Internationale Coproductiefondsen

Oproep: 
EACEA/29/2019
Deadline(s): 
15 januari 2020 (verstreken)

Doelstelling

 • Deze maatregel geeft subsidie aan bestaande internationaal opererende coproductiefondsen (gezeteld in één van de deelnemende landen), die internationale coproducties tussen Europese en niet-Europese producenten faciliteren en/of de circulatie en disitributie van audiovisuele werken bevorderen.
 • Met internationale coproductie wordt bedoeld: een coproductie tussen een productiehuis dat gevestigd is in een land dat deelneemt aan het MEDIA-programma en een coproductie dat gevestigd is in een niet-Europees land. 

Welke coproductiefondsen komen in aanmerking?

De coproductiefondsen die aanmerking komen, moeten voldoen aan de 3 volgende voorwaarden:

 1. hun belangrijkste activiteit is de ondersteuning van internationale coproducties;
 2. ze zijn ten minste 12 maanden actief, waardoor ze een track record van succesvolle coproducties kunnen aantonen.
 3. ze zijn internationaal opererend, maar gevestigd in één van de landen die deelnemen aan het subprogramma Media.

De coproductiefondsen die in aanmerking komen voor deze subsidiemaatregel, verstrekken zelf financiële steun aan subsidieerbare derde partijen voor:

 • de productie van fictiefilms, animatiefilms en documentaires met een minimale duur van 60 minuten die in eerste plaats bestemd zijn voor cinemavertoning;
 • en/of de uitvoering van concrete distributiestrategieën gericht op een betere verspreiding van de ondersteunde werken. De films dienen ten minste in drie landen te worden verdeeld waarvan ten minste één Media-land en één niet-Europees land.
 • Het aandeel van de coproducent(en) die komen uit MEDIA-landen is minimum 20% en het aandeel van de coproducen(ten) uit niet MEDIA-landen mag niet meer dan 70% bedragen. 

 

Welke acties (projecten) komen in aanmerking?

De projecten, die door de coproductiefondsen worden gesteund, dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De projecten moeten ingediend worden door organisaties waarvan de meerderheid van de aandelen in handen is van een inwoner uit een Media-land, alsook het productiehuis dient gevestigd te zijn in Europa.
 • De projecten moeten een coproductie zijn met ten minste één coproducent uit een land dat niet deelneemt aan het subprogramma van Creative Europe of aan Eurimages. Het aandeel van de coproducent van het Media-land moet ten minste 20% bedragen voor fictie-, animatiefilms en documentaires op het moment van eerste betaling. Het aandeel van deze coproducent is gelimiteerd tot 70%.
 • Er mogen geen andere criteria voorgesteld worden door de geselecteerde fondsen, behalve dan criteria die gerelateerd zijn aan de bepaling van lijsten van derde landen. De financiering van de projecten mag op geen enkele manier beperkt worden tot operatoren van het land waar het coproductiefonds is gevestigd.
 • De gekregen financiële steun afkomstig van het coproductiefonds hoeft niet uitsluitend in Europa te worden uitgegeven.
 • De maximale steun voor productie is 60.000 euro per project.
 • De maximale steun voor distributie is 60.000 euro per project.
 • De maximale looptijd van de acties is 37 maanden.

 

Subsidiebedrag

 • Het totale beschikbare budget voor deze oproep bedraagt 500.000 euro in 2020
 • De subsidie bedraagt maximaal 80% van de totale subsidieerbare projectkosten
 • De maximale bijdrage per geselecteerde aanvrager 500 000 euro

 

Tijdschema

 • Deadline indiening aanvraag: 15 januari 2020
 • Verwachte publicatie resultaten: mei 2020
 • Start: 1 juni 2020
 • Maximale duur: 37 maanden

De indienende coproductiefondsen worden beoordeeld en geselecteerd op basis van de volgende 4 criteria, in totaal worden er maximaal 100 punten toegekend:

 1. Relevantie en de Europese meerwaarde (40 punten): Meerwaarde ten opzichte van huidige activiteiten van Europese coproductiefondsen; de strategieën om de geografische spreiding van de Europese en internationale dimensie en de capaciteit om cultureel diverse internationale coproducties aan te trekken te verzekeren; de strategie van het fonds om de distributie van projecten te ondersteunen.
 2. Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (30 punten): Adequaatheid van de methodologie ten opzichte van gestelde doelen (onder andere: doelgroep, selectiemethodes, synergie en samenwerking met andere organisaties, haalbaarheid en kostenefficiëntie)
 3. Verspreiding van de projectresultaten, impact en duurzaamheid (25 punten): Impact op de promotie en circulatie van coproducties, te bereiken publieksgroepen
 4. Kwaliteit van het projectteam (5 punten): Ervaring van het team in relatie tot de besluitvorming omtrent de aanvragers voor steun.

Eerst registreren

Bekijk de video

Om te kunnen deelnemen moeten alle betrokken organisaties zich registeren in de Europese databank. De registratieprocedure verloopt als volgt:

Aanvraag indienen

 • Vervolgens kun je het officiële elektronische aanvraagformulier (eForm) downloaden. Lees voor het invullen van het eForm ook de handleiding.
 • De deadline voor de online aanvraag is om 17u00. Wacht niet tot het laatste moment, na 17u00 worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.
 • Bij technische problemen met het invullen van de eForm, neem je best contact op met de helpdesk, via mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu of per telefoon +32 2 299 0705.

Downloads

Je kunt de volgende documenten downloaden via de site van EACEA:

Vragen?

Wil je begeleiding bij je subsidieaanvraag?

Frank Herman 200 pix

Contacteer Frank Herman van MEDIA Desk Vlaanderen.

Selectieresultaten van voorgaande oproepen

Welke internationale coproductiefondsen kregen een subsidie in het kader van Creative Europe?

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter