Perform Europe

Oproep: 
CREA-CULT-2022-PERFORM-EU
Deadline(s): 
8 november 2022 (17u00)

KORTE OMSCHRIJVING

In het kader van deze oproep wordt één enkel project geselecteerd ter ondersteuning van minimaal 35 projecten gedurende max. 36 maanden uit alle sectoren, subsectoren en disciplines van de podiumkunsten (met uitzondering van live muziekuitvoeringen). Ten minste 70% van het subsidiebedrag moet worden besteed aan de ondersteuning tournees en digitale distributie via cascadesubsidies aan geselecteerde projecten.
 
DOELSTELING
 
 • De aanvragen moeten gericht zijn op het ondersteunen van grensoverschrijdende tournees en digitale distributie van podiumkunstwerken, op een duurzame, inclusieve, eerlijke en innovatieve manier.
 • Daartoe moeten de aanvragen aantonen dat zij voortbouwen op het proefproject dat tussen december 2020 en juni 2021 is uitgevoerd, door kunstenaars en gezelschappen alsmede festivals en podia mogelijkheden te bieden om hun programma's te diversifiëren en te internationaliseren.
 • De aanvragen moeten ook betrekking hebben op de uitdagingen en de behoeften in de podiumkunstensectoren (met uitzondering van live muziekuitvoeringen) en streven naar vermindering van de ongelijkheden en onevenwichtigheden op het gebied van grensoverschrijdende tournees en digitale distributie van podiumkunstwerken.
 
THEMA'S & PRIORITEITEN
 
De aanvragen moeten betrekking hebben op de volgende 2 transversale thema's:
 • Inclusie, diversiteit en gendergelijkheid.
 • Milieu en de strijd tegen klimaatverandering.
   
Bovendien moeten de aanvragen aantonen hoe de activiteiten (werkpakketten) rekening houden met de volgende dimensies:
 • bijdragen tot het scheppen van voorwaarden die de sector helpen "groeien" in sociale, menselijke, artistieke, economische en ecologische zin, met een langetermijnperspectief
 • het opnemen van activiteiten die pro-actief mensen bereiken, zowel professionals uit de podiumkunsten als publiek, met verschillende geografische en sociaal-economische achtergronden, teneinde hun gelijke toegang tot distributiemogelijkheden en een gevarieerd artistiek aanbod te waarborgen
 • specifieke steun verlenen aan Oekraïense kunstenaars, culturele professionals en organisaties die werkzaam zijn in de podiumkunstensector
 • werken aan een solide kader met een gelijke vertegenwoordiging van verschillende spelers in het ecosysteem van de podiumkunsten: de subsectoren, de artistieke disciplines, de omvang en het type van de organisaties, het evenwicht tussen opkomende en gevestigde kunstenaars, het genderevenwicht en de geografische locatie, het evenwicht tussen stedelijke en plattelandsbestemmingen voor tournees.
   

BUDGET

Het beschikbare budget voor de oproep bedraagt 3.000.000 euro. De subsidie is gebaseerd op de begroting (werkelijke kosten, met eenheidskosten en forfaitaire elementen). Maximaal 90% van de subsidiabele kosten worden vergoed.

 

TIJDSLIJN

 • Publicatie van de oproep: 7 september 2022
 • Deadline voor indiening: 8 november, 17u00
 • Evaluatieperiode: november - december 2022
 • Bekendmaking uitslag: januari 2023
 • Ondertekenen grant agreement: januari - februari 2023
VEREISTEN ACTIVITEITEN
 
Deze oproep staat open voor een breed scala aan activiteiten, maar de aanvragen moeten de volgende 5 soorten activiteiten omvatten:
 
 1. Het ontwerpen, uitvoeren en beheren van open oproep(en) om ten minste 35 projecten te selecteren en toe te kennen (cascadesubsidies) ter ondersteuning van grensoverschrijdende tournees en digitale distributie van podiumkunstwerken. Deze cascadesubsidieprojecten zullen worden beheerd onder de bepalingen van "financiële steun aan derden" en worden uitgevoerd in de landen die deelnemen aan het programma Creative Europe). Ten minste 70% van de totale EU-subsidie die aan de succesvolle aanvrager wordt toegekend, moet aan deze cascadesubsidies worden besteed.
 2. De ontwikkeling van een programma voor ondersteuning en bijstand aan de ontvangers van de subsidies, met inbegrip van opleiding, mentorschap en capaciteitsopbouw.
 3. Het onderhoud en de ontwikkeling van het digitale platform Perform Europe om:
  1. gegevens te verzamelen, te onderzoeken, in kaart te brengen en te analyseren hoe podiumkunstwerken over de grenzen heen worden gepresenteerd.
  2. het bevorderen van netwerken en matchmaking en het zichtbaar maken van mogelijkheden voor optredens en distributie.
 4. de ontwikkeling en uitvoering van een communicatie-, verspreidings- en merkstrategie.
 5. Het beheer en de coördinatie van het gehele project.

 

VEREISTEN AANVRAGER

De voorstellen moeten worden ingediend door 1 aanvragende organisatie of door 1 consortium van partnerorganisaties die aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • het moeten rechtspersonen zijn die gevestigd en officieel geregistreerd zijn in een land dat deelneemt aan het programma Creative Europe
 • moeten op de datum van de deadline voor het indienen van aanvragen ten minste 2 jaar juridisch bestaan.

 

Om geselecteerd te worden voor financiering, moet een project een totaal van tenminste 70 van de 100 punten krijgen in de beoordeling, en minstens 50% van de maximale score van elk van de volgende toekenningscriterium:
 
 • Relevantie (max. 30 punten) 
 • Kwaliteit van inhoud en activiteiten (max. 30 punten) 
 • Project management (max. 20 punten) 
 • Verspreiding (max. 20 punten) 

Je dient alle Creative Europe-aanvragen rechtstreeks en online in via de FUNDING & TENDERS Portal van de Europese Commissie. Papieren aanvragen worden NIET aanvaard. 

Bekijk de Webinar over het gebruik van de Funding & Tender Portal.

 

AANVRAAG INDIENEN IN 2 STAPPEN

1. Digitale identificaties van de indieners​Maak jouw EU-Login-gebruikersaccounts aan en registreer jouw organisatie.

Om het indieningssysteem (de enige manier om een aanvraag in te dienen) te gebruiken, moet ieder betrokken partner in het aanvraagdossier (projectleider én deelnemende projectpartners) elk apart een EU-Login-gebruikersaccount aanmaken.  Via deze EU-login heb je toegang tot de vereiste kanalen om je aanvraag te ontwikkelen (partners zoeken), te schrijven en te redigeren en uiteindelijk in te dienen.

Met deze EU-Login-account kan je jouw organisatie registreren in het Deelnemersregister (Participant Register, de online databank van de Europese Commissie).

Eenmaal  de registratie voltooid, ontvang je voor je organisatie een 9-cijferige deelnemersidentificatiecode (PIC)

 

2. Het indienen van de aanvraag

Ga naar het Electronic Submission System via de themapagina SEARCH FUNDING & TENDERS

Dien je aanvraag in 4 delen als volgt:: 

 1. Deel A vereist de administratieve informatie over de aanvragende organisaties (toekomstige coördinator, begunstigden, verbonden entiteiten en geassocieerde partners) en de samengevatte begroting voor het voorstel. Vul dit deel direct online in. 
 2. Deel B betreft de toelichting over het voorstel van actie/project en de inhoud ervan. Download het verplichte word-sjabloon van het indieningssysteem, vul het in en upload het als een PDF-bestand
 3. Deel C bevat aanvullende projectgegevens, die ook direct online worden ingevuld. 
 4. Bijlagen. Upload alle gevraagde bijlagen (Annexen) als PDF-bestand.

TECHNISCHE & INHOUDELIJKE VEREISTEN

 • Alle inhoudelijke details lees je in het Call document (Engels).
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • Documenten dienen in de juiste categorie te worden geüpload. Zo niet, kan de aanvraag als onvolledig en bijgevolg onontvankelijk worden beschouwd. 
 • De aanvraag moet vóór de uiterste indieningsdatum (de gepubliceerde deadline) worden verzonden. Na deze termijn is het systeem gesloten en zijn de aanvragen niet meer gewettigd. 
 • Eenmaal de aanvraag is ingediend, ontvang je automatisch een e-mailbevestiging (met datum en tijdstip van je aanvraag). Indien die bevestiging per e-mail niet werd ontvangen (Check ook jouw ‘Ongewenste emailbox'), betekent dat je aanvraag NIET is toegekomen. Dien meteen een klacht in, wanneer je meent dat dit te wijten is aan een technische fout in het indieningssysteem via het contactformulier van de IT Helpdesk
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.

VRAGEN?

Hulp nodig bij je subsidieaanvraag?

Gudrun Creative Europe Deks Vlaanderen

Wij bieden op-maat-gemaakt advies en organiseren geregeld kostenloze infosessies en workshops. Contacteer Gudrun Heymans. T +32 2 553 06 59

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter