Pan-Europese Culturele Entiteiten - orkesten (GEEN OPROEP IN 2022)

Oproep: 
Pan-European cultural entities (CREA-CULT-2021-PECE)
Deadline(s): 
26 augustus 2021 (verstreken)

Deze oproep is gepubliceerd op de Funding & Tenders Portal sinds 8 juni 2021.

Lees nu alle details in het OproepdocumentCall document (Engels).

Deze oproep ondersteunt culturele entiteiten – in het geval van deze oproep, orkesten – die training, professionalisering en de mogelijkheid om op te treden bieden aan jonge getalenteerde artiesten. Deze culturele entiteiten moeten een rigoureuze en inclusieve aanpak hanteren in het selecteren en trainen van jong talent. Deze talenten moeten uit minstens twintig deelnemende landen komen (als inwoner en/of burger) om de Europese culturele diversiteit te reflecteren. Als ambassadeurs van de culturele waarden en artistieke uitmuntendheid van de EU zouden deze entiteiten moeten inzetten op het bieden van frequente mogelijkheden om op te treden en op het bereiken van jong publiek via live optredens of digitale tools. De geselecteerde organisaties zouden duurzaam moeten zijn in hun operationele en financiële capaciteit.  

 

DOELSTELLINGEN

 • Het vergroten van de zichtbaarheid van Europese culturele diversiteit en cultureel erfgoed
 • Het bevorderen van opkomende artistieke uitmuntendheid en het bereiken van de hoogst mogelijke standaard van orkestrale uitvoering 
 • Het ondersteunen van activiteiten van organisaties en artiesten die optreden als promotors en ambassadeurs van de culturele waarden van de EU 
 • Het bevorderen van deelname aan en toegang tot artistieke creatie op een hoog niveau van jonge, nieuwe doelgroepen
 • Het bevorderen van de capaciteit van de sector om weerbaar te zijn, en om voorbereid te zijn om te profiteren van de mogelijkheden van digitale technologieën voor zowel de professionele ontwikkeling van artieste als de toegankelijkheid van optredens 
 • Er is één prioriteit binnen deze oproep gedefinieerd: het ondersteunen van het opbouwen van capaciteit en professionalisering van jonge, zeer getalenteerde muzikanten. De loopbaanontwikkeling van deze muzikanten wordt ondersteund door recruitment, training en mogelijkheden tot optreden. 

 

VERWACHTE RESULTATEN

Van deze actie wordt verwacht dat er tussen de drie en vijf organisaties (orkesten) worden ondersteund, die de training en professionalisering van jonge getalenteerde artiesten uit een grote diversiteit aan landen komen (minstens twintig verschillende landen), waarbij vooral jong publiek wordt aangesproken. 

 

BUDGET

 • Voor elke pan-Europese entiteit die geselecteerd wordt, heeft de Commissie besloten een meerjarige contract aan te gaan met jaarlijkse betalingen voor de periode 2021-2023 (drie jaar), afhankelijk van het beschikbare budget 
 • Het toegekende bedrag per project mag niet hoger zijn dan 1.800.000 euro voor de totale projectduur van 3 jaar en is beperkt tot een maximale co-financiering van 40% van de totale toelaatbare kosten.  
 • Kosten gemaakt door pan-Europese entiteiten kunnen met terugwerkende  worden gezien als toelaatbaar per 1 januari 2021, zelfs als deze kosten gemaakt zijn vóór de indiening van het activiteitenplan en het geschatte budget. De subsidies kunnen niet met terug werkende kracht uitgegeven worden aan acties die al afgerond zijn.  
 • Deze retroactiviteit is nodig om de stabiliteit en functionaliteit van deze Europese Netwerken te waarborgen en om de stabiliteit die nodig is om de Europese culturele en creatieve sectoren te beschermen in het licht van de structurele uitdagingen voor deze sectoren, die alleen maar groter zijn geworden door de Covid-19 pandemie.  
 • Totale budget voor deze oproep: 5.400.000 euro voor de periode 2021-2023, waarvan 1.800.000 voor 2021 

 

TIJDLIJN

 • Publicatie van de oproep: 8 juni 2021
 • Deadline voor indiening: 26 augustus 2021, 17u00
 • Evaluatieperiode: augustus - september 2021 
 • Bekendmaking uitslag: oktober 2021
 • Ondertekenen grant agreement: november - december 2021

 

VEREISTEN AANVRAGER

 • De aanvrager moet ten minste twee jaar wettelijk ingeschreven zijn in een deelnemend land op de datum van de deadline voor het indienen van aanvragen.  

 

  Om geselecteerd te worden voor financiering, moet een project een totaal van tenminste 70 van de 100 punten krijgen in de beoordeling, en minstens 50% van de maximale score van elk van de volgende toekenningscriteria:

  1. Relevantie (max. 35 punten) 
  2. Kwaliteit van inhoud en activiteiten (max. 25 punten) 
  3. Project management (max. 15 punten) 
  4. Verspreiding (max. 25 punten) 

   

  Je dient alle Creative Europe-aanvragen rechtstreeks en online in via de FUNDING & TENDERS Portal van de Europese Commissie. Papieren aanvragen worden NIET aanvaard. 

  Bekijk de Webinar over het gebruik van de Funding & Tender Portal.

   

  AANVRAAG INDIENEN IN 2 STAPPEN

  1. Digitale identificaties van de indieners​Maak jouw EU-Login-gebruikersaccounts aan en registreer jouw organisatie.

  Om het indieningssysteem (de enige manier om een aanvraag in te dienen) te gebruiken, moet ieder betrokken partner in het aanvraagdossier (projectleider én deelnemende projectpartners) elk apart een EU-Login-gebruikersaccount aanmaken.  Via deze EU-login heb je toegang tot de vereiste kanalen om je aanvraag te ontwikkelen (partners zoeken), te schrijven en te redigeren en uiteindelijk in te dienen.

  Met deze EU-Login-account kan je jouw organisatie registreren in het Deelnemersregister (Participant Register, de online databank van de Europese Commissie).

  Eenmaal  de registratie voltooid, ontvang je voor je organisatie een 9-cijferige deelnemersidentificatiecode (PIC)

   

  2. Het indienen van de aanvraag

  Ga naar het Electronic Submission System via de themapagina SEARCH FUNDING & TENDERS

  Dien je aanvraag in 4 delen als volgt:: 

  1. Deel A vereist de administratieve informatie over de aanvragende organisaties (toekomstige coördinator, begunstigden, verbonden entiteiten en geassocieerde partners) en de samengevatte begroting voor het voorstel. Vul dit deel direct online in. 
  2. Deel B betreft de toelichting over het voorstel van actie/project en de inhoud ervan. Download het verplichte word-sjabloon van het indieningssysteem, vul het in en upload het als een PDF-bestand
  3. Deel C bevat aanvullende projectgegevens, die ook direct online worden ingevuld. 
  4. Bijlagen. Upload alle gevraagde bijlagen (Annexen) als PDF-bestand.

  TECHNISCHE & INHOUDELIJKE VEREISTEN

  • Alle inhoudelijke details lees je in het Call document (Engels).
  • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
  • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
  • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
  • Documenten dienen in de juiste categorie te worden geüpload. Zo niet, kan de aanvraag als onvolledig en bijgevolg onontvankelijk worden beschouwd. 
  • De aanvraag moet vóór de uiterste indieningsdatum (de gepubliceerde deadline) worden verzonden. Na deze termijn is het systeem gesloten en zijn de aanvragen niet meer gewettigd. 
  • Eenmaal de aanvraag is ingediend, ontvang je automatisch een e-mailbevestiging (met datum en tijdstip van je aanvraag). Indien die bevestiging per e-mail niet werd ontvangen (Check ook jouw ‘Ongewenste emailbox'), betekent dat je aanvraag NIET is toegekomen. Dien meteen een klacht in, wanneer je meent dat dit te wijten is aan een technische fout in het indieningssysteem via het contactformulier van de IT Helpdesk
  • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
  • Klik hier voor het AGA draft-documentHet onderdeel dat van toepassing is op Creative Europe, is Hoofdstuk 3, artikel 6 (vanaf pagina 24), specifiek voor programma’s die werken met lump sums.

   

  VRAGEN?

   

  Hulp nodig bij je subsidieaanvraag?

  Gudrun Creative Europe Deks Vlaanderen

  Wij bieden op-maat-gemaakt advies en organiseren geregeld kostenloze infosessies en workshops. Contacteer Gudrun Heymans. T +32 2 553 06 59.

  Flemish Government Footer

  Close
  Verwijder filter