Publieksontwikkeling & Filmeducatie

Oproep: 
CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU
Deadline(s): 
30 maart 2023 (verstreken)

 

 

PUBLIEKSONTWIKKELING & FILMEDUCATIE (AUDIENCE DEVELOPMENT & FILM EDUCATION)

Steun aan projecten met als doel de belangstelling van het (Pan)-Europese publiek (uit min. 5 MEDIA-landen) voor Europese audiovisuele werken te stimuleren en zijn kennis te vergroten, met inbegrip van programma's over cinematografisch erfgoed.

WAT IS NIEUW?

 • Extra aandacht voor filmgeletterdheid onder in aanmerking komende activiteiten
 • Het totaal budget steeg van 5 naar 6,5 miljoen euro
 • Sinds 2023 staat de oproep ook open voor consortia.

 

INFOSESSIE EACEA & DG CONNECT

VERWACHTE RESULTATEN

 • Stimuleren van interesse en het vergroten van kennis bij het publiek van Europese films en audiovisuele werken, inclusief een specifiek programma gewijd aan filmerfgoed. 
 • Versterken van pan-Europese samenwerking en het vergroten van de impact en het publieksbereik, om zo de publieksontwikkeling en filmeducatieprojecten (in Europa maar ook daarbuiten) te stimuleren. In het bijzonder door het gebruik van nieuwe digitale tools. 

 

WELKE PROJECTEN KOMEN IN AANMERKING?

 • Projecten die Europese samenwerking stimuleren en die innovatieve projecten aanbieden, met name door het gebruik van nieuwe digitale tools. De projecten zijn gericht op: 
 • Het stimuleren van interesse en het vergroten van kennis bij het publiek van Europese films en audiovisuele werken, inclusief een specifiek programma gewijd aan filmerfgoed. 
 • Het versterken van Europese samenwerking, impact en publieksbereik om publieksontwikkeling en filmeducatieprojecten (in Europa maar ook daarbuiten) te stimuleren door middel van nieuwe digitale tools. 
 • Het vergroten en promoten van de bijdrage van bestaande Europese producties (inclusief een gecureerde catalogus) bij activiteiten gericht op publieksontwikkeling en educatie.  
 • Speciale aandacht is er voor aanvragen die geschikte strategieën presenteren die zorgen voor een duurzamere en milieuvriendelijke industrie en die gendergelijkheid, inclusiviteit, representatie en diversiteit waarborgen. 

 

BUDGET

 • In totaal is er een budget beschikbaar van 6,5 miljoen euro
 • De subsidie bedraagt maximaal 70% van de totale projectkosten
 • Er worden naar verwachting in totaal ongeveer vijftien initiatieven gesteund.

 

TIJDLIJN

 • Deadline van indiening: 30 maart 2023, 17u00
 • Evaluatieperiode: april - augustus 2023
 • Aanvragers geïnformeerd over uitslag: september 2023
 • Tekenen van contract: november - december 2023
 • Startdatum actie: na ondertekenen van contract 
 • Duur van activiteit: tussen de twee en drie jaar 

VEREISTEN PROJECTEN

 • De oproep is bedoeld voor projecten die zich richten op: 
  • Een betere pan-Europese samenwerking tussen filmeducatie-initiatieven met als doel het stimuleren van interesse in en kennis van Europese films en audiovisuele werken onder (nieuw) publiek. Dit is inclusief specifiek programma’s gewijd aan filmerfgoed. 
  • Een bijdrage van tenminste 50% van bestaande Europese films en audiovisuele werken. Dit is inclusief gecureerde catalogi van films, en projecten die filmeducatie stimuleren. Het project bereikt pan-Europese publieksgroepen, dit in ten minste 5 landen die aangesloten zijn bij het MEDIA-subprogramma. 
    
 • Komen NIET in aanmerking:
  • Activiteiten gericht op het produceren van films. 
  • Activiteiten gericht op opleidingen voor filmstudenten en hun academische instellingen. 
  • Opleidingsactiviteiten voor filmprofessionals die niets te maken hebben met filmeducatie. 

Ingediende projecten worden beoordeeld door externe experts en geselecteerd op basis van de volgende criteria, waarbij in totaal 100 punten kunnen worden toegekend. De kwaliteitsdrempel is 70 van de 100 punten. 

1. Relevantie (35 punten) 

 • Potentieel van het project om de belangstelling van het publiek voor Europese films en audiovisuele werken, met inbegrip van niet-nationale films, te bevorderen, te stimuleren en te vergroten (10 punten).
 • Potentieel van het project om het bewustzijn en de kennis van erfgoedfilms te bevorderen en de belangstelling voor Europese films en audiovisuele werken bij een nieuw en jong publiek te vergroten (5 punten).
 • Europese dimensie en toegevoegde waarde van het project in termen van partnerschappen, niveau van pan-Europese samenwerking en uitwisseling van kennis, geografische dekking (inclusief inspanningen om de deelname te verbreden), inhoud en culturele diversiteit van Europese films en audiovisuele werken. Er zal ook rekening worden gehouden met de Europese meerwaarde van het project ten opzichte van de kernactiviteiten van de aanvragers en de partners (10 punten).
 • Geschiktheid van de gepresenteerde strategieën om te zorgen voor een duurzamere en milieuvriendelijkere industrie (5 punten).
 • Geschiktheid van de strategieën om te zorgen voor genderevenwicht, inclusie, diversiteit en representativiteit, hetzij in het project/de inhoud, hetzij in het beheer van de activiteit (5 punten).
 

2. Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (40 punten) 

 • De algehele kwaliteit van het project, waaronder: format, methoden, selectieproces en doelgroep. Indien van toepassing geldt hiervoor ook de educatieve en didactische methoden. Daarnaast behoort ook de samenhang tussen de analyse en evaluatie (van de beoogde uitkomsten) van de behoeften en het bereik van de pan-Europese publieksbereik tot de criteria (20 punten). 
 • De haalbaarheid en de kosteneffectiviteit in relatie tot de beoogde pan-Europese doelstellingen (10 punten). 
 • De innovatieve aspecten van het project, in het bijzonder de strategische inzet van digitale technologieën en nieuwe instrumenten (10 punten). 

3. Verspreiding van de projectresultaten, effect en duurzaamheid (15 punten) 

 • De inschatting van de impact van het project. Beoordeeld worden de promotie, de verspreiding en de uitwisseling van kennis en best-practices van Europese audiovisuele werken (10 punten).  
 • Strategieën en duurzame methodes voor het verzamelen en analyseren van de projectresultaten, maar ook voor de impact die het heeft op het bereik van pan-Europees publiek (5 punten).  

4. Kwaliteit van het projectteam (10 punten) 

 • De omvang van het partnerschap en de uitwisseling van kennis binnen het partnerschap, rekening houdend met de doelstellingen van de actie (10 punten). 

Je dient alle Creative Europe-aanvragen rechtstreeks en online in via de FUNDING & TENDERS Portal van de Europese Commissie. Papieren aanvragen worden NIET aanvaard. 

Bekijk de Webinar over het gebruik van de Funding & Tender Portal.

 

AANVRAAG INDIENEN IN 2 STAPPEN

1. Digitale identificaties van de indieners​Maak jouw EU-Login-gebruikersaccounts aan en registreer jouw organisatie.

Om het indieningssysteem (de enige manier om een aanvraag in te dienen) te gebruiken, moet ieder betrokken partner in het aanvraagdossier (projectleider én deelnemende projectpartners) elk apart een EU-Login-gebruikersaccount aanmaken.  Via deze EU-login heb je toegang tot de vereiste kanalen om je aanvraag te ontwikkelen (partners zoeken), te schrijven en te redigeren en uiteindelijk in te dienen.

Met deze EU-Login-account kan je jouw organisatie registreren in het Deelnemersregister (Participant Register, de online databank van de Europese Commissie).

Eenmaal  de registratie voltooid, ontvang je voor je organisatie een 9-cijferige deelnemersidentificatiecode (PIC)

 

2. Het indienen van de aanvraag

Ga naar het Electronic Submission System via de themapagina SEARCH FUNDING & TENDERS

Dien je aanvraag in 4 delen als volgt:: 

 1. Deel A vereist de administratieve informatie over de aanvragende organisaties (toekomstige coördinator, begunstigden, verbonden entiteiten en geassocieerde partners) en de samengevatte begroting voor het voorstel. Vul dit deel direct online in. 
 2. Deel B betreft de toelichting over het voorstel van actie/project en de inhoud ervan. Download het verplichte word-sjabloon van het indieningssysteem, vul het in en upload het als een PDF-bestand
 3. Deel C bevat aanvullende projectgegevens, die ook direct online worden ingevuld. 
 4. Bijlagen. Upload alle gevraagde bijlagen (Annexen) als PDF-bestand.

 

TECHNISCHE & INHOUDELIJKE VEREISTEN

 • De inhoudelijke vereisten lees je in het Oproepdocument (Engels).
 • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
 • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
 • Documenten dienen in de juiste categorie te worden geüpload. Zo niet, kan de aanvraag als onvolledig en bijgevolg onontvankelijk worden beschouwd. 
 • De aanvraag moet vóór de uiterste indieningsdatum (de gepubliceerde deadline) worden verzonden. Na deze termijn is het systeem gesloten en zijn de aanvragen niet meer gewettigd. 
 • Eenmaal de aanvraag is ingediend, ontvang je automatisch een e-mailbevestiging (met datum en tijdstip van je aanvraag). Indien die bevestiging per e-mail niet werd ontvangen (Check ook jouw ‘Ongewenste emailbox'), betekent dat je aanvraag NIET is toegekomen. Dien meteen een klacht in, wanneer je meent dat dit te wijten is aan een technische fout in het indieningssysteem via het contactformulier van de IT Helpdesk

 

VRAGEN?

 

Hulp nodig bij je subsidieaanvraag?

Jeroen verhaeghe

Katelijne Lindemans

Contacteer Jeroen Verhaeghe of Katelijne Lindemans van MEDIA Desk Vlaanderen.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter