Netwerken van Europese Cinema's

Oproep: 
EACEA/24/2019
Deadline(s): 
15 juli 2020 (verstreken)

Welke acties en activiteiten komen in aanmerking?

Met deze subsidie wil Europa 1 netwerk van Europese cinema's ondersteunen en de vertoning van niet-nationale Europese films door deze cinema's. De subsidie is specifiek bedoeld voor het volgende:

 • Het aanmoedigen van cinemaeigenaars en -uitbaters om een significant aandeel van niet-nationale Europese films te promoten en te programmeren voor een minimaal gedefinieerde periode.
 • Het bijdragen tot het ontwikkelen van educatieve activiteiten die jonge cinemabezoekers meer bewust moeten maken van het belang van Europese films.
 • Het bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe business modellen, met o.a. innovatieve methoden van distributie om zo de visibiliteit van Europese film te vergroten.
 • Het ondersteunen van de creatie en consolidatie van Europese cinemauitbaters - netwerken die zulke activiteiten organiseren.
 • Het ondersteunen van netwerkactiviteiten voor de cinemavertoners: voorlichting, animatie en communicatie.
 • Het aanmoedigen en begeleiden van de introductie van digitale cinema bij vertoners.
 • Het organiseren van promotie- en marketingactiviteiten in samenwerking met andere distributieplatforms (bv. TV-omroepen, VoD-platforms)
 • Het verstrekken van financiële steun aan derde partijen (leden van het aanvragende netwerk) die in aanmerking komende activiteiten uitvoeren.
 • Enkel activiteiten die plaatsvinden in een van de landen die deelnemen aan het Media programma komen in aanmerking.
 • De subsidiabele kosten gaan over een periode van 12 maanden, gaande van 1 januari t/m 31 december 2021.
   

Wat betreft de 'subsidieerbare' films die worden vertoond in de cinema's, gelden volgende voorwaarden:

 • De film moet een recente fictie-, animatie- of documentairefilm zijn van minimum 60 minuten.
 • De film mag geen alternatieve inhoud bevatten (opera's, concerten, performances, enz.) of reclame.
 • De film moet met meerderheidsparticipatie geproduceerd zijn door een producent/producenten gevestigd in landen die aan het subprogramma Media deelnemen, en bovendien dient een aanzienlijk deel van cast en crew inwoner te zijn van deze landen.

 

Wie komt in aanmerking?

Een netwerk van cinema’s (er wordt in principe maar één netwerk gehonoreerd) dat gezamenlijke activiteiten onderneemt op het gebied van vertoning en promotie van Europese films. De coördinerende organisatie van het netwerk zal zorg moeten dragen voor een communicatie- en informatiesysteem tussen de betrokken bioscopen. De coördinator (het netwerk) is een legaal persoon geregistreerd in een van de landen die deelnemen aan het Media programma.

 • Het netwerk moet minimaal 100 cinema’s vertegenwoordigen in minimaal 20 landen die deelnemen aan het subprogramma Media.
 • Het netwerk moet een coördinerende organisatie hebben die verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle voorgestelde activiteiten. Deze coördinerende organisatie moet een rechtspersoon zijn die gevestigd is in één van de deelnemende landen van het subprogramma Media.
 • Het netwerk moet worden vertegenwoordigd door een juridische entiteit met rechtspersoonlijkheid, die haar statutaire zetel heeft in een van de lidstaten van de Europese Unie.
 • Europese onafhankelijke cinema’s die lid zijn van het aanvragende netwerk, kunnen financiële steun ontvangen voor de uitvoering van in aanmerking komende activiteiten.

 

Europese onafhankelijke cinema’s komen als lid van het netwerk alleen in aanmerking als zij:

 • first-run cinema’s zijn (die Europese films vertonen binnen een termijn van maximaal 12 maanden nadat deze in het betrokken land zijn uitgebracht). Cinema’s die maximaal 30% van hun filmvertoningen aan retrospectieven of re-releases wijden, kunnen in aanmerking komen;
 • sinds minimaal 6 maanden open zijn voor het publiek;
 • beschikken over een systeem voor de aangifte van kaartverkoop en bezoekersaantallen;
 • ten minste beschikken over één scherm en 70 zitplaatsen;
 • ten minste 300 filmvertoningen per jaar hebben gehad als het gaat om bioscopen met één scherm en 520 filmvertoningen per jaar als het gaat om bioscopen met meerdere schermen (bioscopen die ten minste 6 maanden per jaar in bedrijf zijn) en ten minste 30 filmvertoningen per maand als het gaat om zomer- of openluchtcinema’s (cinema’s die minder dan 6 maanden per jaar in bedrijf zijn);
 • ten minste 20 000 bezoekers hebben gehad in de voorgaande 12 maanden.

Tot op heden werd Europa Cinemas steeds geselecteerd voor deze oproep.

 

Subsidiebedrag

 • Het totale budget voor deze subsidiemaatregel voor 2020 is verhoogd met 5 miljpen euro ter compensatie van de Covid-19-crisis en bedraagt bedraagt 15,9 miljoen euro. 
 • Er wordt telkens slechts 1 netwerk geselecteerd.

Projecten worden beoordeeld en geselecteerd op basis van de volgende 4 criteria, in totaal worden er maximaal 100 punten toegekend:

1. Relevantie en Europese meerwaarde (35 punten): Dit criterium beoordeelt de kwaliteit van het netwerk en de strategie van de financiële steun.

2. Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (20 punten): Beoordeling van de uit te voeren activiteiten en hoe zij overeenstemmen met de doelstellingen van de uitnodiging.

3. Verspreiding van de projectresultaten, effect en duurzaamheid (40 punten): Beoordeling van de gemeenschappelijke netwerkactiviteiten en de activiteiten voor jongeren.

4. Kwaliteit van het projectteam (5 punten): Beoordeling van de monitoringstrategie van het netwerk ten aanzien van zijn leden.

Eerst registreren

Om te kunnen deelnemen moeten alle betrokken organisaties zich registeren in de Europese databank. De registratieprocedure verloopt als volgt:

Aanvraag indienen

 • Vervolgens kun je het officiële elektronische aanvraagformulier (eForm) downloaden. Lees voor het invullen van het eForm ook de handleiding.
 • De deadline voor de online aanvraag is om 17u00 's middags. Wacht niet tot het laatste moment, na 17u00 worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.
 • Bij technische problemen met het invullen van de eForm, neem je best contact op met de helpdesk, via mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu of per telefoon +32 2 299 0705.

Downloads

Je kunt de volgende documenten downloaden:

 

Vragen?

Lidmaatschap & subsidies van Europa Cinemas

Logo Europa Cinema's

Europa Cinemas publiceert ieder jaar een subsidieoproep voor cinemazalen of mini-netwerken van cinemazalen met een significante Europese filmprogrammatie.

Wil je begeleiding bij je subsidieaanvraag?

Frank Herman 200 pix

Contacteer Frank Herman van MEDIA Desk Vlaanderen.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter