Innovatieve Instrumenten & Business-modellen

Oproep: 
CREA-MEDIA-2023-INNOVBUSMOD
Deadline(s): 
24 januari 2023 (17u00)

INNOVATIEVE INSTRUMENTEN & BUSINESS-MODELLEN (CREA-MEDIA-2023-INNOVBUSMOD)

Het doel van deze subsidiemaatregel is om de promotie en marketinginstrumenten van Europese audiovisuele werken te stimuleren en de toegankelijkheid ervan te verbeteren. De steun is gericht op (online) toepassingen die dankzij data-analyse werken aanwezig én zichtbaar maken met een groter publieksbereik als gevolg.  

NB: Deze oproep vervangt actie 3 in de eerdere oproep Online Promotie van Audiovisuele werken.

Deze oproep is gericht op alle soorten aanvragers.

PUBLICATIE VAN DE OPROEP

 • Deze oproep Innovative Tools and Business Models (CREA-MEDIA-2023-INNOVBUSMOD) is op de Funding & Tenders Portal gepubliceerd.
 • Alvorens je start met de aanvraag: lees zorgvuldig alle details in het Call document (Engels).

WAT IS NIEUW?

 • Budgetstijging van 7 naar 8,9 miljoen euro
 • Deze oproep staat sinds 2023 open voor aanvragen door consortia. 

INFOSESSIES & PRESENTATIES

VERWACHTE RESULTATEN

 • Het verbeteren van het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele industrie: transparantie, datacollectie, geschikt gebruik van big data en aan-passing aan de veranderende audiovisuele markten door in te spelen op de uitdagingen en kansen. 
 • Het verbeteren van de productie en circulatie van Europese audiovisuele werken in het digitale tijdperk. 
 • Het verbeteren van het greening-proces van de Europese audiovisuele industrie.
 • Het vergroten van potentieel publiek van Europese werken in het digitale tijdperk.  
 • Het verhogen van de zichtbaarheid, beschikbaarheid en de diversiteit van Europese audiovisuele werken in het digitale tijdperk. 

WELKE ACTIVITEITEN KOMEN IN AANMERKING

 • Innovatieve instrumenten en businessmodellen die de beschikbaarheid, zichtbaarheid en het publiek vergroten van Europese werken in het digitale tijdperk. Ook komen activiteiten in aanmerking die een toegevoegde waarde zijn voor de toename van het concurrentievermogen en verduurzaming van de Europese audiovisuele industrie.
 • De projecten kunnen bijvoorbeeld focussen op:
  • Ondertiteling en toegankelijkheidstools voor gebruik over grenzen en platformen heen: m.a.w. het verbeteren van de zichtbaarheid, de beschikbaarheid en het potentieel publiek van Europese audiovisuele producties.
  • Businesstools om de efficiëntie en transparantie van de audiovisuele markt te verbeteren.
  • Business-modellen om synergie en complementariteit tussen distributieplatformen te optimaliseren. Tools die nieuwe vormen van productie, financiering, distributie of promotie versterken.
  • Innovatieve tools en business-modellen die het greening-proces van de sector bespoedigen.

BUDGET & FINANCIËLE INFO

 • Voor deze subsidie is een totaal bedrag van 8.883.198 euro beschikbaar.
 • De maximale Europese cofinanciering bedraagt 60%. De maximale EU cofinanciering van het project  is na selectie, vastgelegd in de Grant Agreement , de getekende subsidie-overeenkomst tussen de geselecteerde hoofdaanvrager en de Europese commissie.
 • De subsidie wordt berekend volgens een realistisch ingeschatte kostenbegroting.
 • De prefinanciering is 40%. Daarna volgen nog 1 of meerdere interim-betalingen.

TIJDLIJN

 • Deadline voor indiening: 24 januari 2023 (17u00)
 • Evaluatieperiode: februari - maart 2023
 • Aanvragers geïnformeerd over uitslag: juni 2023
 • Tekenen van subsidieovereenkomst: augustus 2023
 • Startdatum actie: na het tekenen van het contract
 • Duur van activiteit: 36 maanden
 • Voorziene volgende oproep: 2024 (onder voorbehoud).

VEREISTEN AANVRAGERS

 • Europese aanvragers uit deelnemende landen aan het Creative Europe-programma.

VEREISTEN PROJECT

 • Projecten die gericht zijn op het ontwikkelen van en/of het verspreiden van innovatieve instrumenten en businessmodellen. Om vervolgens de zichtbaarheid, beschikbaarheid, publiek en diversiteit van Europese werken in het digitale tijdperk te verbeteren. Ook het verhogen van het concurrentievermogen en het verduurzamen van de Europese audiovisuele industrie is een aspect waar naar gekeken wordt.  
 • De projecten kunnen o.a. focussen op:
  • Ondertiteling en toegankelijkheidstools voor gebruik over grenzen en platformen heen, met een toename in zichtbaarheid, beschikbaarheid en potentieel publiek van Europese audiovisuele producties als resultaat.
  • Businesstools om de efficiëntie en transparantie van de audiovisuele markt te verbeteren.
  • Businessmodellen om synergie en complementariteit tussen distributieplatformen te optimaliseren. Tools die nieuwe vormen van productie, financiering, distributie of promotie versterken.
  • Innovatieve tools en business-modellen die het greening-proces van de sector bespoedigen.
  • Transparantie dient een essentiële rol te spelen in de projectactiviteit. Daarom dienen aanvragen plannen te bevatten die gericht zijn op het omgaan met de beoogde resultaten en aanvullingen dat het project biedt. Specifieke aandacht dient besteed aan het communiceren van de resultaten naar overheidsinstanties, lidstaten en de audiovisuele industrie. 

VEREISTEN IN DE AANVRAAG

De werkpakketten zijn verplicht als volgt ingedeeld:

 • WP 1: Projectmanagement
 • WP 2: Activiteiten in het 1ste jaar van implementatie
 • WP 3: Activiteiten in het 2de jaar van implementatie
 • WP 4: Activiteiten in het 3de jaar van implementatie.

De beoordeling van de ingediende projecten gebeurt  door een evaluatiecomité (bijgestaan door externe experts).

De kwaliteitsdrempel is 70 op 100 punten. Dit is het minimum om in aanmerking te  komen. Projecten worden geselecteerd met de hoogste quoteringen, dit in dalende lijn, tot dat de opgetelde gevraagde subsidiebedragen het totale budget van de actie hebben bereikt. Bijv. een aanvraag met 72 punten kan toch niet geselecteerd zijn omdat een project met een quotering van 75 punten het laatste geselecteerde project is alvorens het totale budget is uitgedeeld.

1. Relevantie (45 punten) 

 • De relevantie van de voorgestelde ontwikkeling van en/of de verspreiding van innovatieve instrumenten en businessmodellen om zo de zichtbaarheid, beschikbaarheid, publiek en diversiteit van Europese werken in het digitale tijdperk te verbeteren. Ook het verhogen van het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele industrie en de vergroening van de sector zijn aspecten waar aandacht aan besteed wordt. Evenals activiteiten gericht op publieksbereik (20 punten).  
 • De Europese dimensie en potentieel van het project, inclusief de afkomst van het audiovisuele werk, de aard van het partnerschap en/of de dimensie van overschrijdende landsgrenzen en talen en de potentie voor Europese uitbreiding (15 punten)
 • De adequaatheid van de gepresenteerde strategieën voor het stimuleren van een meer duurzame en milieu-bewuste industrie (5 punten)
 • De adequaatheid van de gepresenteerde strategieën voor het bevorderen van diversiteit, inclusie, de mate van representatie en gendergelijkheid. Dit is van toepassing op zowel  de inhoud van het project als het managen van de activiteit (5 punten)

2. Kwaliteit van de activiteiten (30 punten) 

 • De adequaatheid van de methodische en strategische keuzes in relatie tot de doelstellingen van het project, inclusief de marktanalyse, de aard en timing van de te implementeren activiteiten, de doelgroep, selectiemethoden, doelsegmenten, doelgebieden, synergie en samenwerking met de verschillende segmenten van de waardeketen van de audiovisuele industrie. Denk hierbij ook aan de geïmplementeerd strategieën, zoals het ontwikkelingsproces en de marketing- en promotie-strategieën. Dit geldt ook voor de te lanceren instrumenten (15 punten).  
 • De samenhang tussen het businessmodel (inclusief de structurering van de cofinanciering), de haalbaarheid en de kostenefficiëntie van het project (15 punten).  

3. Projectmanagement (10 punten) 

 • De samenhang, toegevoegde waarde en de aanvullingen van het projectteam. Ook het betrekken van partnerschappen ten opzichte van de doelstellingen van het project. Hieronder vallen taakverdelingen, het maken van beslissingen en het uitwisselen van kennis (10 punten)

4. Verspreiding (15 punten) 

 • De voorgestelde methoden in het verzamelen, analyseren en het verspreiden van data, om vervolgens de resultaten te delen, de transparantie van het project te garanderen en de opgedane kennis uit te wisselen en te verspreiden (5 punten).  
 • De impact dat het project heeft op de zichtbaarheid, beschikbaarheid en het publiek van de Europese werken in het digitale tijdperk. Ook het verhogen van het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele industrie is een criterium (10 punten).   

 

Je dient alle Creative Europe-aanvragen rechtstreeks en online in via de FUNDING & TENDERS Portal  van de Europese Commissie. Papieren aanvragen worden NIET aanvaard. 

EEN IDEALE START

 

AANVRAAG INDIENEN IN 2 STAPPEN

1. Digitale identificaties van de indieners. Maak jouw EU-Login-gebruikersaccounts aan en registreer jouw organisatie
 

 • Om het indieningssysteem (de enige manier om een aanvraag in te dienen) te gebruiken, moet ieder betrokken partner in het aanvraagdossier (projectleider én deelnemende projectpartners) elk apart een EU-Login-gebruikersaccount aanmaken. Via deze EU-login heb je toegang tot de vereiste kanalen om je aanvraag te ontwikkelen (partners zoeken), te schrijven en te redigeren en uiteindelijk in te dienen.
 • Met deze EU-Login-account kan je jouw organisatie registreren in het Deelnemersregister (Participant Register, de online databank van de Europese Commissie).
 • Eenmaal  de registratie voltooid, ontvang je voor je organisatie een 9- cijferige deelnemersidentificatiecode (PIC)

2. Het indienen van de aanvraag
 

Ga naar het Electronic Submission System via de themapagina SEARCH FUNDING & TENDERS. 

Dien je aanvraag in 4 delen als volgt:

 1. Deel A vereist de administratieve informatie over de aanvragende organisaties (toekomstige coördinator, begunstigden, verbonden entiteiten en geassocieerde partners) en de samengevatte begroting voor het voorstel. Vul dit deel direct online in. 
 2. Deel B betreft de toelichting over het voorstel van actie/project en de inhoud ervan. Download het verplichte word-sjabloon van het indieningssysteem, vul het in en upload het als een PDF-bestand. 
 3. Deel C bevat aanvullende projectgegevens, die ook direct online worden ingevuld. 
 4. Bijlagen. Upload alle gevraagde bijlagen (Annexen) als PDF-bestand. 
 • Informatie over onafhankelijkheid en beheer van eigendom (sjabloon in systeem).

TECHNISCHE & INHOUDELIJKE VEREISTEN

 • Voor alle inhoudelijke vereisten, lees het Call document (Engels).
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren (bijv. PART B = max 70 pg); overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • Documenten dienen in de juiste categorie te worden geüpload. Zo niet, kan de aanvraag als onvolledig en bijgevolg onontvankelijk worden beschouwd. 
 • De aanvraag moet vóór de uiterste gepubliceerde deadline worden verzonden. Na deze termijn is het systeem gesloten en zijn de aanvragen niet meer gewettigd. 
 • Eenmaal de aanvraag is ingediend, ontvang je automatisch een e-mailbevestiging (met datum en tijdstip van je aanvraag). Indien die bevestiging per e-mail niet werd ontvangen (Check ook jouw ‘Ongewenste emailbox'), betekent dat je aanvraag NIET is toegekomen. Dien meteen een klacht in, wanneer je meent dat dit te wijten is aan een technische fout in het indieningssysteem via het contactformulier van de IT Helpdesk

VRAGEN?

Hulp nodig bij je subsidieaanvraag?

Jeroen verhaeghe

Katelijne Lindemans

Contacteer Jeroen Verhaeghe of Katelijne Lindemans van MEDIA Desk Vlaanderen.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter