Ontwikkeling van Videogames

Oproep: 
EACEA/19/2019
Deadline(s): 
12 februari 2020 (verstreken)

Welke projecten komen in aanmerking?

 • Originele videogames met een narratieve storytelling component, die bestemd zijn voor commerciële exploitatie, ongeacht welk platform of distributiemethode.
  • De videogames moeten een narratieve storytelling component hebben, met name in-game storytelling. Dit wil zeggen dat het verhaal in de volledige videogame moet verweven zijn en niet enkel als introductie of einde. 
  • De videogame moet op een elektronisch toestel gespeeld worden, ongeacht welk platform of distributiemethode (PC, console, mobiel toestel, tablet, smart phones en andere technologieën). VR-projecten komen ook in aanmerking.
  • De videogame moet origineel, innovatief en een hoge creatieve waarde hebben. 
  • De videogame moet bestemd zijn voor commerciële exploitatie en moet potentieel hebben om zich te richten op Europese en internationale markten.
 • Uitsluitend activiteiten tijdens de ontwikkelingsfase van de videogame komen in aanmerking voor steun.
  • De ontwikkelingsfase zijn alle activiteiten tot er een eerste speelbare versie ontwikkeld is (Trial-versie, Alpha-versie of Bèta-versie). Dus tot net voor het moment van de eerste testing en debugging. 
  • De productiefase zijn alle activiteiten - beginnend met de testing en debugging - om van de eerste speelbare versie of Trial-versie tot de productie van de Gold Master te komen. 
  • Het project (ontwikkeling van de game) mag niet eerder starten dan 8 maanden na de datum van indiening.
 • De start van de actie (= start periode voor in aanmerking komende kosten) begint vanaf de datum van ondertekening van de 'grant agreement' of vanaf de datum van ontvangst van de 'notification of the grant decision'. Als de aanvrager kan rechtvaardigen dat de actie vroeger dient te starten, dan geldt de datum van indiening.
 • De maximale duur van het project (ontwikkelingsfase waarvoor Media-steun kan worden aangevraagd) bedraagt 36 maanden. 

 

Wie komt in aanmerking?

Europese videogame-productiehuizen, afkomstig uit één van de deelnemende landen van het Media subprogramma met een proven track record.

 • Een productiehuis is Europees als de meerderheid van de aandelen in Europese handen is en het productiehuis ook in Europa is gevestigd.
 • Een videogame-productiehuis is een bedrijf dat de productie van videogames als hoofdactiviteiten heeft staan in zijn statuten.
 • Het videogame-productiehuis moet wettelijk zijn opgericht minimaal 12 maanden voor de datum van indiening. 
 • Proven track record: het productiehuis moet eerder een videogame hebben geproduceerd dat tijdens de 2 kalenderjaren voorafgaand aan de publicatie van de oproep commercieel verdeeld werd (commerciële distributie van 1 januari 2017 tot de datum van indiening). Persoonlijke credits en subcontracting voor de ontwikkeling of productie van een eerder werk worden niet aanvaard als proven track record. Dit eerder verdeeld werk moet aan dezelfde vereisten voldoen als de in aanmerking komende type projecten (zie hierboven).
 • De aanvrager moet de meerderheid van de rechten van het ingediende project bezitten.

 

Subsidiebedrag

 • Het totale beschikbare budget voor 2020 bedraagt 3,78 miljoen euro.
 • De subside per project bedraagt tussen 10.000 en 150.000 euro voor de ontwikkeling van een videogame (zie boven bij 'Welke projecten komen in aanmerking?') op voorwaarde dat dit bedrag maximaal 50% van de subsidieerbare kosten bedraagt.
 • De gevraagde subsidie moet minstens 10.000 euro per project bedragen. Minder wordt niet in aanmerking genomen.
   

Tijdsschema

 • Deadline indiening aanvraag: 12 februari 2020, 17u00
 • Verwachte bekendmaking resultaten: augustus 2020
 • Start project: datum ondertekening overeenkomst (september - oktober 2020)

Ingediende projecten worden beoordeeld en geselecteerd door onafhankelijke experten op basis van de volgende 5 criteria. In totaal worden er maximaal 100 punten toegekend voor:

 1. Kwaliteit van de inhoud, storytelling, gameplay en originaliteit van het project ten opzichte van bestaand werk (30 punten)
 2. Innovatie van het project: cutting edge technieken en inhoud (20 punten)
 3. De ontwikkelingsstrategie en potentieel voor Europese internationale exploitatie (20 punten)
 4. De distributie-, communicatie- en marketingstrategie gericht op het doelpubliek (20 punten)
 5. De financieringsstrategie voor de ontwikkeling en productie en het haalbare potentieel van het project (10 punten)

 

Bovenop de 100 punten kunnen er nog extra (automatische) punten toegekend worden voor:

Videogame projecten die specifiek zijn gericht op een jong publiek, nl. kinderen t/m 12 jaar oud (5 extra punten)

Eerst registreren

Bekijk de video

Om te kunnen deelnemen moeten alle betrokken organisaties zich registeren in de Europese databank. De registratieprocedure verloopt als volgt:

Aanvraag indienen

 • Vervolgens kun je het officiële elektronische aanvraagformulier (eForm) downloaden. Lees voor het invullen van het eForm ook de handleiding.
 • De deadline voor de online aanvraag is om 17u00 's middags. Wacht niet tot het laatste moment, na 17u00 worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.
 • Bij technische problemen met het invullen van de eForm, neem je best contact op met de helpdesk, via mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu of per telefoon +32 2 299 0705.

Eindrapportering / afrekening (EACEA/19/2019)

Ten laatste twee maanden na het einde van de subsidieerbare actie dien je een Final Technical Report en Final Financial Report in te leveren. Na goedkeuring van dit rapport, ontvang je het resterende subsidiebedrag.

Downloads

Je kunt de volgende documenten downloaden via de site van EACEA:

 

Vragen?

Wil je begeleiding bij je subsieaanvraag?

Frank Herman 200 pix

Contacteer Frank Herman van MEDIA Desk Vlaanderen.

Selectieresultaten van voorgaande oproepen

Wil je een overzicht van de videogameprojecten die bij een voorgaande oproep een subsidie gekregen hebben?

Videogames in de kijker

Een selectie van voormalig Media-ondersteunde videogames: Trine 3, Steamworld HeistAngel Adventures, Save The Queen!

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter