Cultuur

Het Creative Europe 2021-2027-programma is officieel bekend gemaakt op 17 juni 2021.

Het Luik CULTUUR wil internationale samenwerking aanmoedigen tussen culturele en creatieve sectoren in en rond Europa. Aandacht gaat vooral naar transnationale mobiliteit van culturele spelers en circulatie van creaties, alsook professionele ontwikkeling via uitwisseling van artistieke expertise, innoverende businessmodellen, digitale praktijken, publieksontwikkelingsstrategieën en netwerking.

Culture moves Europe
Nieuwe 'Culture Moves Europe' oproep voor 'Residency Hosts' - deadline 15 juni 2023
De 1ste oproep voor 'residency hosts' i.h.k.v. 'Culture Moves Europe' is geopend.
push boundaries 3
Oproep Europees gedenken 2023 (European Remembrance)
De oproep 'Europees gedenken 2023' (CERV-2023-CITIZENS-REM) is nu open voorziening en heeft een deadline van 6 juni 2023
partnership
Selectieresultaten 'Journalistieke Partnerschappen 2022'
Het Uitvoerende Agentschap EACEA heeft de resultaten van de oproep 'Journalistieke partnerschappen 2022' bekend gemaakt. Er werden 6 Belgische organisaties geselecteerd.

Welke subsidiemaatregelen biedt Creative Europe ter ondersteuning van de creatieve en culturele sectoren? Hier vind je uitleg over deadlines, voorwaarden, budget, selectiecriteria en aanvraagprocedures.

Hoe en waar vind je andere organisaties om samen een Europees samenwerkingsproject mee te organiseren? Hier vind je een overzicht van partner searches, databanken en tips.

Hier vind je een chronologisch overzicht van infossessies en workshops die Culture Desk Vlaanderen (mede) organiseert, alsook externe culturele evenementen zoals conferenties, seminaries en festivals.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter