Films on the Move

Oproep: 
Films on the Move (CREA-MEDIA-2021-FILMOVE)
Deadline(s): 
24 augustus 2021 (17u00 - verstreken)

 

FILMS ON THE MOVE

Deze subsidiemaatregel geeft steun aan campagnes voor pan-Europese bioscoop- en/of online-distributie van in aanmerking komende Europese films, gecoördineerd door de verkoopagent van die films. Met extra aandacht voor gender-evenwicht, inclusie, diversiteit en representativiteit.

 

INFO DOCUMENTEN van EACEA

Pdf- Powerpoint Document - Download

 

DOEL

 • Met deze regeling wil Europa de distributie en promotie van niet-nationale Europese films steunen via bioscoop en online platforms op pan-Europees niveau, waarbij ondertiteling, dubbing en het gebruik van audiodescriptie wordt aangemoedigd. De aanvrager is een Europese sales agent met het recht films te verkopen in ten minste vijftien landen die deelnemen aan het MEDIA-programma.
 • NB: Deze oproep werd voorheen Selective Distribution genoemd. 

 

VERWACHTE RESULTATEN

De ontwikkeling van pan-Europese distributie-strategieën en releasecampagnes (bioscoop en/of online) voor niet-nationale Europese films, waarbij meer aandacht wordt besteed aan de promotie om publieksbereik te vergroten.  

WELKE ACTIVITEITEN KOMEN IN AANMERKING?

 • Campagnes en strategieën voor de verspreiding van niet-nationale Europese films zowel in de bioscoop als online, gecoördineerd door de sales agents van de desbetreffende titels. Het merendeel moet betrekking hebben op bioscoopdistributie. 
 • Speciale aandacht is er voor aanvragen die geschikte strategieën presenteren die gendergelijkheid, inclusiviteit en diversiteit waarborgen.

 

BUDGET

 • In totaal is een bedrag van 11 miljoen euro beschikbaar. 
 • Maximaal 25% van het budget wordt toegewezen aan films met een productiebudget van boven de 10 miljoen euro.  
 • Aangezien de financiële ondersteuning het primaire doel van de EU-subsidie ​​is, wordt het maximale bedrag van de subsidie ​​dat aan derden kan worden toegewezen, vastgesteld op de limiet van (met max. 70% hiervan voor P&A): 
Distributiegebied Maximumdrempel fonds (in euro)
DE, FR, IT, ES 150.000 euro
AT, BE, NL, PL 60.000 euro
CZ, DK, FI, EL, HU, NO, PT, SE 30.000 euro
alle andere landen10.000 euro
 • NB: In lijn met Artikel 16 (3) van het reglement van Creative Europe 2021-2027, komen projectkosten die gemaakt zijn sinds 1 januari 2021 in aanmerking, zelfs als die zijn geïmplementeerd vòòr de indiendatum van de aanvraag (inclusief het activiteitenplan en de beoogde begroting). Subsidies worden niet met terugwerkende kracht uitgekeerd aan projecten die al zijn afgerond.  
 • Er worden naar verwachting in totaal ongeveer 25 initiatieven gesteund. 

 

VEREISTEN AANVRAGERS

 • De aanvrager is een Europese sales agent, die is aangewezen door de producent van de ingediende film zodat hij de rechten heeft om de film te verkopen in ten minste vijftien landen die deelnemen aan het MEDIA subprogramma.  
 • Aan het project zijn minimaal zeven verschillende distributeurs verbonden, waarvan ten minste twee uit lage productielanden (groep A of B).  

 

VEREISTEN FILMS

 • De geselecteerde films worden uitgebracht tussen 1 oktober 2021 en 1 april 2023, of tien weken na de indiening, en voldoen aan de volgende criteria: 
  • Het gaat om fictie-, animatie- of documentairefilms met een minimale duur van 60 minuten, met een maximaal productiebudget van 1,5 miljoen euro.
  • De oorspronkelijke auteursrechten (first copyright) dienen op zijn vroegst in 2020 te zijn verworven.
  • Opera’s, concerten, reclame, pornografie, racistisch of geweld verheerlijkend materiaal komen niet in aanmerking. 
  • Een meerderheid is geproduceerd door producenten uit landen die aangesloten zijn bij het MEDIA-subprogramma. Vijftig procent van het productiebudget is afkomstig van deze deelnemende landen en dienen ook zo te worden aangemerkt in de credits. Daarnaast zijn de films gemaakt met een aanzienlijke deelname van professionals uit de desbetreffende landen.   
  • De films hebben een zogenoemde standard identifier, zoals een ISAN of EIDR.  

 

TIJDLIJN

 • Deadline: dinsdag 24 augustus 2021, 17u00
 • Evaluatieperiode:  september – november 2021 
 • Aanvragers geïnformeerd over uitslag: december 2021 
 • Tekenen van subsidieovereenkomst: februari 2022 
 • Startdatum actie: na ondertekenen contract
 • Einddatum actie: 1 april 2023 

Ingediende projecten worden beoordeeld door externe experts en geselecteerd op basis van de volgende criteria, waarbij in totaal 100 punten kunnen worden toegekend. De kwaliteitsdrempel is 70 van de100 punten. 

1.Relevantie (45 punten) 

 • Kwaliteit van de groep; zoals de ervaring van de sales agent op gebied van pan-Europese projecten, het aantal distributeurs en hun betrokkenheid in het project (10 punten). 
 • De Europese en internationale dimensie van het project; de internationale strategie van de sales agent, de geografische dekking en de diversiteit in taal en cultuur. Er wordt hierbij gelet op het complete bereik van het project, zowel online als bioscoopdistributie, de Europese dimensie van de samenwerkingspartners, maar ook bevestigde releases en partnerschappen met online platforms of festivals die buiten de ondersteuning van derden vallen, maar die de reikwijdte van het project vergroten (10 punten).  
 • Promotie van de activiteiten door de sales agent zoals de samenwerking met de producent, het genereren van publiciteitsmateriaal, release datum coördinatie, marktevenementen, cross-border strategieën, etc. Ook wordt er rekening gehouden met de acties die al uitgevoerd zijn in de voorbereiding van de aanvraag (20 punten).   
 • Geschikte strategieën die bijdragen aan gendergelijkheid en inclusiviteit en diversiteit (5 punten). 

2. Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (30 punten) 

 • Potentie van de film om een breed Europees publiek te bereiken, evenals films van opkomend talent met de mogelijkheid om nieuwe publieksgroepen aan te boren. Ook wordt er rekening gehouden met de marktkansen van de film; de kwaliteit van de sales agent, de promotiecampagne en strategieën voor extra zichtbaarheid (bijv. awards-strategie, festivalselecties en adaptaties van bestsellers) (10 punten).  
 • Nationale promotie en distributie strategieën ingediend door derde partijen (10 punten).  
 • Kosteneffectiviteit van het project, met name van de promotie door de sales agent per nationale campagne. Elementen zoals het delen van materialen en duurzaamheid worden meegewogen (10 punten). 

3. Verspreiding van de projectresultaten, effect en duurzaamheid (15 punten) 

 • De impact van andere activiteiten die extra opbrengsten genereren voor de film en de strategie om nieuwe markten (buiten dit project) te bereiken, zowel Europees als internationaal, in zowel bioscopen als online (5 punten).  
 • De productie van een internationale trailer (5 punten). 
 • De verspreiding van de behaalde resultaten binnen en buiten de projectsamenwerking, met een nadruk op de zichtbaarheid van de Europese steun (5 punten). 

4. Kwaliteit van het projectteam (10 punten) 

 • De geschiktheid van de methodes om output van derde partijen te verzamelen, de efficiëntie van het monitoren van de kosten van die partijen, effectiviteit van de toewijzing van de financiële steun en de transparantie van het management die de derde partijen steunen.  

Je dient alle Creative Europe-aanvragen rechtstreeks en online in via de FUNDING & TENDERS Portal van de Europese Commissie. Papieren aanvragen worden NIET aanvaard. 

Bekijk de Webinar over het gebruik van de Funding & Tender Portal.

 

AANVRAAG INDIENEN IN 2 STAPPEN

1. Digitale identificaties van de indieners​Maak jouw EU-Login-gebruikersaccounts aan en registreer jouw organisatie.

Om het indieningssysteem (de enige manier om een aanvraag in te dienen) te gebruiken, moet ieder betrokken partner in het aanvraagdossier (projectleider én deelnemende projectpartners) elk apart een EU-Login-gebruikersaccount aanmaken.  Via deze EU-login heb je toegang tot de vereiste kanalen om je aanvraag te ontwikkelen (partners zoeken), te schrijven en te redigeren en uiteindelijk in te dienen.

Met deze EU-Login-account kan je jouw organisatie registreren in het Deelnemersregister (Participant Register, de online databank van de Europese Commissie).

Eenmaal  de registratie voltooid, ontvang je voor je organisatie een 9-cijferige deelnemersidentificatiecode (PIC)

 

2. Het indienen van de aanvraag

Ga naar het Electronic Submission System via de themapagina SEARCH FUNDING & TENDERS

Dien je aanvraag in 4 delen als volgt:

 1. Deel A vereist de administratieve informatie over de aanvragende organisaties (toekomstige coördinator, begunstigden, verbonden entiteiten en geassocieerde partners) en de samengevatte begroting voor het voorstel. Vul dit deel direct online in. 
 2. Deel B betreft de toelichting over het voorstel van actie/project en de inhoud ervan. Download het verplichte word-sjabloon van het indieningssysteem, vul het in en upload het als een PDF-bestand
 3. Deel C bevat aanvullende projectgegevens, die ook direct online worden ingevuld. 
 4. Bijlagen. Upload alle gevraagde bijlagen (Annexen) als PDF-bestand.

TECHNISCHE & INHOUDELIJKE VEREISTEN

 • Alle inhoudelijke details lees je in het Call Document (Engels).
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • Documenten dienen in de juiste categorie te worden geüpload. Zo niet, kan de aanvraag als onvolledig en bijgevolg onontvankelijk worden beschouwd. 
 • De aanvraag moet vóór de uiterste indieningsdatum (de gepubliceerde deadline) worden verzonden. Na deze termijn is het systeem gesloten en zijn de aanvragen niet meer gewettigd. 
 • Eenmaal de aanvraag is ingediend, ontvang je automatisch een e-mailbevestiging (met datum en tijdstip van je aanvraag). Indien die bevestiging per e-mail niet werd ontvangen (Check ook jouw ‘Ongewenste emailbox'), betekent dat je aanvraag NIET is toegekomen. Dien meteen een klacht in, wanneer je meent dat dit te wijten is aan een technische fout in het indieningssysteem via het contactformulier van de IT Helpdesk
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.

 

VRAGEN?

 

Hulp nodig bij je subsidieaanvraag?

Frank Herman 200 pix

Contacteer Frank Herman van MEDIA Desk Vlaanderen.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter