Overslaan en naar de inhoud gaan

Greening in Europa

De Europese Commissie heeft onderzocht hoe zij haar programma's duurzamer kan maken en een nieuw rapport schetst de stappen die het programma Creative Europe en zijn begunstigden moeten nemen om duurzamer te worden en de klimaatdoelstellingen van de EU te ondersteunen.

In 2021 gaf de Commissie opdracht tot de studie Greening the Creative Europe programme om haar doelstellingen in de strijd tegen klimaatverandering te helpen bereiken en om haar inspanningen om het programma Creative Europe duurzamer te maken, te ondersteunen.

Culturele en creatieve activiteiten kunnen de overgang naar een groene economie ondersteunen door duurzaamheid en milieubewustzijn te bevorderen. Tegelijkertijd zal het programma zelf streven naar koolstofneutraliteit door het bevorderen van duurzame vervoersmiddelen en milieuverantwoord gedrag.

 

 

Lectuur over dit onderwerp:

  1. Good environmental practices guide for Creative Europe Programme

De gids biedt een uitgebreid overzicht van bestaande goede milieupraktijken die worden aanbevolen voor huidige en potentiële begunstigden van Creative Europe bij het aanvragen en/of uitvoeren van gefinancierde projecten.

 

  1. The Creative Europe Programme Greening Strategy

De strategie identificeert gebieden waarop actie nodig is en doet aanbevelingen over wat er in praktische termen kan worden gedaan om het Creative Europe programma in de nabije toekomst groener te maken.

 

  1. The Creative Europe Monitoring Guide for Programme Greening

In de monitoringgids worden duurzaamheidsindicatoren ("groene indicatoren") voorgesteld om de voortgang van het programma en de bijdrage aan de doelstellingen van de Europese Green Deal voor de periode na 2027 te meten.

 

Achtergrond

De European Green Deal is erop gericht om de EU in 2050 klimaatneutraal te maken, de economie een impuls te geven door middel van groene technologie, duurzame industrie en transport te creëren en vervuiling terug te dringen. De culturele en creatieve sectoren mogen niet achterblijven bij de groene transitie.