Cultuur

Het Creative Europe 2021-2027-programma is officieel bekend gemaakt op 17 juni 2021.

Het Luik CULTUUR wil internationale samenwerking aanmoedigen tussen culturele en creatieve sectoren in en rond Europa. Aandacht gaat vooral naar transnationale mobiliteit van culturele spelers en circulatie van creaties, alsook professionele ontwikkeling via uitwisseling van artistieke expertise, innoverende businessmodellen, digitale praktijken, publieksontwikkelingsstrategieën en netwerking.

push boundaries 3
Indieningsdatum 'Europese Samenwerkingsprojecten' verlengd tot 5 mei 2022
Het Europees Uitvoerende Agentschap EACEA heeft de uiterste indieningsdatum definitief verlengd voor de aanvraag 'Europese Samenwerkingsprojecten CREA-CULT-2022-COOP-1-2-3' naar 5 mei 2022.
push boundaries
Publicatie tender-oproep Music Moves Europe (MME) - Versterking van de dialoog over muziek
De Europese Commissie publiceerde recent de offerte-oproep (tender) 'Music Moves Europe  - Versterking van de dialoog over muziek'.
Translate
Webinar: Push Boundaries: Translate!
In het kader van de Creative Europe subsidieoproep 'Circulatie van Literaire Werken' (deadline 31 mei 2022), organiseert het Creative Europe Desk netwerk een internationale Webinar over de kansen voor organisaties in de boeken- en uitgeverijsector op 28 april.

Welke subsidiemaatregelen biedt Creative Europe ter ondersteuning van de creatieve en culturele sectoren? Hier vind je uitleg over deadlines, voorwaarden, budget, selectiecriteria en aanvraagprocedures.

Hoe en waar vind je andere organisaties om samen een Europees samenwerkingsproject mee te organiseren? Hier vind je een overzicht van partner searches, databanken en tips.

Hier vind je een chronologisch overzicht van infossessies en workshops die Culture Desk Vlaanderen (mede) organiseert, alsook externe culturele evenementen zoals conferenties, seminaries en festivals.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter