Europese VOD-Netwerken en Operatoren

Oproep: 
European VOD networks and operators (CREA-MEDIA-2021-VODNET)
Deadline(s): 
5 oktober 2021 (17u00 - verstreken)

 

EUROPESE VOD NETWERKEN EN OPERATOREN (EUROPEAN VOD NETWORKS AND OPERATORS)

Steun aan acties om Europese VOD-platforms met een aanzienlijk aandeel van niet-nationale Europese AV werken te verbeteren & de toegankelijkheid van Europese inhoud voor een breder wereldwijd publiek te vergroten.

 

INFOSESSIE EACEA & DG CONNECT

 

VERWACHTE RESULTATEN

 • Versterken van de cross-border samenwerkingen tussen Europese Video on Demand (VOD) platformen door middel van gezamenlijke acties meer publiek online toegang te geven tot Europese audiovisuele content. 
 • Vergroten van de aantrekkelijkheid van Europese VOD platformen voor publiek uit heel Europa om zo de online consumptie op te schalen. 
 • Verbeteren van de circulatie en consumptie van Europese content door een boost te geven aan de zichtbaarheid en vindbaarheid.  
 • Ontwikkelen van nieuwe businessmodellen om cross-border economieën te versterken. 

 

WELKE ACTIVITEITEN KOMEN IN AANMERKING?

 • Gezamenlijke cross-border activiteiten en initiatieven die de competitie en aantrekkelijkheid van Europese VOD platformen verbeteren, door het aanbieden van en zichtbaar maken van een aanzienlijk aantal niet-nationale Europese audiovisuele werken, gericht op een breed publiek (zowel Europees als internationaal).  
 • Speciale aandacht is er voor aanvragen die geschikte strategieën presenteren die zorgen voor een duurzamere en milieuvriendelijke industrie en die gendergelijkheid, inclusiviteit en diversiteit waarborgen.  

 

BUDGET

 • In totaal is er een budget beschikbaar van 4 miljoen euro. 
 • De financiële bijdrage mag niet meer dan maximaal 60% van de totale projectkosten bedragen.  
 • NB: In lijn met Artikel 16 (3) van het reglement van Creative Europe 2021-2027, komen projectkosten die gemaakt zijn sinds 8 juni 2021 in aanmerking, zelfs als die zijn geïmplementeerd vóór de deadline van de aanvraag (inclusief het activiteitenplan en de beoogde begroting). Subsidies worden niet met terugwerkende kracht uitgekeerd aan projecten die al zijn afgerond. Projecten die in aanmerking komen zijn jaarlijks terugkerende activiteiten op specifieke data. 
 • Er worden naar verwachting in totaal ongeveer 5 initiatieven gesteund. 

 

TIJDLIJN

 • Deadline voor indiening: 5 oktober 2021, 17u00
 • Evaluatieperiode: oktober – december 2021 
 • Aanvragers geïnformeerd over uitslag: januari 2022 
 • Tekenen van contract: maart 2022  
 • Startdatum actie: na ondertekening contract
 • Duur van activiteit: 12 tot 18 maanden 

VEREISTEN AANVRAGERS

 • ​Een consortium van ten minste 3 VOD services afkomstig uit ten minste 2 landen of een VOD-platform met de capaciteit om zijn diensten in ten minste 2 landen binnen het MEDIA-subprogramma aan te bieden. De (samengevoegde) catalogus bevat ten minste 30% content (op basis van minimaal 1000 werken) uit MEDIA-landen. De content komt uit ten minste 5 MEDIA-landen en vertegenwoordigt minimaal 5 verschillende talen. De soort werken mogen variëren.  
 • Van de 30% Europese audiovisuele werken uit de catalogus moet een meerderheid geproduceerd zijn door een producent met standplaats in een van de deelnemende landen uit het MEDIA-subprogramma. Minimaal 50% van de financiering is afkomstig van deelnemende landen uit het MEDIA-subprogramma en de productiebedrijven dienen ook zo te worden genoemd in de titeling. 
 • VOD platformen verbonden aan omroepen of internetproviders komen ook in aanmerking. 

 

 

VEREISTEN ACTIVITEITEN

 • Activiteiten bestaan uit gezamenlijke acties die: 
  • Een aantrekkelijk cross-border aanbod van Europese content ontwikkelt en promoot. 
  • de toegankelijkheid, zichtbaarheid en vindbaarheid van Europese content verbetert. 
  • strategieën ontwikkelt voor digitale promotie, marketing en branding. 
  • mechanismen implementeert om consumentengedrag op een Europees niveau beter te begrijpen en nieuw publiek te kunnen bereiken. 
  • kennisuitwisseling en het delen van best practices stimuleert. 
  • gezamenlijk projectkosten delen om de kwaliteit en ontwikkeling van VOD platformen in Europa te verbeteren, denkend aan: technologische ontwikkeling, redactionele lijnen, collectieve kennis en het faciliteren van copyright licensing processen gebaseerd op pan-Europese exploitatie. 
 • De activiteiten presenteren innovatieve, coherente en scherpe strategieën om het aanbod van Europese content te kunnen promoten en de vergroting van breed internationaal publiek mogelijk te maken. 
 • Focus op transparantie: aanvragen bevatten gedetailleerde plannen voor de publicatie van de input en de resultaten van de actie, met specifieke aandacht voor kennisdeling met publieke instellingen, lidstaten en de av-industrie. 

 

Ingediende aanvragen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria, waarbij in totaal 100 punten kunnen worden toegekend. De kwaliteitsdrempel is 70 van de 100 punten. 

1. Relevantie (40 punten) 

 • De toegevoegde waarde van het project in vergelijking met de huidige positie en activiteiten van de betrokken platformen (10 punten).  
 • De relevantie van het project ten opzichte van de doelstellingen, met name die de toegankelijkheid, zichtbaarheid en vindbaarheid van Europese content versterken, evenals het bereik van een internationaal publiek (15 punten).  
 • De omvang en Europese dimensie van de betrokken VOD-platformen; een diverse groep deelnemende landen en hun catalogi (10 punten).  
 • Geschikte strategieën die bijdragen aan gendergelijkheid en inclusiviteit en diversiteit (5 punten).  

2.  Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (30 punten) 

 • Aan de hand van dit criterium wordt de geschiktheid geëvalueerd van: 
  • de methodologie voor de doelstellingen (10 punten); 
  • de kwaliteit van de marketingstrategieën en de innovatieve aspecten (10 punten); 
  • de haalbaarheid en de kostenefficiëntie (10 punten). 

3. Verspreiding van de projectresultaten, effect en duurzaamheid (20 punten) 

 • De voorgestelde methode om de impact en resultaten van het project te beoordelen, het uitwisselen van best practices, het delen van de voordelen van de acties met meerdere Europese platformen en het optimaliseren van de zichtbaarheid van de Europese steun (10 punten). 
 • Strategieën die zorgen voor de verduurzaming van de betrokken VOD services op termijn (10 punten).  

4. Kwaliteit van het projectteam (10 punten) 

 • De omvang van het partnerschap, de uitwisseling van kennis binnen het partnerschap en de rol-en taakverdeling ten opzichte de doelstellingen van de actie.  

Je dient alle Creative Europe-aanvragen rechtstreeks en online in via de FUNDING & TENDERS Portal van de Europese Commissie. Papieren aanvragen worden NIET aanvaard. 

Bekijk de Webinar over het gebruik van de Funding & Tender Portal.

 

AANVRAAG INDIENEN IN 2 STAPPEN

1. Digitale identificaties van de indieners​Maak jouw EU-Login-gebruikersaccounts aan en registreer jouw organisatie.

Om het indieningssysteem (de enige manier om een aanvraag in te dienen) te gebruiken, moet ieder betrokken partner in het aanvraagdossier (projectleider én deelnemende projectpartners) elk apart een EU-Login-gebruikersaccount aanmaken.  Via deze EU-login heb je toegang tot de vereiste kanalen om je aanvraag te ontwikkelen (partners zoeken), te schrijven en te redigeren en uiteindelijk in te dienen.

Met deze EU-Login-account kan je jouw organisatie registreren in het Deelnemersregister (Participant Register, de online databank van de Europese Commissie).

Eenmaal  de registratie voltooid, ontvang je voor je organisatie een 9-cijferige deelnemersidentificatiecode (PIC)

 

2. Het indienen van de aanvraag

Ga naar het Electronic Submission System via de themapagina SEARCH FUNDING & TENDERS

Dien je aanvraag in 4 delen als volgt:: 

 1. Deel A vereist de administratieve informatie over de aanvragende organisaties (toekomstige coördinator, begunstigden, verbonden entiteiten en geassocieerde partners) en de samengevatte begroting voor het voorstel. Vul dit deel direct online in. 
 2. Deel B betreft de toelichting over het voorstel van actie/project en de inhoud ervan. Download het verplichte word-sjabloon van het indieningssysteem, vul het in en upload het als een PDF-bestand
 3. Deel C bevat aanvullende projectgegevens, die ook direct online worden ingevuld. 
 4. Bijlagen. Upload alle gevraagde bijlagen (Annexen) als PDF-bestand.

TECHNISCHE & INHOUDELIJKE VEREISTEN

 • Alle inhoudelijke details lees je in het Call document (Engels).
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • Documenten dienen in de juiste categorie te worden geüpload. Zo niet, kan de aanvraag als onvolledig en bijgevolg onontvankelijk worden beschouwd. 
 • De aanvraag moet vóór de uiterste indieningsdatum (de gepubliceerde deadline) worden verzonden. Na deze termijn is het systeem gesloten en zijn de aanvragen niet meer gewettigd. 
 • Eenmaal de aanvraag is ingediend, ontvang je automatisch een e-mailbevestiging (met datum en tijdstip van je aanvraag). Indien die bevestiging per e-mail niet werd ontvangen (Check ook jouw ‘Ongewenste emailbox'), betekent dat je aanvraag NIET is toegekomen. Dien meteen een klacht in, wanneer je meent dat dit te wijten is aan een technische fout in het indieningssysteem via het contactformulier van de IT Helpdesk
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.

 

VRAGEN?

Hulp nodig bij je subsidieaanvraag?

Frank Herman 200 pix

Contacteer Frank Herman van de MEDIA Desk Vlaanderen.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter