Writing European - Europees Schrijven (Voorbereidende Actie EU Commissie*) - VERSTREKEN

Oproep: 
PREPATORY ACTION 'WRITING EUROPEAN' (CNECT/i.3/2021/4673911))
Deadline(s): 
20 september 2021 (verstreken)

* Deze Preparatory Action WRITING EUROPEAN/ Voorbereidende Actie EUROPEES SCHRIJVEN op het Creative Europe 2021-2027-programma is een initiatief van de Europese Commissie en behoort niet tot het reguliere Creative Europe-programma.

Het indienen van een aanvraag gebeurt daarom niet via de Funding & Tender Portal maar is digitaal en in papier rechtstreeks gericht aan de Europese Commissie. (zie pagina INDIENEN) 

De details van deze oproep  Preparatory Action "Writing European" is gepubliceerd onder het luik Shaping Europe's Digital Future van de Europese Commissie.

In redactie.

In redactie.

Deze Preparatory Action WRITING EUROPEANVoorbereidende Actie EUROPEES SCHRIJVEN op het Creative Europe 2021-2027-programma is een initiatief van de Europese Commissie en behoort niet tot het reguliere Creative Europe-programma.

Het indienen van een aanvraag gebeurt daarom niet via de Funding & Tender Portal maar is digitaal en in papier rechtstreeks  gericht aan de Europese Commissie. 

Preparatory Action "Writing European" 

-------------------------------

De projectleider dient in naam van de partners het dossier in.

PROCEDURE

De aanvragen moeten worden ingediend met behulp van de  juiste formulieren, naar behoren ingevuld en gedateerd.  Deze vind je in Preparatory Action "Writing European"  of https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news-redirect/714228

Het dossier bestaat uit:

 • De aanvraag moet in één origineel exemplaar op papier worden ingediend (geen extra exemplaren op papier vereist), ondertekend door de persoon die gemachtigd is om namens de aanvragende organisatie juridisch bindende overeenkomsten aan te gaan.
 • Een elektronische versie (pdf) van het aanvraagformulier en alle documenten op USB-stick (samen met het geprinte origineel).
 • De elektronische versie (pdf) van het subsidieaanvraagformulier mag geen scan zijn van de papieren versie, maar is doorzoekbaar.
 • Structureer de informatie op de USB-stick volgens het soort documenten en aanvragers, zoals:
 • GAF-Subsidieaanvraagformulier
 • Geschatte begroting
 • DoH- Verklaring over de Eer (alle aanvragers/gelieerde entiteiten)
 • LEF-formulier juridische entiteit + bewijsstukken (alle aanvragers met 1 submap per aanvrager)
 • BAF-Bankrekeningformulier + bewijsstukken (alleen coördinator)
 • Financiële draagkracht (indien relevant) met inbegrip van B/S-P&L excel + 2 jaar jaar jaarrekeningen met één submap per aanvrager/entiteit die de "enige" aanvrager samenstelt
 • Overige documenten (CV of jaarlijkse activiteitenverslagen) met 1  submap per aanvrager wanneer relevant.

 

De aanvraag is geadresseerd aan:

Europese Commissie
Directoraat-generaal Communicatienetwerken, inhoud en technologie
Directoraat I - Eenheid I3 - Programma's ter ondersteuning van de audiovisuele industrie en de media
Ter attentie van het hoofd van de eenheid
Mevrouw Lucia Recalde (BU25 05/130)
Referentie: Call CNECT/i.3/2021/4673911- Writing European
B-1049 BRUSSEL
België

 • per post24 (het poststempel geldt als bewijs), of
 • per koeriersdienst (als bewijs geldt de datum van het afgiftebewijs), of
 • door persoonlijke afgifte. In dit geval is het om veiligheidsredenen verplicht het te richten aan de centrale postdienst van de Commissie op het volgende adres:

Europese Commissie
Directoraat-generaal Communicatienetwerken, inhoud en technologie
Directoraat I - Eenheid I3 - Programma's ter ondersteuning van de audiovisuele industrie en de media
Referentie: Call CNECT/i.3/2021/4673911- Writing European
Bourgetlaan 1
B-1140 Brussel (Evere)
België

 • In dat geval geldt als bewijs van indiening van het voorstel een ontvangstbewijs dat is ondertekend en gedateerd door de ambtenaar van de centrale postdienst van de Commissie. De dienst is open van 8.00 tot 17.00 uur op maandag tot donderdag en van 8.00 tot 16.00 uur op vrijdag. Zij is gesloten op zaterdag, zondag en op feestdagen van de Commissie. 
 • VERPLICHT!  Stuur voor 20 september 2021 een e-mail naar CNECT-WRITING-EUROPEAN@ec.europa.eu om de Europese Commissie te informeren over uw inzending op papier met ref. Call CNECT/i.3/2021/4673911 -Writing European.

 

VRAGEN?

Inhoudelijke vragen over deze oproep: contacteer Frank Herman (MEDIA & Cross-Sectoraal) van Creative Europe Culture Desk Vlaanderen.

 

 

Wil je hulp bij je subsidieaanvraag?

Jeroen verhaeghe

Wij bieden op-maat-gemaakt advies en organiseren geregeld kostenloze infosessies en workshops. Contacteer Jeroen Verhaeghe.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter