Innovatieve Instrumenten & Business-modellen

Oproep: 
Innovative tools and business models (CREA-MEDIA-2021-INNOVBUSMOD)
Deadline(s): 
24 augustus 2021 (17u00 - verstreken)

INNOVATIEVE INSTRUMENTEN & BUSINESS-MODELLEN (INNOVATIVE INSTRUMENTS & BUSINESS MODELS)

 • Het doel van deze subsidiemaatregel is om de promotie en marketinginstrumenten van Europese audiovisuele werken te stimuleren en de toegankelijkheid ervan te verbeteren. De steun is gericht op (online) toepassingen die door het analyseren van data werken zichtbaar en aanwezig maken, en om zo meer publiek te bereiken.   
 • NB: Deze oproep vervangt actie 3 in de eerdere oproep ‘Online Promotie van Audiovisuele werken’.

 

INFOSESSIE EACEA & DG CONNECT

 

VERWACHTE RESULTATEN

 • Het verbeteren van het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele industrie: transparantie, datacollectie, geschikt gebruik van big data en aanpassing aan de veranderende audiovisuele markten door in te spelen op de uitdagingen en kansen. 
 • Het verbeteren van de productie en circulatie van Europese audiovisuele werken in het digitale tijdperk. 
 • Het vergroten van potentieel publiek van Europese werken in het digitale tijdperk.  
 • Het verhogen van de zichtbaarheid, beschikbaarheid en de diversiteit van Europese audiovisuele werken in het digitale tijdperk. 

WELKE ACTIVITEITEN KOMEN IN AANMERKING?

 • Innovatieve instrumenten en businessmodellen die de beschikbaarheid, zichtbaarheid en het publiek vergroten van Europese werken in het digitale tijdperk. Ook komen activiteiten in aanmerking die een toegevoegde waarde zijn voor de toename van het concurrentievermogen en verduurzaming van de Europese audiovisuele industrie.

WIE KAN INDIENEN?

! CORRECTIE (2021.07.05)!:  In tegenstelling tot wat in het officiële Call Document, p.10 staat: Consortium composition: Only applications by single applicants are allowed (single beneficiaries), staat deze oproep niet enkel open voor een enkelvoudige organisatie/aanvrager maar ook voor een consortium.

BUDGET

 • In totaal is er een budget beschikbaar van 14.885.377 euro.
 • De Europe co-steun voor Innovatieve instrumenten en businessmodellen is maximaal 60% van de totale aanvaarde kosten.
 • De uitbetaling is gespreid over de projectduur van 3 jaar: 
  • Start (Pre-financiering, na contract):                 40%
  • Na 1ste jaar via Werkpakketten:                       20%
  • Na 2de jaar via Werkpakketten:                        20%
  • Na 3de jaar (einde project), via Werkpakketten: 20%.

TIJDLIJN

 • Deadline voor indiening: dinsdag 24 augustus 2021, 17u00
 • Evaluatieperiode: september – november 2021 
 • Aanvragers geïnformeerd over uitslag: november 2021 
 • Tekenen van contract: december 2021 
 • Startdatum actie: na het tekenen van het contract 
 • Duur van activiteit: 3 jaar.

 

 

VEREISTEN PROJECTEN

 • Aanvragen die in aanmerking komen zijn projecten die als doel hebben het ontwikkelen van en/of het verspreiden van innovatieve instrumenten en businessmodellen. Om vervolgens de zichtbaarheid, beschikbaarheid, publiek en diversiteit van Europese werken in het digitale tijdperk te verbeteren. Ook het verhogen van het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele industrie is een aspect waar naar gekeken wordt.  
 • Concreet behelzen deze projecten: 
  • Ondertiteling of instrumenten die zich richten op de toegankelijkheid/vindbaarheid/aanbevelingen en op grote schaal gebruikt worden buiten de eigen landsgrenzen en platforms. Om zo de zichtbaarheid, de beschikbaarheid en het potentieel publiek van Europese audiovisuele werken te verbeteren.  
  • Business-instrumenten die bijdragen aan de efficiëntie en de transparantie van de audiovisuele markten: geautomatiseerde managementsystemen voor rechten, technologie voor dataverzameling en analyse, etc.
  • Businessmodellen die zoeken naar optimalisaties van de synergiën en aanvullingen tussen de distributieplatforms (festivals, bioscopen, VOD).    
  • Businessmodellen die nieuwe vormen onderzoeken van productie, distributie, of door het gebruik van nieuwe technologieën (AI, big data, blockchain, etc.) promotie mogelijk maken of verbeteren. 
  • Transparantie dient een essentiële rol te spelen in de projectactiviteit. Daarom dienen aanvragen plannen te bevatten die gericht zijn op de omgang met de beoogde resultaten en toevoegingen die het project biedt. Specifieke aandacht dient besteed te worden aan het communiceren van de resultaten naar overheidsinstanties, lidstaten en de audiovisuele industrie.  

Ingediende projecten worden beoordeeld door externe experts en geselecteerd op basis van de volgende criteria, waarbij in totaal 100 punten kunnen worden toegekend. De kwaliteitsdrempel is 70 van de 100 punten.

1. Relevantie (45 punten) 

 • De relevantie van de voorgestelde ontwikkeling van en/of de verspreiding van innovatieve instrumenten en businessmodellen. Om zo de zichtbaarheid, beschikbaarheid, publiek en diversiteit van Europese werken in het digitale tijdperk te verbeteren. Ook het verhogen van het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele industrie is een aspect waar naar gekeken wordt. Evenals activiteiten gericht op publieksbereik. (20 punten).  
 • De Europese dimensie en potentie van het project, inclusief de afkomst van het audiovisuele werk, de aard van het partnerschap en/of de dimensie van overschrijdende landsgrenzen en talen en de potentie voor Europese uitbreiding (15 punten). 
 • De adequaatheid van de strategieën die gepresenteerd worden voor het stimuleren van een duurzamere en milieubewustere industrie (5 punten). 
 • De adequaatheid van de strategieën die gepresenteerd worden voor het bevorderen van diversiteit, inclusiviteit, de mate van representatie en gendergelijkheid in ofwel de inhoud van het project of het managen van de activiteit (5 punten). 

2. Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (30 punten) 

 • De adequaatheid van de methodische en strategische keuzes in relatie tot de doelstellingen van het project, inclusief de marktanalyse, de aard en timing van de te implementeren activiteiten, de doelgroep, selectiemethoden, doelsegmenten, doelgebieden, synergie en samenwerking met de verschillende segmenten van de waardeketen van de audiovisuele industrie. Denk hierbij ook aan strategieën die geïmplementeerd moeten worden, zoals het ontwikkelingsproces en marketing- en promotie-strategie. Dit geldt ook voor de instrumenten die gelanceerd worden (15 punten).  
 • De samenhang tussen het businessmodel (inclusief de structurering van de cofinanciering), de haalbaarheid en de kostenefficiëntie van het project (15 punten).  

3. Verspreiding van de projectresultaten, effect en duurzaamheid (15 punten) 

 • De voorgestelde methoden voor het verzamelen, analyserenen en het verspreiden van data. Om vervolgens de resultaten te delen, de transparantie van het project te garanderen en opgedane kennis uit te wisselen (5 punten).  
 • De impact die het project heeft op de zichtbaarheid, beschikbaarheid en het publiek van de Europese werken in het digitale tijdperk. Ook het verhogen van het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele industrie is een criterium (10 punten).   

4. Kwaliteit van het projectteam (10 punten) 

 • De samenhang, toegevoegde waarde en de aanvullingen van het projectteam. Ook het betrekken van partnerships ten opzichte van de doelstellingen van het project. Hieronder vallen taakverdelingen, maken van beslissingen en het uitwisselen van kennis (10 punten). 

 

Je dient alle Creative Europe-aanvragen rechtstreeks en online in via de FUNDING & TENDERS Portal van de Europese Commissie. Papieren aanvragen worden NIET aanvaard. 

Bekijk de Webinar over het gebruik van de Funding & Tender Portal.

 

AANVRAAG INDIENEN IN 2 STAPPEN

1. Digitale identificaties van de indieners​Maak jouw EU-Login-gebruikersaccounts aan en registreer jouw organisatie.

Om het indieningssysteem (de enige manier om een aanvraag in te dienen) te gebruiken, moet ieder betrokken partner in het aanvraagdossier (projectleider én deelnemende projectpartners) elk apart een EU-Login-gebruikersaccount aanmaken.  Via deze EU-login heb je toegang tot de vereiste kanalen om je aanvraag te ontwikkelen (partners zoeken), te schrijven en te redigeren en uiteindelijk in te dienen.

Met deze EU-Login-account kan je jouw organisatie registreren in het Deelnemersregister (Participant Register, de online databank van de Europese Commissie).

Eenmaal  de registratie voltooid, ontvang je voor je organisatie een 9-cijferige deelnemersidentificatiecode (PIC)

 

2. Het indienen van de aanvraag

Ga naar het Electronic Submission System via de themapagina SEARCH FUNDING & TENDERS

Dien je aanvraag in 4 delen als volgt:

 1. Deel A vereist de administratieve informatie over de aanvragende organisaties (toekomstige coördinator, begunstigden, verbonden entiteiten en geassocieerde partners) en de samengevatte begroting voor het voorstel. Vul dit deel direct online in. 
 2. Deel B betreft de toelichting over het voorstel van actie/project en de inhoud ervan. Download het verplichte word-sjabloon van het indieningssysteem, vul het in en upload het als een PDF-bestand
 3. Deel C bevat aanvullende projectgegevens, die ook direct online worden ingevuld. 
 4. Bijlagen. Upload alle gevraagde bijlagen (Annexen) als PDF-bestand.

TECHNISCHE & INHOUDELIJKE VEREISTEN

 • Alle inhoudelijke details lees je in het Oproepdocument (Engels).
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • Documenten dienen in de juiste categorie te worden geüpload. Zo niet, kan de aanvraag als onvolledig en bijgevolg onontvankelijk worden beschouwd. 
 • De aanvraag moet vóór de uiterste indieningsdatum (de gepubliceerde deadline) worden verzonden. Na deze termijn is het systeem gesloten en zijn de aanvragen niet meer gewettigd. 
 • Eenmaal de aanvraag is ingediend, ontvang je automatisch een e-mailbevestiging (met datum en tijdstip van je aanvraag). Indien die bevestiging per e-mail niet werd ontvangen (Check ook jouw ‘Ongewenste emailbox'), betekent dat je aanvraag NIET is toegekomen. Dien meteen een klacht in, wanneer je meent dat dit te wijten is aan een technische fout in het indieningssysteem via het contactformulier van de IT Helpdesk
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.

 

VRAGEN?

Hulp nodig bij je subsidieaanvraag?

Frank Herman 200 pix

Contacteer Frank Herman van MEDIA Desk Vlaanderen.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter