Cross-sectoraal

Het Creative Europe 2021-2027-programma is officieel bekend op 17 juni 2021.

-------------------------------

 • Het luik CROSS-SECTORAAL richt zicht tot de brede audiovisuele sector, de wereld van journalistiek en media, onderzoekers en beleids(uit)voerders in de deelnemende landen.

 • CROSS-SECTORAAL

  • ondersteunt sectoroverschrijdende transnationale projecten, studies, analyses en betere gegevensverzameling met het oog op grotere visibiliteit van Creative Europe en en efficiëntere beleidsvorming met betrekking tot de rol van cultuur tegen sociale insluiting en het vrijwaren van artistieke vrijheid.

  • moedigt innovatieve benaderingen in het creëren van, de toegang verschaffen tot, en het distribueren/promoten van inhoud in de culturele en de creatieve sector en met andere sectoren, onder meer door rekening te houden met de digitale transitie, al dan niet marktgericht. 

  • bevordert sectoroverschrijdende activiteiten, gericht op de aanpassing aan de structurele en technologische veranderingen waarmee de nieuwsmediasector wordt geconfronteerd, met inbegrip van het bevorderen van een vrije, diverse en pluralistische mediaomgeving, kwaliteitsjournalistiek en mediageletterdheid, ook in de digitale omgeving. 

  • ondersteunt de Creative Europe desken in de deelnemende landen met o.a. hun grensoverschrijdende samenwerking en uitwisseling van beste praktijken.

 • 3 Creative Europe-oproepen richten zich tot de brede audiovisuele sector. Voor het eerst wordt ook de Nieuwssector aangesproken met inhoudelijk 2 nieuwe oproepen.

---------------------

Oproep CREATIVE INNOVATION LAB

CREA-CROSS-2021-INNOVLAB  // Deadline: 5 oktober 2021 17:00

Deze oproep is  sinds 7 juni 2021 gepubliceerd op de Funding & Tenders Portal. Lees nu alle details in het Call document (Engels).

De toelichting in het Nederlands wordt zo spoedig mogelijk op deze website gepubliceerd.

-----------------------------

Aankondiging verwacht: 

Oproep NIEUWS JOURNALISTIEK - BUSINESS TRANSFORMATIES

---------------------

Aankondiging verwacht: 

Oproep NIEUWS JOURNALISTIEK - SAMENWERKINGSPROJECTEN.

----------------------

DEZE SECTIE OVER HET CROSS-SECTORALE LUIK IS ONDER CONSTRUCTIE !

-------------------------------

 • De onderstaande info geldt enkel en alleen nog voor de lopende projecten onder het voorbije Creative Europe 2014-2020-programma en is niet van toepassing op het nieuwe Creative Europe 2021-2027-programma. Zodra de informatie over Creative Europe 2021-2027 en de details over de nieuwe projectoproepen voor handen zijn, worden de teksten van deze website vervangen en aangepast. 

 • Vanaf 2021 maakt het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer van het nieuwe Creative Europe-2021-2027-programma. Nog lopende projecten met VK-partners, ingediend onder het voorbije Creative Europe 2014-2020 - programma, gaan evenwel onverminderd door. Ze worden in de komende jaren gefinaliseerd en onder de 2014-2020 - rapporteringsvoorwaarden afgewerkt. 

 • Het CCS Garantiefonds valt vanaf  2021 niet meer onder het Creative Europe 2021-2027 programma 2021-2027, maar maakt deel uit van het Invest EU-programma. 

-------

Cross-sectorale oproepen 2014-2020.

Creative Europe: What's in it for me?

cover whats in it for me?

Deze publicatie kan je downloaden of gratis bestellen.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter