Ontwikkeling van Video Games & Immersieve Content

Oproep: 
CREA-MEDIA-2023-DEVVGIM
Deadline(s): 
1 maart 2023 (verstreken)

ONTWIKKELING VAN VIDEOGAMES EN (INTERACTIEVE) IMMERSIEVE CONTENT
(CREA-MEDIA-2023-DEVVGIM)

Deze subsidie biedt steun aan Europese videogameproducenten, XR-studio’s en audiovisuele productiehuizen. Ze ontwikkelen videogames en interactieve narratieve immersive experiences met een potentieel voor een globaal publiek. De steun verhoogt de competitiviteit van de Europese videospelindustrie en andere producenten van interactieve immersive content door de IP’s bij deze Europese spelers te houden. 

 

PUBLICATIE VAN DE OPROEP

 • Deze oproep Ontwikkeling van videogames en (interactieve) immersieve content (CREA-MEDIA-2023-DEVVGIM) is op de Funding & Tenders Portal gepubliceerd.
 • Lees nu alle details in het Call Document (Engels).

 

WAT IS NIEUW? 

 • Aanvragers moeten voor de vereisten onder track record niet langer een 'narratieve' videogame op de markt hebben gebracht. 

INFOSESSIES & PRESENTATIES

 

VERWACHTE RESULTATEN

 • Verhoogde kwaliteit, aantrekkingskracht, haalbaarheid en internationaal potentieel voor de geselecteerde projecten. 
 • Een sterkere positie voor ontwikkelaars van videogames en bedrijven die interactieve narratieve immersive experiences ontwikkelen op de Europese en internationale markt. 

 

WELKE ACTIVITEITEN KOMEN IN AANMERKING?

 • De ontwikkeling van werken en prototypes met interactieve narratieve storytelling die inhoudelijk origineel zijn en/of een kwaliteitsvolle spelervaring bieden. De werken of prototypes zijn geschikt voor productie en commerciële exploitatie op globaal niveau via PC’s, consoles, mobiele toestellen, tablets, smartphones en andere technologieën.
 • Activiteiten die zich in de ontwikkelingsfase van een narratieve videogame of interactieve narratieve immersive experience bevinden komen in aanmerking. De ontwikkelingsfase loopt enkel en alleen van het eerste idee tot de productie van het eerste speelbare prototype of de eerste proefversie. 
 • Opgelet! Lijst met projecten/games die niet in aanmerking komen: Call document p.12-13. 

 

BUDGET & FINANCIËLE INFO

 • Het totale budget van de oproep is 6 miljoen euro. 
 • De maximale Europese cofinanciering is 50% van de totale subsidiabele kosten, 
 • Met een op maat gemaakte lump sum van max. 150 000 euro op basis van de ingediende en in aanmerking komende projectbegroting. 
 • In aanmerking komende kosten: in principe de dag na het ondertekenen van de Subsidieovereenkomst (GA of Grant Agreement). Mits onderbouwde argumentatie: vanaf de dag na het indienen van de aanvraag. 
 • EU Prefinanciering = 70%,  na ondertekening van contract (GA – Grant Agreement).

 

TIJDLIJN

 • Opening van de oproep: 20 oktober 022
 • Deadline voor indiening: 1 maart 2023, 17u00
 • Evaluatieperiode: maart - juli 2023
 • Aanvragers geïnformeerd over uitslag: augustus 2023
 • Tekenen van contract: oktober 2023
 • Startdatum actie: na contractondertekening
 • Duur van activiteit: 36 maanden.
 • Voorziene eerstvolgende oproep: 2024.

 

 

VEREISTEN AANVRAGERS
 
 • De aanvrager is een Europese ontwikkelaars (in een Creative Europe land) van videogames, XR-studio’s of mediaproductiehuizen met als hoofdactiviteit het produceren of ontwikkelen van videogames, ontwikkeling van software voor vermaak of audiovisuele producties.
  • Opgelet: Uitgevers komt niet in aanmerking.
 • De enkelvoudige aanvrager kan slechts 1 aanvraag indienen voor deze oproep. Indien hiervoor gekozen, kan men dan geen andere  aanvraag indienen als coördinator-aanvrager van een Co-Development dossier of van  een TV- & Online aanvraag of als enkelvoudige aanvrager van een Slate Development 
 • De aanvrager bewijst recente ervaring in de productie van een of meerdere commercieel succesvol werken. M.a.w. een videogame of (interactieve of non-interactieve) narratieve immersive experience die op de markt verdeeld werd tussen 01/01/2020 en 1/3/2022 (de deadline voor het indienen van aanvragen).
  • Om de commerciële distributie aan te tonen moet de aanvrager een relevant verkooprapport kunnen voorleggen van tussen 01/01/2019 en 12/4/2022 .
  • Opgelet! Komen niet in aanmerking
   • Work-for-hire 
   • Projecten waar een lid van de aanvragende partij credits  op heeft 
   • Early Access producties. 
 
VEREISTEN PROJECT
 
 • Alleen activiteiten die zich in de ontwikkelingsfase van een narratieve videogame en interactieve narratieve immersive experience bevinden, ongeacht de aard van het platform of verdeling. De ontwikkelingsfase begint bij het eerste idee en loopt tot de productie van het eerste speelbare prototype of proefversie. 
 • Het narratieve element moet doorheen de volledige game zichtbaar zijn, dus niet enkel als intro of eindpunt. 
 • In elk geval moet de game bedoeld zijn voor commercieel gebruik. 
 • Het bedrijf dat de aanvraag indient moet de meerderheid van de rechten van het project bezitten. Ten laatste 1 dag voor de deadline moet de aanvrager een contract kunnen voorleggen dat alle rechten van artistiek materiaal dekt. Als het project een adaptatie is van een bestaand werk moet de aanvrager ook de meerderheid van de adaptatierechten bezitten. 
 • De start van de productiefase begint minstens 10 maanden na de deadline van de indiening. Deze fase begint eens het eerste speelbare prototype of de eerste trialversie beschikbaar is. 
 • Opgelet! De oproep richt zich specifiek op verhalende werken. De volgende projecten komen dus niet in aanmerking (noch als projectvoorstel, noch als bewijs van recente ervaring):
  • puzzle games, memory games, sports games, racing games, running games, rhythm/singing/dancing games, social games, quiz games, party games, versus-fighting games, word & spelling games, number games, mind games,  zelfs al hebben ze een narratief element
  • Projecten met als hoofdoel: professionele educatie, training of therapie 
  • multimedia art projecten & installaties 
  • immersive tours, events, music videos & immersive experiences voor in de handel 
  • werken die van nature promotioneel zijn (promo-campagnes , al dan niet toeristisch, product &/ of  brands & promotie van  een organisatie en  haar activiteiten
  • projecten met pornografisch, racistisch materiaal of die aanzetten tot geweld 
  • platformen voor  games of interactive experiences en websites  ook specifiek bedoeld voor en gericht op  sociale platformen, het sociaal netwerken, internet fora, blogs of gelijkaardige activiteiten 
  • instrumenten & software diensten met het enig doel om technologische ontwikkeling en/of enkel gebruikt voor het verder ontwikkelen van een al bestaande game of  interactive experience concepten  
  • referentiewerken  (encyclopediae, atlassen, catalogen, databases en gelijkaardig),’ Doe’- werken (instructiegidsen, handleidingen en gelijkaard) en  (interactive) e-books
  • informatie of zuiver transactionele diensten.
 
VEREISTEN IN DE AANVRAAG
 
De werkpakketten zijn verplicht als volgt ingedeeld:
 • WP 1 – Artistieke ontwikkeling (narratieve gedeelte, karakters, grafische insteek, etc.)  
 • WP 2 – Technische ontwikkeling (GUI, HUD, etc.) 
 • WP 3 – Financiering,  distributie & marketing activiteiten
 
 
 
 • De beoordeling van de ingediende projecten gebeurt  door een evaluatie committee (bijgestaan door externe experts).
 • De kwaliteitsdrempel is 70 op 100 punten. Dit is het minimum om in aanmerking te komen. Projecten worden geselecteerd met de hoogste quoteringen, dit in dalende lijn, tot dat de opgetelde gevraagde subsidiebedragen het totale budget van de actie hebben bereikt. Bijv. een aanvraag met 72 punten kan toch niet geselecteerd zijn omdat een project met een kwotering van 75 punten het laatste geselecteerde project is alvorens het totale budget is uitgedeeld.

1. Relevantie: relevantie van het project in het kader van de doelstellingen van de oproep (35 punten)

 • Originaliteit en creativiteit van het concept ten opzichte van bestaand werk, inclusief originaliteit van het verhaal (10 punten)
 • Niveau van innovatie – de mate waarin het project de grenzen van het bestaande aanbod overstijgt:  zoals bijvoorbeeld bij het gebruik van de nieuwste technologieën of platformen, innovatie in de spelervaring, niveau van interactiviteit en onderdompeling, innovatie in de visuele en grafische benadering en innovatie in de cinematografische ervaring (15 punten)
 • Toereikende strategieën voor een duurzamere en milieuvriendelijke industrie (5 punten)
 • Toereikende strategieën voor genderbalans, inclusie, diversiteit en vertegenwoordiging, dit kan zowel op het niveau van het project of de inhoud alsook op het niveau van het projectmanagement (5 punten).

2. Kwaliteit van inhoud en activiteiten: kwaliteit van de inhoud en niveau van integratie van het narratief aspect (25 punten)

 • Kwaliteit van storytelling
 • Kwaliteit van de visuele benadering (zoals door kunst, modellen (mock-ups), schetsen, mood boards)
 • Kwaliteit van grafisch en geluidsontwerp
 • Toegankelijkheid voor gebruikers met een beperking
 • Voor non-immersive video games:
  • Kwaliteit en originaliteit van de spelervaring
  • Integratie en samenspel van spel en verhaal
  • Kwaliteit van character design.
 • Voor interactieve immersive video games en experiences:
  • Kwaliteit van de immersive experiences
  • Niveau en kwaliteit van de interactieve component.

3. Projectmanagement: toereikende ontwikkelings- en financieringsstrategie en uitvoerbaarheid van het project (20 punten)

 • Toereikende ontwikkelingsstrategie (10 punten):
  • Toereikend ontwikkelingsplan, tijdschema, ontwikkelingsbudget en partnerschappen ter bevordering van het project.
 • Toereikende financieringsstrategie en uitvoerbaarheid van het project (10 punten):
  • Toereikende financieringsstrategie voor de geschatte productiekosten, uitgedrukt in de benadering van de juiste potentiële financiële partners. 
  • Ervaring of vaardigheid van de aanvrager om de nodige cofinanciering te regelen
  • Potentieel om verdelers/uitgevers aan te trekken
  • Verkooppotentieel in inkomstenstromen.  

4. Verspreiding: potentieel voor Europees/internationaal gebruik en distributie en kwaliteit van de marketingstrategie (20 punten)

 • Potentieel voor Europees/internationaal gebruik en distributie (10 punten):
  • Transnationale aantrekkingskracht aan de hand van het onderwerp en type van game of ervaring
  • Potentieel grensoverschrijdend succes
   • 1. Ervaring en diversiteit van het creatief team
   • 2. Het verhaal en personages of cast
   • 3. Lokaliseringsstrategie 
  • Relevantie van distributiestrategie aan de hand van methodes, keuze van platform/media, doelpubliek en voorziene distributiepartners 
 • Marketingstrategie die publiek in vroeg stadium bereikt. Hierbij wordt rekening gehouden met de definiëring van de Unique Selling Points, doelpubliek en -markt, innovatieve marketing, betrekking van publiek en promotieactiviteiten (10 punten).
 
 
Je dient alle Creative Europe-aanvragen rechtstreeks en online in via de FUNDING & TENDERS Portal van de Europese Commissie. Papieren aanvragen worden NIET aanvaard. 
 
EEN IDEALE START
 
 
AANVRAAG INDIENEN IN 2 STAPPEN
 
1. Digitale identificaties van de indieners. Maak jouw EU-Login-gebruikersaccounts aan en registreer jouw organisatie
 
Om het indieningssysteem (de enige manier om een aanvraag in te dienen) te gebruiken, moet ieder betrokken partner in het aanvraagdossier (projectleider én deelnemende projectpartners) elk apart een EU-Login-gebruikersaccount aanmaken.  Via deze EU-login heb je toegang tot de vereiste kanalen om je aanvraag te ontwikkelen (partners zoeken), te schrijven en te redigeren en uiteindelijk in te dienen.
Met deze EU-Login-account kan je jouw organisatie registreren in het Deelnemersregister (Participant Register, de online databank van de Europese Commissie).
Eenmaal  de registratie voltooid, ontvang je voor je organisatie een 9- cijferige deelnemersidentificatiecode (PIC). 
 
2. Het indienen van de aanvraag
 
Ga naar het Electronic Submission System via de themapagina SEARCH FUNDING & TENDERS
Dien je aanvraag in 4 delen als volgt:
 1. Deel A vereist de administratieve informatie over de aanvragende organisaties (toekomstige coördinator, begunstigden, verbonden entiteiten en geassocieerde partners) en de samengevatte begroting voor het voorstel. Vul dit deel direct online in. 
 2. Deel B betreft de toelichting over het voorstel van actie/project en de inhoud ervan. Download het verplichte word-sjabloon van het indieningssysteem, vul het in en upload het als een PDF-bestand. 
 3. Deel C bevat aanvullende projectgegevens, die ook direct online worden ingevuld. 
 4. Bijlagen. Upload alle gevraagde bijlagen (Annexen) als PDF-bestand. 
  1. gedetailleerde budget (sjabloon in systeem)
  2. PDF met informatie over werken gegenereerd van de CE MEDIA Database
  3. Creatief dossier (beschrijving van gameplay, informatie over interface en display. level en character design, script,..)
  4. Rechtencontract voor het project
  5. Ondersteunende documentaire van coproductie, distributie en financiering
  6. Informatie over onafhankelijkheid en beheer van eigendom (sjabloon in systeem).
    
TECHNISCHE & INHOUDELIJKE VEREISTEN
 
 • Voor alle inhoudelijke vereisten, lees het Call document (Engels).
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren (bijv. PART B = max 70 pg); overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • Documenten dienen in de juiste categorie te worden geüpload. Zo niet, kan de aanvraag als onvolledig en bijgevolg onontvankelijk worden beschouwd. 
 • De aanvraag moet vóór de uiterste gepubliceerde deadline worden verzonden. Na deze termijn is het systeem gesloten en zijn de aanvragen niet meer gewettigd. 
 • Eenmaal de aanvraag is ingediend, ontvang je automatisch een e-mailbevestiging (met datum en tijdstip van je aanvraag). Indien die bevestiging per e-mail niet werd ontvangen (Check ook jouw ‘Ongewenste emailbox'), betekent dat je aanvraag NIET is toegekomen. Dien meteen een klacht in, wanneer je meent dat dit te wijten is aan een technische fout in het indieningssysteem via het contactformulier van de IT Helpdesk
   
 
VRAGEN?
 
Wil je hulp bij je subsidieaanvraag?

Jeroen verhaeghe

Katelijne Lindemans

Contacteer Jeroen Verhaeghe of Katelijne Lindemans van MEDIA Desk Vlaanderen.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter