Music Moves Europe

Oproep: 
CREA-CULT-2022-MME
Deadline(s): 
12 januari 2023 (17u00)
OMSCHRIJVING/ DOEL
Het doel van deze oproep is 1 consortium te selecteren dat in staat is het concurrentievermogen, de innovatie en de diversiteit binnen een groot aantal Europese organisaties in de muzieksector te bevorderen, onder meer door hun financiële steun te verlenen.
 
De aanvragen moeten voorzien in 2 afzonderlijke, maar gekoppelde activiteiten:
 1. Eén financiële steunregeling waarbij middelen worden herverdeeld onder derden die actief zijn in de live muzieksector
 2. Een programma van activiteiten voor capaciteitsopbouw ten behoeve van de sector levende muziek.

 

THEMA'S EN PRIORITEITEN

De activiteiten moeten gericht zijn op 3 thema's:
 1. livestreaming
 2. samenwerking tussen muziekpodia
 3. export van muziek.

 

BUDGET

het totale budget bedraagt 4 500 000 euro.

 

TIJDSLIJN

 • Publicatie van de oproep: 15 september 2022
 • Deadline voor indiening: 12 januari 2023
 • Evaluatieperiode: januari - maart 2023
 • Bekendmaking uitslag: april 2023
 • Ondertekenen grant agreement: april - juni 2023

VEREISTEN AANVRAGER

De voorstellen moeten worden ingediend door een consortium van ten minste 2 aanvragers (begunstigden; geen gelieerde entiteiten), dat aan de volgende voorwaarden voldoet:
 • minimaal 2 entiteiten uit 2 verschillende deelnemende landen van Creative Europe
 • De coördinator moet ten minste 2 jaar bestaan op de datum van de uiterste datum van indiening.

 

VEREISTEN ACTIVEITEN

 • Het consortium moet financiële steun verlenen aan derden verlenen voor projecten die innovatieve ideeën voorstellen ter bevordering van livestreaming, samenwerking tussen muziekpodia en muziekexport met een betekenisvolle impact in de muzieksector in heel Europa.
 • Duur van de projecten is max 36 maanden

Om geselecteerd te worden voor financiering, moet een project een totaal van tenminste 70 van de 100 punten krijgen in de beoordeling, en minstens 50% van de maximale score van elk van de volgende toekenningscriterium:

 1. Relevantie (max. 25 punten) 
 2. Kwaliteit van inhoud en activiteiten (max. 25 punten) 
 3. Project management (max. 25 punten) 
 4. Verspreiding (max. 25 punten) 

Je dient alle Creative Europe-aanvragen rechtstreeks en online in via de FUNDING & TENDERS Portal van de Europese Commissie. Papieren aanvragen worden NIET aanvaard. 

Bekijk de Webinar over het gebruik van de Funding & Tender Portal.

 

AANVRAAG INDIENEN IN 2 STAPPEN

1. Digitale identificaties van de indieners​Maak jouw EU-Login-gebruikersaccounts aan en registreer jouw organisatie.

Om het indieningssysteem (de enige manier om een aanvraag in te dienen) te gebruiken, moet ieder betrokken partner in het aanvraagdossier (projectleider én deelnemende projectpartners) elk apart een EU-Login-gebruikersaccount aanmaken.  Via deze EU-login heb je toegang tot de vereiste kanalen om je aanvraag te ontwikkelen (partners zoeken), te schrijven en te redigeren en uiteindelijk in te dienen.

Met deze EU-Login-account kan je jouw organisatie registreren in het Deelnemersregister (Participant Register, de online databank van de Europese Commissie).

Eenmaal  de registratie voltooid, ontvang je voor je organisatie een 9-cijferige deelnemersidentificatiecode (PIC)

 

2. Het indienen van de aanvraag

Ga naar het Electronic Submission System via de themapagina SEARCH FUNDING & TENDERS

Dien je aanvraag in 4 delen als volgt:: 

 1. Deel A vereist de administratieve informatie over de aanvragende organisaties (toekomstige coördinator, begunstigden, verbonden entiteiten en geassocieerde partners) en de samengevatte begroting voor het voorstel. Vul dit deel direct online in. 
 2. Deel B betreft de toelichting over het voorstel van actie/project en de inhoud ervan. Download het verplichte word-sjabloon van het indieningssysteem, vul het in en upload het als een PDF-bestand
 3. Deel C bevat aanvullende projectgegevens, die ook direct online worden ingevuld. 
 4. Bijlagen. Upload alle gevraagde bijlagen (Annexen) als PDF-bestand.

TECHNISCHE & INHOUDELIJKE VEREISTEN

 • Alle inhoudelijke details lees je in het Call document (Engels).
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • Documenten dienen in de juiste categorie te worden geüpload. Zo niet, kan de aanvraag als onvolledig en bijgevolg onontvankelijk worden beschouwd. 
 • De aanvraag moet vóór de uiterste indieningsdatum (de gepubliceerde deadline) worden verzonden. Na deze termijn is het systeem gesloten en zijn de aanvragen niet meer gewettigd. 
 • Eenmaal de aanvraag is ingediend, ontvang je automatisch een e-mailbevestiging (met datum en tijdstip van je aanvraag). Indien die bevestiging per e-mail niet werd ontvangen (Check ook jouw ‘Ongewenste emailbox'), betekent dat je aanvraag NIET is toegekomen. Dien meteen een klacht in, wanneer je meent dat dit te wijten is aan een technische fout in het indieningssysteem via het contactformulier van de IT Helpdesk
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
 • Klik hier voor het AGA draft-documentHet onderdeel dat van toepassing is op Creative Europe, is Hoofdstuk 3, artikel 6 (vanaf pagina 24), specifiek voor programma’s die werken met lump sums. 
   

VRAGEN?

Hulp nodig bij je subsidieaanvraag?

Gudrun Creative Europe Deks Vlaanderen

Wij bieden op-maat-gemaakt advies en organiseren geregeld kostenloze infosessies en workshops. Contacteer Gudrun Heymans. T +32 2 553 06 59

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter