Markten & Netwerken

Oproep: 
Markets & Networking (MEDIA-2021-MARKETNET)
Deadline(s): 
24 augustus 2021 (17u00 - verstreken)

MARKTEN & NETWERKING (MARKETS & NETWORKING)

 • Deze subsidiemaatregel steunt industry events (fysiek, digitaal of hybride) gericht op business-to-business-uitwisselingen tussen Europese audiovisuele professionals, die de zichtbaarheid van Europese audiovisuele werken vergroten en de verkoop ervan op internationale markten stimuleert. Daarnaast worden activiteiten gesteund die nadrukkelijk Europese audiovisuele exploitanten ondersteunen. 
 • NB: In deze nieuwe oproep zijn de twee acties - B2B-markten en B2B-promotie - uit de vorige subsidieperiode (2014 -2020) samengevoegd.  

 

INFOSESSIE EACEA & DG CONNECT

 

VERWACHTE RESULTATEN

 • Versterken van de Europese en internationale dimensie bij grote industriemarkten en het verbeteren van de impact van kleinere initiatieven. Zo is er met name aandacht voor de deelname van professionals uit lage productielanden uit Groep B. 
 • Aanmoedigen van de ontwikkeling van netwerken onder Europese professionals. 
 • Verbeteren van het concurrentievermogen en de circulatie van Europese audiovisuele werken op internationale markten, die de diversiteit vergroten. 
 • Zorgen dat de Europese audiovisuele sector optimaal profiteert van de digitalisatie door aandacht te besteden aan nieuwe technologieën en businessmodellen.

 

WELKE ACTIVITEITEN KOMEN IN AANMERKING?

 • De maatregel steunt activiteiten gericht op het faciliteren van Europese en internationale coproducties (feature, short, videogames, tv-series en cross-media) en toegang tot audiovisuele markten (fysiek en online).  
 • Speciale aandacht is er voor aanvragen die geschikte strategieën presenteren die vergroening en duurzaamheid, gendergelijkheid, inclusiviteit en diversiteit van de sector verbeteren.

 

VEREISTEN ACTIES

 • Steun is er voor acties die hoofdzakelijk gericht zijn op professionals met een aantoonbare impact op de promotie en circulatie van Europese audiovisuele werken (feature, short, videogames, tv-series en cross-media). 
 • De volgende formats en genres komen NIET in aanmerking: live-uitzendingen, muziekvideo’s, non-narratieve artistieke werken (inclusief maar niet beperkt tot kunst- en experimentele video), commerciële werken (inclusief maar niet beperkt tot advertenties), reality-series en talkshows.  
 • Alleen aanvragen die overeenkomen met minstens één van de hieronder beschreven activiteiten komen in aanmerking:  
  • Fysieke, digitale of hybride markten voor Europese audiovisuele professionals  
   • Industry events (fysiek, digitaal of hybride) gericht op business-to-business (B2B) uitwisselingen tussen Europese audiovisuele professionals, die impact tonen op de zichtbaarheid en verkoop van Europese werken op internationale markten. Deze markten kunnen zowel binnen als buiten de landen plaatsvinden die deelnemen aan het MEDIA subprogramma van Creative Europe. 
   • De events kunnen focussen op nieuwe technologieën en businessmodellen, zolang de impact en zichtbaarheid op de verkoop van de werken wordt bewezen.  
   • Aandacht zal worden besteed aan een milieuvriendelijke aanpak en activiteiten die zorgen voor diverse groep deelnemers, met name werkende ouders.  
  • Promotionele business-to-business activiteiten van Europese werken  
   • De realisatie van B2B-activiteiten, inclusief financiële steun voor derde partijen (binnen- of buitenlanden uit de MEDIA-strand), georganiseerd door pan-Europese netwerken/organisaties die tenminste 15 MEDIA-landen vertegenwoordigen.  
   • Het opzetten van promotionele B2B-initiatieven en platforms die gericht zijn op innovatie en nieuwe businessmodellen ten behoeve van de distributie van Europese werken.  
   • De activiteiten dienen kennisuitwisseling en netwerken aan te moedigen die gericht zijn op de verspreiding van Europese werken (binnen en buiten Europa), op alle platforms en in iedere vorm.  

 

BUDGET

 • Het totale beschikbare budget voor deze oproep bedraagt 7,5 miljoen euro. De steun wordt gegeven in de vorm van een subsidie. 
 • NB: In lijn met Artikel 16 (3) van het reglement van Creative Europe 2021-2027, komen projectkosten die gemaakt zijn sinds 1 januari 2021 in aanmerking, zelfs als die zijn geïmplementeerd vóór de deadline van de aanvraag (inclusief het activiteitenplan en de beoogde begroting). Subsidies worden niet met terugwerkende kracht uitgekeerd aan projecten die al zijn afgerond. Projecten die in aanmerking komen zijn jaarlijks terugkerende activiteiten op specifieke data. 
 • Er worden in totaal ongeveer 40 initiatieven gesteund. 

 

TIJDLIJN

 • Deadline voor indiening: dinsdag 24 augustus 2021, 17u00
 • Evaluatieperiode: september – oktober 2021 
 • Aanvragers geïnformeerd over uitslag: november 2021 
 • Tekenen van contract: december 2021  
 • Startdatum actie: na contract ondertekening 
 • Duur van activiteit: 12 maanden 

 

Ingediende projecten worden beoordeeld en geselecteerd op basis van de volgende criteria, waarbij in totaal maximaal 100 punten kunnen worden toegekend. De kwaliteitsdrempel is 70 van de 100 punten.

1. Relevantie (40 punten) 

 • Helderheid en consistentie van de B2B-actie of promotionele activiteit ten op zichtte van de doelstellingen van de oproep, inclusief aandacht voor videogames, tv-series, cross-media en shorts (10 punten).  
 • Zicht op de behoefte van de audiovisuele sector inclusief de innovatieve aspecten (10 punten). 
 • Toegevoegde waarde wat betreft de verspreiding van Europees werk en de positionering van de actie in vergelijking met andere, bestaande activiteiten. Daarnaast wordt gekeken naar wat het toevoegt aan de Europese dimensie (10 punten).  
 • Geschikte strategieën die bijdragen aan de verduurzaming en milieuvriendelijkheid van de activiteit (5 punten).  
 • Geschikte strategieën die bijdragen aan gendergelijkheid en inclusiviteit en diversiteit (5 punten).  

2.  Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (30 punten) 

 • Geschiktheid van de methodologie voor de te behalen doelstellingen, inclusief format, doelgroep, selectiemethoden, synergie en samenwerking met andere projecten, de instrumenten, inclusief de toepassing van digitale technologieën die voor nieuwe bedrijfsmodellen van belang zijn, en de strategie die bijdraagt aan distributie en verspreiding, de zichtbaarheid van professionals/werken afkomstig uit lage productielanden (10 punten). 
 • Kostenefficiëntie van de actie, rekening houdend met het bedrag van het geraamde budget en in relatie tot het aantal niet-nationale deelnemers, projecten en dagen of gerichte projecten en nieuwe marktkansen, evenals de duurzaamheid van de cofinancieringsstrategie (10 punten). 
 • Kwaliteit, haalbaarheid van het budget, de doelstellingen en voorgestelde content, evenals de relevantie van bestaande synergiën en nieuwe businessmodellen binnen de audiovisuele sector (10 punten).  

3. Verspreiding van de projectresultaten, effect en duurzaamheid (20 punten) 

 • Impact op de coproducties, financiering, internationale verspreiding en het wereldwijde publiek voor de projecten en werken (10 punten).
 • De structurerende effecten op de Europese audiovisuele sector en de toegevoegde waarde van deelname aan gerichte markten (10 punten).  

4. Kwaliteit van het projectteam (10 punten) 

 • Rolverdeling en verantwoordelijkheden van het team ten aanzien van de specifieke doelstellingen van de actie, rekening houdend met de gender- en diversiteitsbalans (5 punten). 
 • Wat betreft partnerships: de toegevoegde waarde en helderheid van de rol van ieder lid uit de groep (5 punten).  

 

Je dient alle Creative Europe-aanvragen rechtstreeks en online in via de FUNDING & TENDERS Portal van de Europese Commissie. Papieren aanvragen worden NIET aanvaard. 

Bekijk de Webinar over het gebruik van de Funding & Tender Portal.

 

AANVRAAG INDIENEN IN 2 STAPPEN

1. Digitale identificaties van de indieners​Maak jouw EU-Login-gebruikersaccounts aan en registreer jouw organisatie.

Om het indieningssysteem (de enige manier om een aanvraag in te dienen) te gebruiken, moet ieder betrokken partner in het aanvraagdossier (projectleider én deelnemende projectpartners) elk apart een EU-Login-gebruikersaccount aanmaken.  Via deze EU-login heb je toegang tot de vereiste kanalen om je aanvraag te ontwikkelen (partners zoeken), te schrijven en te redigeren en uiteindelijk in te dienen.

Met deze EU-Login-account kan je jouw organisatie registreren in het Deelnemersregister (Participant Register, de online databank van de Europese Commissie).

Eenmaal  de registratie voltooid, ontvang je voor je organisatie een 9-cijferige deelnemersidentificatiecode (PIC)

 

2. Het indienen van de aanvraag

Ga naar het Electronic Submission System via de themapagina SEARCH FUNDING & TENDERS

Dien je aanvraag in 4 delen als volgt:

 1. Deel A vereist de administratieve informatie over de aanvragende organisaties (toekomstige coördinator, begunstigden, verbonden entiteiten en geassocieerde partners) en de samengevatte begroting voor het voorstel. Vul dit deel direct online in. 
 2. Deel B betreft de toelichting over het voorstel van actie/project en de inhoud ervan. Download het verplichte word-sjabloon van het indieningssysteem, vul het in en upload het als een PDF-bestand
 3. Deel C bevat aanvullende projectgegevens, die ook direct online worden ingevuld. 
 4. Bijlagen. Upload alle gevraagde bijlagen (Annexen) als PDF-bestand.

TECHNISCHE & INHOUDELIJKE VEREISTEN

 • Alle inhoudelijke details lees je in het Oproepdocument (Engels).
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • Documenten dienen in de juiste categorie te worden geüpload. Zo niet, kan de aanvraag als onvolledig en bijgevolg onontvankelijk worden beschouwd. 
 • De aanvraag moet vóór de uiterste indieningsdatum (de gepubliceerde deadline) worden verzonden. Na deze termijn is het systeem gesloten en zijn de aanvragen niet meer gewettigd. 
 • Eenmaal de aanvraag is ingediend, ontvang je automatisch een e-mailbevestiging (met datum en tijdstip van je aanvraag). Indien die bevestiging per e-mail niet werd ontvangen (Check ook jouw ‘Ongewenste emailbox'), betekent dat je aanvraag NIET is toegekomen. Dien meteen een klacht in, wanneer je meent dat dit te wijten is aan een technische fout in het indieningssysteem via het contactformulier van de IT Helpdesk
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.

 

VRAGEN?

Hulp nodig bij je subisidieaanvraag?

Frank Herman 200 pix

Contacteer Frank Herman van de MEDIA Desk Vlaanderen.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter