Filmfestivals

Oproep: 
EACEA/26/2019
Deadline(s): 
 • 21 november 2019 (voor festivals die starten tussen 1 mei en 31 oktober 2020 - verstreken)
 • 21 mei 2020 (voor festivals die starten tussen 1 november 2020 en 30 april 2021 - verstreken)

Doelstelling?

Met deze subsidiemaatregel wil Europa filmfestivals ondersteunen met een divers Europees filmprogramma, een uitgebouwde publiekswerking en filmeducatie. 

 

Welke acties komen in aanmerking?

Vanaf deze oproep zijn er 2 verschilende acties:

Actie 1 ‘Steun voor festivals’ staat open voor één Europese entiteit.

Actie 2 ‘Steun voor Europese festivalnetwerken’ staat open voor één Europees netwerk bestaande uit één coördinerende entiteit EN minimaal drie aangesloten organisaties. De coördinerende entiteit en de aangesloten organisaties moeten wettelijk geregistreerd zijn in verschillende deelnemende landen. De coördinerende entiteit dient de aanvraag in namens alle aangesloten organisaties en moet in staat zijn de leden van het netwerk te vertegenwoordigen in alle contractuele betrekkingen met het Agentschap die kunnen worden aangegaan als het netwerk wordt geselecteerd. Aanvragen moeten vergezeld gaan van intentieverklaringen van de aangesloten organisaties die daarmee hun deelname bevestigen. 

 

Subsideerbare acties

Voor actie 1 ‘Steun voor festivals’ en actie 2 ‘Steun voor Europese festivalnetwerken’

In behandeling genomen worden uitsluitend aanvragen van in aanmerking komende entiteiten die audiovisuele festivals organiseren in landen die deelnemen aan het subprogramma MEDIA.

Onder audiovisueel festival wordt verstaan een evenement dat aan de volgende criteria voldoet:

 • programma met geschikte films (fictie, documentaires of tekenfilms) die aan een breed publiek en aan geaccrediteerde internationale vakmensen en de pers worden getoond;
 • het festival vindt plaats binnen een specifieke periode en in een vooraf aangewezen stad;
 • het festival heeft duidelijke regels en een heldere selectieprocedure. Minimaal 70% van de in aanmerking komende programmering of minimaal 100 speelfilms (of 400 korte films – in het geval van festivals voor korte films) die tijdens het festival worden vertoond, moet(en) afkomstig zijn uit landen die aan het subprogramma MEDIA deelnemen (richtlijnen DEEL A sectie 6.1). Deze programmering van "landen van het subprogramma MEDIA" moet bovendien aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • Minstens 50% van de films mag niet nationaal zijn. 
 • In de programmering moeten minstens 15 van deze landen vertegenwoordigd zijn.
 • De acties mogen maximaal 12 maanden duren

Voor actie 1 ‘Steun voor festivals’

De activiteiten moeten in de volgende perioden van start gaan:

 • 1ste deadline ingezonden aanvragen: moeten starten tussen 1 mei 2020 en 31 oktober 2020
 • 2de deadline ingezonden aanvragen: moeten starten tussen 1 november 2020 en 30 april 2021
 • duur: maximaal 12 maanden

Voor actie 2 ‘Steun voor Europese festivalnetwerken’

De in aanmerking komende activiteiten van het netwerk zijn de activiteiten in verband met de:

 •  coördinatie tussen de aangesloten leden van het netwerk en activiteiten in verband met de duurzame gestructureerde ontwikkeling van dit netwerk (bijvoorbeeld in samenwerkingsevenementen, het delen van knowhow en informatie, communicatie tussen leden);
 • verlening van financiële steun aan derden (leden van het netwerk) voor de uitvoering van gezamenlijke activiteiten overeenkomstig de prioriteiten en doelstellingen van de oproep (het maximumbedrag van de financiering per lid bedraagt 30 000 EUR)
 • Lees de Powerpoint presentatie van deze nieuwe actie. 
   

Subsidiebedragen

 • Actie 1
  • Het totale beschikbare budget bedraagt 3,2 miljoen euro, gelijk verdeeld over de twee deadlines en dat voor 
  • De financiële bijdrage is een lump sum tussen de 19.000 en 75.000 euro
 • Actie 2
  • Het totale beschikbare budget bedraagt 500.000 euro.
  • De maximale bijdrage 180.000 euro per geselecteerd netwerk. 
  • De maximale bijdrage is 80% van de totale subsidieerbare kosten.

 

Tijdsschema voor Actie 1 & 2

Deadline 1

 • Aanvraag inzenden: 21 november 2019, 17u00
 • Verwachte bekendmaking van selectieresultaten: april 2020
 • Start van actie: tussen 1 mei 2020 en 31 oktober 2020

Deadline 2

 • Aanvraag inzenden: 21 mei 2020, 17u00 (VERLENGD!)
 • Verwachte bekendmaking van selectieresultaten: oktober 2020
 • Start van actie: tussen 1 november 2020 en 30 april 2021

Ingediende projecten worden beoordeeld door externe experten en geselecteerd op basis van de volgende 4 criteria. In totaal worden er maximaal 100 punten toegekend voor:

Actie 1 – Steun voor festivals

Relevantie (30 punten)
Op het publiek gerichte activiteiten en met name communicatieactiviteiten, waaronder het gebruik van de meest recente digitale technologie en tools zoals sociale media en activiteiten op het gebied van vertrouwdheid met films in het kader van het project.

Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (35 punten)
De Europese dimensie van de programmering, inclusief de culturele en geografische diversiteit ervan, alsook de kwaliteit van de samenwerking en partnerschappen met andere grensoverschrijdende Europese filmfestivals.

Verspreiding van de projectresultaten, impact en duurzaamheid (30 punten)
Omvang van het publiek en de impact op de promotie en verspreiding van Europese audiovisuele werken (het gebruik van digitale technologie en mechanismen om commerciële en alternatieve distributie te stimuleren).

Organisatie van het team (5 punten).
De rolverdeling en verantwoordelijkheden van het team ten aanzien van de specifieke doelstellingen van de voorgestelde actie.
 

Actie 2 – Steun voor Europese festivalnetwerken

Relevantie (30)
Dit criterium beoordeelt de relevantie van het netwerk voor het halen van de doelstellingen van deze oproep.

Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (30)
Dit criterium beoordeelt de kwaliteit van de strategieën voor gezamenlijke activiteiten, het potentieel van de beoogde resultaten, de kostenefficiëntie van de werkregelingen.

Verspreiding van de projectresultaten, impact en duurzaamheid (20)
Dit criterium beoordeelt de aanpak van het netwerk voor de bevordering, de communicatie en de verspreiding van de gezamenlijke activiteiten van het netwerk en de bevordering van kennisdeling en de uitwisseling van beste praktijken.

Kwaliteit van het netwerk (20)
Dit criterium beoordeelt de geografische samenstelling van het netwerk en de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de specifieke doelstellingen van de voorgestelde actie.

Eerst registreren

Om te kunnen deelnemen moeten alle betrokken organisaties zich registeren in de Europese databank. De registratieprocedure verloopt als volgt:

Aanvraag indienen

 • Vervolgens kun je het officiële elektronische aanvraagformulier (eForm) downloaden. Lees voor het invullen van het eForm ook de handleiding.
 • De deadline voor de online aanvraag is om 17u00 's middags. Wacht niet tot het laatste moment, na 17u00 worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.
 • Bij technische problemen tijdens het invullen van de eForm, neem je best contact op met de helpdesk, via mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu of per telefoon +32 2 299 0705.

Selectie

De evaluatie van de aanvragen duurt ongeveer 4 maanden. Daarna krijgen de aanvragers een persoonlijke mail met het resultaat.

Eindrapportering / afrekening (EACEA/26/2019)

Ten laatste twee maanden na het einde van de subsidieerbare actie dien je een Final Technical Report en Final Financial Report in te leveren. Na goedkeuring van dit rapport, ontvang je het resterende subsidiebedrag.

Downloads

Je kunt de volgende documenten downloaden van de website van EACEA:

Vragen?

Zoek je begeleiding bij je subsidieaanvraag?

Frank Herman 200 pix

Contacteer Frank Herman van MEDIA Desk Vlaanderen.

Selectieresultaten van voorgaande subsidieoproepen

Welke filmfestivals hebben subsidie gekregen in de voorgaande oproepen?

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter