Overslaan en naar de inhoud gaan

Creative Europe

 • ​​​​​​Creative Europe is het 7-jarige subsidieprogramma (2021-2027) van de Europese Commissie ter bevordering en ondersteuning van de internationale samenwerking in de culturele, creatieve en audiovisuele sector. 
 • Creative Europe omvat 3 programmaluiken: 
  • een Luik Cultuur voor ondersteuning van de culturele en creatieve sectoren 
  • een Luik MEDIA voor de audiovisuele sector 
  • een Luik Cross-sectoraal dat middelen voorziet voor beleidssamenwerking en zich tevens richt tot de nieuwssector.
 • Download de Brochure Creative Europe 2021-2027
Wat zijn de doelstellingen van Creative Europe?

De nieuwe Creative Europe-doelstellingen bouwen verder op de bestaande Creative Europe 2014-2020-doelstellingen. 

Luik MEDIA

 • presenteert zich in 3 grote blokken van ondersteuning: Content, Business en Publiek. 
 • wenst het competitievermogen en omvang van de Europese audiovisuele industrie te vergroten
 • legt bijkomende nadruk op samenwerking en innovatie, creatie en productie van Europese audiovisuele werken.
 • legt focus op het verder aankweken van talenten en vaardigheden in de audiovisuele sector.
 • Ook via nieuwe businessmodellen en het gebruik van nieuwe technologieën voorziet MEDIA een ondersteuning van een performantere transnationale cinema- en online-distributie van Europese audiovisuele werken.
 • Tenslotte staat de promotie van Europese audiovisuele werken en publieksontwikkeling in Europa en daarbuiten voorop. 
   

Luik Cultuur

 • legt de focus opnieuw op transversale samenwerking, co-creatie en kennisdeling via projecten met aandacht voor artistieke, culturele, sociale en economische meerwaarde, technologische innovatie, publieksbereik, … 
 • Aan de sectorspecifieke noden van diverse ecosystemen, met name Architectuur, Cultureel Erfgoed, Muziek, Theater en Literatuur wordt via gerichte, beperkte acties tegemoetgekomen.  
   

Luik Cross-Sectoraal 

 • grijpt een transnationale en cross-sectorale beleidssamenwerking aan om de rol van cultuur voor sociale inclusie te benadrukken. Daarvoor worden creatieve innovatielabs opengesteld voor sectoroverschrijdende initiatieven
 • geeft aandacht aan het vrijwaren van eerlijke berichtgeving in de nieuwsmedia. Diverse en pluralistische mediaomgeving, geletterdheid en sociale inclusie behoren tot de Europese waarden. 
Welke Europese thema's zijn deel van Creative Europe?
 • Onder het motto van Push Boundaries (Verleg Grenzen) ondersteunt het Creative Europe-programma projecten met een Europese toegevoegde waarde. Het programma is ontwikkeld vanuit een blijvende overtuiging dat cultuur een belangrijke meerwaarde biedt aan de ontwikkeling van de Europese samenleving en betrokken moet zijn bij de Europese beleidsvoering. 
 • De overkoepelende Europese thema's bouwen verder op die van de vorige beleidsperiode (2014-2020). Thema’s als ‘innovatie, inclusie en duurzame groei’ blijven aanwezig in de drie actuele Europese doelstellingen, namelijk: 
  • A European Green Deal: klimaat als focus voor economisch herstel, duurzaamheid, kwaliteit, flexibiliteit, cultureel erfgoed, toerisme … 
  • A Europe Fit for the Digital Age #digital for culture: digitale toepassingen, gemengde mobiliteit en toegankelijkheid van culturele en creatieve beleving (blended mobility) 
  • An Economy that Works for People: de rol van cultuur in de bevordering van sociale cohesie, gendergelijkheid, artistieke en journalistieke vrijheid, culturele en taalkundige diversiteit, mensenrechten en aandacht voor de samenwerking met de Westelijke Balkan. 
 • Naast hogergenoemde Europese doelstellingen heeft Europees Commissaris von der Leyen een Nieuwe Europese Bauhaus-beweging gelanceerd.  Acties die welzijn, duurzaamheid, architectuur, verstedelijking, erfgoed,  etc. verbinden, worden mee uitgewerkt en gesteund door het nieuwe Creative Europe-programma. 
  Wat is het totale subsidiebudget van Creative Europe?
  • Met 2,442 miljard euroover 7 jaren is het totale budget voor Creative Europe 2021-2027 aanzienlijk verhoogd in vergelijking met het vorige programma. 
  • Door de vertraging van de inwerkingstelling van het programma, is echter de verdeling van het budget herzien. In 2022 draait het programma op volle toeren en biedt het de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren maximale kansen om internationale initiatieven uit te bouwen. 
  • Het Luik Cross-sectoraal staat volwaardig naast de bestaande Luiken Cultuur en MEDIA.
  • De budgetverdeling is als volgt:  
   • CULTUUR: minimaal 33% (minstens 804 miljoen euro) 
   • MEDIA: minimaal 58% (minstens 1,427 miljard euro) 
   • CROSS-SECTORAAL: minimaal 9% (ruim 211 miljoen euro). 
  • In vergelijking met het vorige programma: 
   • stijging van 63%: 2,442 miljard in vergelijking met 1,495 miljard euro 
   • stijging van 75% in vergelijk met Creative Europe 2014-2020 zonder het Verenigd Koninkrijk: 2,442 miljard euro in vergelijk met 1,399 miljard euro.
  Wat zijn de deelnemende landen van het Creative Europe-programma?

  Het Creative Europe-programma staat open voor de volgende landen: 

  • 27 lidstaten van de Europese Unie: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken (incl. Groenland), Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (incl. Saint Barthélemy, Frans Polynesië, Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden, Nieuw-Caledonië, St. Pierre en Miquelon, Wallis en Futuna), Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland (incl. Bonaire, Curação, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten), Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden 
  • 3 EVA-landen of zogenaamde vrijhandelsstaten: IJsland, Noorwegen en Liechtenstein 
  • 5 kandidaat-lidstaten van de Europese Unie: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Servië, Noord-Macedonië 
  • 6 Europese buurlanden: Armenië (alleen voor Cultuur), Georgië (volledig Cultuur, gedeeltelijk Media), Moldavië (volledig Cultuur, gedeeltelijk Media), Oekraïne (volledig Cultuur, gedeeltelijk Media), Tunesië (volledig Cultuur en gedeeltelijk Media), Kosovo (alleen Cultuur) 

  Landen die onderhandelingen zijn begonnen om toe te treden tot Creative Europe:  

  • Algerije, Israël, Marokko, Palestina en Turkije. 
  • Deze landen kunnen alleen deelnemen op het gebied van cultuur en de actie Creative Europe-desks.

  Je kunt de deelnemende landen downloaden op de site van de EU

  Netwerk van Creative Europe Desks

  Elk deelnemend land heeft een Creative Europe Desk.
  Je vindt alle contactgegevens van alle Desks via de site van de Europese Commissie.

  Wie beoordeelt de subsidieaanvragen van Creative Europe?

  EACEA

  • Het Europees Uitvoerend Agentschap EACEAis verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Creative Europe-programma. De officiële naam is European Education and Culture Executive Agency en hetacronym is EACEA.  De officiële vertaling in het Nederlands is Europees Uitvoerend Agentschap voor Onderwijs en Cultuur.  
  • Alle oproepen worden op de Funding & Tenders Portal  gepubliceerd. 
    

  EXPERTEN

  • Elke subsidieaanvraag van Creative Europe wordt beoordeeld door 2 externe experten die op projectbasis door het Uitvoerende Agentschap EACEA zijn aangesteld.
  • Het Europees Uitvoerend Agentschap is steeds op zoek naar deskundigen, die naast de beoordeling van de projecten ook inhoudelijk advies kunnen geven over de implementatie van het programma en de culturele, creatieve of audiovisuele sectoren. Naast hun inhoudelijke deskundigheid, moeten de experten een uitstekende kennis hebben van het Engels en/of Duits en/of Frans.
  • Meer informatie over de kandidaatstelling als expert.
  Welke Europese Prijzen en Initiatieven worden gesteund via het Creative Europe-programma?