. Alleen de ontwikkelingsactiviteiten voor de volgende werken komen in aanmerking:  
  • Speelfilms, animatiefilms en creatieve documentaires met een minimale lengte van 60 minuten die in de eerste plaats bedoeld zijn voor een bioscooprelease;  
  • Fictieprojecten (serie of one off) met een totale duur van ten minste 90 minuten, animatiefilms (one off of serie) met een totale duur van ten minste 24 minuten en creatieve documentaires (one off of serie) met een totale duur van ten minste 50 minuten, die in de eerste plaats zijn bestemd voor exploitatie op televisie of op een digitaal platform;
  • Interactieve, niet-lineaire fictie-, animatie- of creatieve documentaireprojecten (bv. verhalende virtuele-realiteitsprojecten) met een willekeurige duur.
 • De eerste dag van principal photography wordt op z'n vroegst 10 maanden na de dag van de deadline van de call gepland. 
 • Daarnaast kan de ontwikkeling en productie van een korte film van een jonge maker (min. 20 minuten) aan de slate worden toegevoegd. Principal photography mag een dag na indiening starten.  
   
 • De volgende formats en genres komen NIET in aanmerking (zowel onder ontwikkeling als onder kortfilm):
  • live-uitzendingen, tv games, praatprogramma's, kookshows, magazines, tv-shows, reality shows, educatieve en 'how-to-programma's'
  • Toerismedocumentaires, 'making-off', reportages, dierenreportages, nieuwsprogramma's en docusoaps
  • Projecten met pornografische, racistische of geweldoproepende elementen
  • Werk van promotionele aard
  • Muziekvideo’s en clips
  • Video games, e-boeken en interactieve boeken
  • Studentenfilms en afstudeerwerken.

VEREISTEN IN DE AANVRAAG

 • De WERKPAKKETTEN zijn verplicht als volgt ingedeeld
  • WP 1 tot WP 3 , WP4 of WP 5 – 1 werkpakket per project in de slate, voor de ontwikkelingsactiviteiten (als je bijvoorbeeld 3 projecten hebt dan moeten er drie werkpakketten worden opgesteld)
  • WP 4, WP5 of WP6 – Een bijkomend werkpakket voor de ontwikkeling  en productieactiviteiten van de kortfilm in het geval er een kortfilm wordt opgenomen.

 

 • Per werkpakket, moeten de de volgende 6 DELIVERABLES worden opgeleverd. (bijv. 4 WP x 6 =  24 Deliverables)
  • D1 -  Update over de  creative ontwikkeling (treatment, script, bijbel, episodes verloop of andere)
  • D2 - Update over het onderzoekswerk en beeldmateriaal 
  • D3 - Update over het artistieke kernteam/de casting
  • D4 - Update over de financiering, de productiebegroting en tijdschema's
  • D5 - Update over de distributie & marketing strategieën
  • D6 - Link naar het eindwerk, indien geproduceerd.

 

 • De beoordeling van de ingediende projecten gebeurt  door een evaluatiecomité (bijgestaan door externe experts).
 • De kwaliteitsdrempel is 70 op 100 punten. Dit is het minimum om in aanmerking te komen. Projecten worden geselecteerd met de hoogste quoteringen, dit in dalende lijn, tot dat de opgetelde gevraagde subsidiebedragen het totale budget van de actie hebben bereikt. Bijv. een aanvraag met 72 punten kan toch niet geselecteerd zijn omdat een project met een kwotering van 75 punten het laatste geselecteerde project is alvorens het totale budget is uitgedeeld.

1. Relevantie (35 punten) 

 • Relevantie en toegevoegde waarde van de voorgestelde slate om de positie van de onderneming op de Europese en internationale markt te verbeteren (15 punten) als het gaat om:
  • coproductie-aanpak
  • samenwerking met partners uit verschillende landen, ook uit landen met een verschillende productiecapaciteit
  • zichtbaarheid op grote filmfestivals en fysieke en online markten
  • capaciteit om de omzet van het bedrijf te vergroten
  • vermogen om het aantal, de ambitie of de omvang van projecten in ontwikkeling te vergroten.
 • Vermogen van het bedrijf om zich aan te passen aan een concurrerend en veranderend audiovisueel landschap door innovatief te zijn in activiteiten op het gebied van genres, formats, platforms, opkomend talent of nieuwe territoria (10 punten).
 • Geschiktheid van de voorgestelde strategieën om te zorgen voor een duurzamere en milieuvriendelijkere sector (5 punten).
 • Geschiktheid van de gepresenteerde strategieën om te zorgen voor gendergelijkheid, inclusiviteit en diversiteit, ofwel in het project ofwel in de organisatie van de activiteit (5 punten).

2.  Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (30 punten) 

 •  Kwaliteit en creatief potentieel van de werken in de slate (15 punten): 
  • Kracht en onderscheidend vermogen van idee/onderwerp/projectfocus en dramatisch potentieel  
  • Kwaliteit van het schrijven, de narratieve keuzes, de karakterontwikkeling en de wereld van het verhaal
  • Creatief potentieel/kwaliteit van de visuele benadering en het art work. 
 • Potentieel om publiek op Europees en internationaal niveau te bereiken (15 punten): 
  • Transnationale aantrekkingskracht, ook voor online publiek, van het concept/onderwerp van de werken  
  • Potentieel van de werken om grenzen te overschrijden, rekening houdend met:
   • het creatieve team, 
   • de beoogde cast of de internationale ambitie met betrekking tot de cast
   • de samenwerkingsstrategie met niet-nationale partners. 

3. Projectmanagement (20 punten) 

 • Kwaliteit van de ontwikkelingsstrategie (10 punten):  
  • Toereikendheid van het ontwikkelingsplan, de planning en het ontwikkelingsbudget ten opzichte van de behoeften van ieder werk  
 • Kwaliteit van de financieringsstrategie (10 punten): 
  • Toereikendheid van de productiekosten van ieder werk en van het ontwikkelingsbudget  
  • Toereikendheid van de financieringsstrategie: in vergelijking met de geraamde productiekosten, in termen van bekendheid van de geschikte potentiële financiële partners en de beoogde gebieden, in termen van diversiteit van de voorziene financieringsbronnen. 

4. Verspreiding: Kwaliteit van marketingstrategie, en het Europees en internationaal distributieplan (15 punten) 

 • De marketingstrategie maakt het mogelijk om in een vroeg stadium publiek te bereiken. Dit omvat de definitie van unique selling points, doelgroepen en -markten, innovatieve instrumenten voor marketing en publieksbetrokkenheid en promotieactiviteiten (5 punten). 
 • Relevantie van de Europese en internationale distributiestrategie met betrekking tot: (10 punten)  
  • de geïdentificeerde doelgroep 
  • voorziene distributiemethoden  
  • bestaande of beoogde distributiepartners 
  • bekendheid van de markten, Europese/internationale visie 
  • relevantie van de keuze van de gebieden (aangrenzende landen en regio's, Europa, andere continenten). 

 

 

Je dient alle Creative Europe-aanvragen rechtstreeks en online in via de FUNDING & TENDERS Portal van de Europese Commissie. Papieren aanvragen worden NIET aanvaard. 
 

EEN IDEALE START 

WIN TIJD & MOEITE door de Webinar over het gebruik van de Funding & Tender Portal te bekijken. Het is een zeer uitgebreide uitleg, maar werkelijk noodzakelijk. De aanvraagprocedure is immers complex. Lees ook de vaak gestelde vragen: Funding & Tenders Portal FAQ .

 

AANVRAAG INDIENEN IN 2 STAPPEN

1. Digitale identificaties van de indieners. ​Maak jouw EU-Login-gebruikersaccounts aan en registreer jouw organisatie.

Om het indieningssysteem (de enige manier om een aanvraag in te dienen) te gebruiken, moet ieder betrokken partner in het aanvraagdossier (projectleider én deelnemende projectpartners) elk apart een EU-Login-gebruikersaccount aanmaken.  Via deze EU-login heb je toegang tot de vereiste kanalen om je aanvraag te ontwikkelen (partners zoeken), te schrijven en te redigeren en uiteindelijk in te dienen.

Met deze EU-Login-account kan je jouw organisatie registreren in het Deelnemersregister (Participant Register, de online databank van de Europese Commissie).

Eenmaal  de registratie voltooid, ontvang je voor je organisatie een 9-cijferige deelnemersidentificatiecode (PIC)

 

2. Het indienen van de aanvraag

Ga naar het Electronic Submission System via de themapagina SEARCH FUNDING & TENDERS

Dien je aanvraag in 4 delen als volgt:

 1. Deel A vereist de administratieve informatie over de aanvragende organisaties (toekomstige coördinator, begunstigden, verbonden entiteiten en geassocieerde partners) en de samengevatte begroting voor het voorstel. Vul dit deel direct online in. 
 2. Deel B betreft de toelichting over het voorstel van actie/project en de inhoud ervan. Download het verplichte word-sjabloon van het indieningssysteem, vul het in en upload het als een PDF-bestand
 3. Deel C bevat aanvullende projectgegevens, die ook direct online worden ingevuld. 
 4. Bijlagen. Upload alle gevraagde bijlagen (Annexen) als PDF-bestand.
  • Lump sum calculator
  • PDF met informatie over films/werken gegenereerd uit de CE MEDIA Database
  • Creatief dossier
  • Rechtencontracten voor alle projecten
  • Ondersteunende documentatie van de coproductie, distributie en financiering
  • Informatie over onafhankelijkheid en beheer van eigendom.

TECHNISCHE & INHOUDELIJKE VEREISTEN

 • Alle inhoudelijke details lees je in het Call document (Engels).
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • Upload de documenten in de juiste categorie. Zo niet, kan de aanvraag als onvolledig en bijgevolg onontvankelijk worden beschouwd. 
 • De aanvraag is vóór de uiterste indieningsdatum verzonden. Na deze termijn is het systeem gesloten en zijn aanvragen niet meer gewettigd. 
 • Eenmaal de aanvraag is ingediend, ontvang je automatisch een e-mailbevestiging (met datum en tijdstip van je aanvraag). Indien je geen bevestiging per e-mail hebt ontvangen (Check ook jouw ‘Ongewenste e-mailbox'), betekent dat je aanvraag NIET is toegekomen. Dien meteen een klacht in, wanneer je meent dat dit te wijten is aan een technische fout in het indieningssysteem via het contactformulier van de IT Helpdesk

 

VRAGEN?

 

Hulp nodig bij je subsidieaanvraag?

Jeroen verhaeghe

Katelijne Lindemans

 Contacteer Jeroen Verhaeghe of Katelijne Lindemans van MEDIA Desk Vlaanderen.

Selectieresultaten

Welke producenten kregen 'Slate Funding' bij de voorgaande subsidieoproepen?

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter