Steun voor Oekraïnse ontheemden en de Oekraïnse culturele en creatieve sector

Oproep: 
CREA-CULT-2023-COOP-UA
Deadline(s): 
29 november 2022 (NIEUW!)
1. DOELSTELLINGEN KORTE TERMIJN
 
a) Oekraïense kunstenaars en culturele organisaties ondersteunen bij het creëren en tentoonstellen van hun kunst en werken in Oekraïne en in de landen die deelnemen aan Creative Europe

b) door de oorlog ontheemde Oekraïners, met name kinderen, in Oekraïne of in de aan Creative Europe deelnemende landen helpen toegang te geven tot cultuur en/of hun integratie in hun nieuwe gemeenschappen door middel van cultuur vergemakkelijken. In dit verband moet voldoende aandacht worden geschonken aan de gevolgen van de oorlog voor de geestelijke gezondheid.

2. DOELSTELLINGEN MIDDELLANGE TERMIJN

a) voorbereiding van het naoorlogse herstel van de Oekraïense culturele sectoren door middel van behoeftenevaluaties, capaciteitsopbouw en investeringsplanning

b) voorbereiding en opleiding van Oekraïense deskundigen op het gebied van cultureel erfgoed met betrekking tot de bescherming van het Oekraïense culturele erfgoed tegen risico's.

c) De verwezenlijking van deze doelstellingen, met name het naoorlogse herstel van de Oekraïnse culturele sectoren, moet gebaseerd zijn op de nieuwe status van Oekraïne als kandidaat-lidstaat van de EU.

Er zullen subsidies worden verleend aan consortia van organisaties die activiteiten uitvoeren ten behoeve van een groter aantal belanghebbenden (d.w.z. organisaties en/of personen). Ook activiteiten die door derden worden uitgevoerd, zullen worden ondersteund.
 
BUDGET

Er zal steun worden verleend aan drie projecten, zoals hieronder aangegeven:

 • Maximaal 2.000.000 euro voor doelstelling 1.a: Oekraïense kunstenaars en culturele organisaties ondersteunen bij het creëren en onder de aandacht brengen van hun kunst en werken. Voorstellen die op deze doelstelling gericht zijn, moeten door voldoende ervaring aantonen dat zij goed in staat zijn een groot aantal kleine projecten te financieren via cascadesubsidies, zoals hieronder wordt toegelicht.
 • Max. 2 000 000 EUR voor doelstelling 1.b: Oekraïners die door de oorlog ontheemd zijn geraakt, met name kinderen, in Oekraïne of de deelnemende landen van Creatieve Europe door middel van cultuur helpen toegang te krijgen tot cultuur en/of hun wederzijdse integratie in hun nieuwe gemeenschappen door middel van cultuur vergemakkelijken. Voorstellen met betrekking tot deze doelstelling moeten door voldoende ervaring aantonen dat zij in staat zijn een groot aantal kleine projecten te financieren via cascadesubsidies, zoals hieronder wordt toegelicht.
 • Maximaal 1 000 000 EUR voor doelstelling 2 - middellange termijn (waaronder zowel 2.a - naoorlogs herstel van de Oekraïense culturele sectoren als 2.b - voorbereiding en opleiding van Oekraïense deskundigen op het gebied van cultureel erfgoed).
 • Totale budget: 5 000 000 EUR.

TIJDSLIJN

 • Publicatie van de oproep: 13 september 2022
 • Deadline voor indiening: 29 november 2022, 17u00
 • Evaluatieperiode: januari 2023
 • Bekendmaking uitslag: februari 2023
 • Ondertekenen grant agreement: maart 2023
VEREISTEN AANVRAGERS
 
 • De voorstellen moeten worden ingediend door een consortium van ten minste 2 aanvragers (begunstigden; geen gelieerde entiteiten), dat voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • ten minste één organisatie van het consortium is gevestigd in Oekraïne en
  • ten minste één organisatie van het consortium is gevestigd in een ander deelnemend land van Creative Europe.
  Om geselecteerd te worden voor financiering, moet een project een totaal van tenminste 70 van de 100 punten krijgen in de beoordeling, en minstens 50% van de maximale score van elk van de volgende toekenningscriterium:
   
  • Relevantie (max. 30 punten) 
  • Kwaliteit van inhoud en activiteiten (max. 20 punten) 
  • Project management (max. 30 punten) 
  • Verspreiding (max. 20 punten) 

  Je dient alle Creative Europe-aanvragen rechtstreeks en online in via de FUNDING & TENDERS Portal van de Europese Commissie. Papieren aanvragen worden NIET aanvaard. 

  Bekijk de Webinar over het gebruik van de Funding & Tender Portal.

   

  AANVRAAG INDIENEN IN 2 STAPPEN

  1. Digitale identificaties van de indieners​Maak jouw EU-Login-gebruikersaccounts aan en registreer jouw organisatie.

  Om het indieningssysteem (de enige manier om een aanvraag in te dienen) te gebruiken, moet ieder betrokken partner in het aanvraagdossier (projectleider én deelnemende projectpartners) elk apart een EU-Login-gebruikersaccount aanmaken.  Via deze EU-login heb je toegang tot de vereiste kanalen om je aanvraag te ontwikkelen (partners zoeken), te schrijven en te redigeren en uiteindelijk in te dienen.

  Met deze EU-Login-account kan je jouw organisatie registreren in het Deelnemersregister (Participant Register, de online databank van de Europese Commissie).

  Eenmaal  de registratie voltooid, ontvang je voor je organisatie een 9-cijferige deelnemersidentificatiecode (PIC)

   

  2. Het indienen van de aanvraag

  Ga naar het Electronic Submission System via de themapagina SEARCH FUNDING & TENDERS

  Dien je aanvraag in 4 delen als volgt:: 

  1. Deel A vereist de administratieve informatie over de aanvragende organisaties (toekomstige coördinator, begunstigden, verbonden entiteiten en geassocieerde partners) en de samengevatte begroting voor het voorstel. Vul dit deel direct online in. 
  2. Deel B betreft de toelichting over het voorstel van actie/project en de inhoud ervan. Download het verplichte word-sjabloon van het indieningssysteem, vul het in en upload het als een PDF-bestand
  3. Deel C bevat aanvullende projectgegevens, die ook direct online worden ingevuld. 
  4. Bijlagen. Upload alle gevraagde bijlagen (Annexen) als PDF-bestand.

  TECHNISCHE & INHOUDELIJKE VEREISTEN

  • Alle inhoudelijke details lees je in het Call document (Engels).
  • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.
  • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
  • De aanvraag moet de paginagrenzen respecteren; overtollige pagina’s worden niet gelezen en komen dus niet in aanmerking.  
  • Documenten dienen in de juiste categorie te worden geüpload. Zo niet, kan de aanvraag als onvolledig en bijgevolg onontvankelijk worden beschouwd. 
  • De aanvraag moet vóór de uiterste indieningsdatum (de gepubliceerde deadline) worden verzonden. Na deze termijn is het systeem gesloten en zijn de aanvragen niet meer gewettigd. 
  • Eenmaal de aanvraag is ingediend, ontvang je automatisch een e-mailbevestiging (met datum en tijdstip van je aanvraag). Indien die bevestiging per e-mail niet werd ontvangen (Check ook jouw ‘Ongewenste emailbox'), betekent dat je aanvraag NIET is toegekomen. Dien meteen een klacht in, wanneer je meent dat dit te wijten is aan een technische fout in het indieningssysteem via het contactformulier van de IT Helpdesk
  • De Online Handleiding bevat links naar FAQ's, details over de procedures en meer technische instructies.

  VRAGEN?

  Hulp nodig bij je subsidieaanvraag?

  Gudrun Creative Europe Deks Vlaanderen

  Wij bieden op-maat-gemaakt advies en organiseren geregeld kostenloze infosessies en workshops. Contacteer Gudrun Heymans. T +32 2 553 06 59

  Flemish Government Footer

  Close
  Verwijder filter