Cultuur

Het Creative Europe 2021-2027-programma is officieel bekend gemaakt op 17 juni 2021.

Het Luik CULTUUR wil internationale samenwerking aanmoedigen tussen culturele en creatieve sectoren in en rond Europa. Aandacht gaat vooral naar transnationale mobiliteit van culturele spelers en circulatie van creaties, alsook professionele ontwikkeling via uitwisseling van artistieke expertise, innoverende businessmodellen, digitale praktijken, publieksontwikkelingsstrategieën en netwerking.

push boundaries
Nieuwe oproepen 'Circulatie van Literaire Werken' en 'Europese Samenwerkingsprojecten 2023'
De nieuwe oproepen voor 'Circulatie van Literaire Werken' en "Europese Samenwerkingeprojecten' zijn net gepubliceerd op de Funding & Tender Portal.
Europe moves Culture
Oproep 'Culture moves Europe' - deadline 31 mei 2023
'Culture Moves Europe' is het nieuwe mobiliteitsinitiatief van het Creative Europe-programma, dat geleid wordt door het Goethe-Institut. De eerste deadline om projecten in te dienen is 31 mei 2023.
push boundaries cultuur
Online vragenuur Europese Samenwerkingsprojecten
Op woensdag 7 en 14 december van 9u00 tot 10u00 organiseert Kunstenpunt een online morning coffeesessie, met als thema: 'Vragen over Europese subsidies?'

Welke subsidiemaatregelen biedt Creative Europe ter ondersteuning van de creatieve en culturele sectoren? Hier vind je uitleg over deadlines, voorwaarden, budget, selectiecriteria en aanvraagprocedures.

Hoe en waar vind je andere organisaties om samen een Europees samenwerkingsproject mee te organiseren? Hier vind je een overzicht van partner searches, databanken en tips.

Hier vind je een chronologisch overzicht van infossessies en workshops die Culture Desk Vlaanderen (mede) organiseert, alsook externe culturele evenementen zoals conferenties, seminaries en festivals.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter