Overslaan en naar de inhoud gaan
Creative Europe

Belgisch voorzitterschap van 1 januari t/m 30 juni 2024

Voorzitterschap

Van 1 januari tot 30 juni 2024 neemt België het voorzitterschap waar van de Raad van de Europese Unie.

Dit voorzitterschap heeft de volgende prioriteiten:

  1. Digitale transformatie van de culturele en creatieve sectoren
  2. Verkenning van de verbanden tussen cultuur, erfgoed en Europese identiteit
  3. Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs
  4. Vergroten van de mobiliteit voor leerlingen en docenten in heel Europa
  5. Bevordering van een leven lang leren

 

Cultuur

Het Belgische voorzitterschap wil, in overeenstemming met de uitvoering van het EU-werkplan voor cultuur 2023-2026, de digitale transformatie van de culturele en creatieve sectoren (CCS) stimuleren.

Men wil de rol van erfgoed, cultuur en Europese identiteit benadrukken en ook aandacht schenken aan dearbeidsomstandigheden van kunstenaars en creatieve professionals.

Het Belgische voorzitterschap zet zich in om het resterende werk aan de European Media Freedom Act (EMFA) af te ronden, om de mediavrijheid en het pluralisme op de mediamarkt te waarborgen en te verbeteren. Daarnaast streeft het voorzitterschap ernaar om conclusies van de Raad aan te nemen over de ondersteuning van influencers en makers van online inhoud.

 

Onderwijs

Het Belgisch voorzitterschap wil werken aan de verdere ontwikkeling van de Europese Onderwijsruimte (EER) en het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding versterken. Het voorzitterschap zal empirisch onderbouwde beleidsvorming, praktijk en partnerschappen in de EER bevorderen.

Een belangrijke prioriteit voor het voorzitterschap is het vergemakkelijken van de mobiliteit voor leerlingen en docenten in heel Europa en het initiëren van discussies over het aanstaande hoger onderwijspakket om de samenwerking tussen onderwijsinstellingen te versterken. Daartoe zal het werken aan de aanname van een aanbeveling van de Raad gericht op het actualiseren van het huidige EU-kader voor leermobiliteit. Deze besprekingen zullen zich toespitsen op het traject naar gezamenlijke Europese graden, een Europees systeem voor kwaliteitsborging en erkenning in het hoger onderwijs, en een Europees kader voor aantrekkelijke en duurzame loopbanen in het hoger onderwijs.

Met het doel om inclusie en participatie van burgers aan te moedigen en te verbeteren, zal het voorzitterschap een leven lang leren aanmoedigen en werken aan het verbeteren van de kwaliteit, zichtbaarheid en toegankelijkheid ervan. Met de nadruk op jongerenparticipatie zal het voorzitterschap jeugdstrategieën herzien en verfijnen, waaronder een resolutie van de Raad over jeugdwerkbeleid.

Op dezelfde manier zal het voorzitterschap, om kwalitatief, inclusief en toegankelijk digitaal onderwijs te garanderen, een uitwisseling vergemakkelijken over de behoeften van de lidstaten voor de succesvolle uitvoering van een digitaal onderwijsbeleid en een reflectie initiëren over het voortgangsverslag van het actieplan voor digitaal onderwijs (DEAP) en de prioriteiten voor 2024-2027.

Tot slot zal het Belgisch voorzitterschap ook de uitdaging van het lerarentekort in de hele EU aanpakken.

 

Volledig programma van het Belgische Voorzitterschap

Meer informatie en programma van het Belgische Voorzitterschap.

PDF Programma van het Belgische Voorzitterschap.