Overslaan en naar de inhoud gaan

Video games and immersive content development

 • Omschrijving: Deze subsidie biedt steun aan Europese videogameproducenten, XR-studio’s en audiovisuele productiehuizen. Ze ontwikkelen videogames en interactieve narratieve immersive experiences met een potentieel voor een globaal publiek. De steun verhoogt de competitiviteit van de Europese videospelindustrie en andere producenten van interactieve immersive content door de IP’s bij deze Europese spelers te houden. 
 • Oproepnummer: CREA-MEDIA-2024-DEVVGIM
 • Deadline: 24 januari 2024, 17u00
 • Deze oproep is op de Funding & Tenders Portal gepubliceerd.
 • Lees alle details in het Call Document (Engels).
 • Infosessie door het Uitvoerend Agentschap op 21 november 2023 (14u30-17u00) via deze link
Wat zijn de verwachte resultaten?
 • Verhoogde kwaliteit, aantrekkingskracht, haalbaarheid en internationaal potentieel voor de geselecteerde videogames en interactieve narratieve immersive experiences.
 • Een sterkere positie voor Europese ontwikkelaars van videogames en bedrijven die interactieve narratieve immersive experiences ontwikkelen op de Europese en internationale markt. 
Aan welke vereisten moeten de projecten voldoen?
 • De projecten moeten zich bevinden in de ontwikkelingsfase van een narratieve videogame en interactieve narratieve immersive experience, ongeacht de aard van het platform of verdeling. De ontwikkelingsfase begint bij het eerste idee en loopt tot de productie van het eerste speelbare prototype of proefversie. 
 • Het narratieve element moet doorheen de volledige game zichtbaar zijn, dus niet enkel als intro of eindpunt. 
 • De game met bedoeld zijn voor commercieel gebruik. 
 • De start van de productiefase begint minstens 10 maanden na de deadline van de indiening. Deze fase begint eens het eerste speelbare prototype of de eerste trialversie beschikbaar is. 
 • Opgelet! De oproep richt zich specifiek op verhalende werken. De volgende projecten komen dus niet in aanmerking (noch als projectvoorstel, noch als bewijs van recente ervaring):
  • puzzle games, memory games, sports games, racing games, running games, rhythm/singing/dancing games, social games, quiz games, party games, versus-fighting games, word & spelling games, number games, mind games,  zelfs al hebben ze een narratief element
  • Projecten met als hoofdoel: professionele educatie, training of therapie 
  • multimedia art projecten & installaties 
  • immersive tours, events, music videos & immersive experiences voor in de handel 
  • werken die van nature promotioneel zijn (promo-campagnes , al dan niet toeristisch, product &/ of  brands & promotie van  een organisatie en  haar activiteiten
  • projecten met pornografisch, racistisch materiaal of die aanzetten tot geweld 
  • platformen voor  games of interactive experiences en websites  ook specifiek bedoeld voor en gericht op  sociale platformen, het sociaal netwerken, internet fora, blogs of gelijkaardige activiteiten 
  • instrumenten & software diensten met het enig doel om technologische ontwikkeling en/of enkel gebruikt voor het verder ontwikkelen van een al bestaande game of  interactive experience concepten  
  • referentiewerken  (encyclopediae, atlassen, catalogen, databases en gelijkaardig),’ Doe’- werken (instructiegidsen, handleidingen en gelijkaard) en  (interactive) e-books
  • informatie of zuiver transactionele diensten.
Aan welke vereisten moeten de aanvragers voldoen?
 • De aanvragers zijn Europese ontwikkelaars (in een Creative Europe land) van videogames, XR-studio’s of mediaproductiehuizen met als hoofdactiviteit het produceren of ontwikkelen van videogames, ontwikkeling van software voor vermaak of audiovisuele producties.
 • Uitgevers komen dus niet in aanmerking.
 • De aanvrager bewijst recente ervaring in de productie van een succesvol internationaal gedistribueerd werk. M.a.w. een videogame of (interactieve of non-interactieve) narratieve immersive experience die op de markt verdeeld werd tussen 01/01/2021 en 24/1/2024 (de deadline voor het indienen van aanvragen). Hiervan heeft de aanvrager een financieel rapport als bewijs. 
 • Het bedrijf dat de aanvraag indient moet de meerderheid van de rechten van het project bezitten. Ten laatste 1 dag voor de deadline moet de aanvrager een contract kunnen voorleggen dat alle rechten van artistiek materiaal dekt. Als het project een adaptatie is van een bestaand werk moet de aanvrager ook de meerderheid van de adaptatierechten bezitten. 
Hoeveel geld kan je aanvragen?
 • Het totale budget van de oproep is 7 miljoen euro. 
 • De maximale Europese cofinanciering is 60% van de totale subsidiabele kosten, met een op maat gemaakte lump sum van max. 200 000 euro op basis van de ingediende en in aanmerking komende projectbegroting. 
 • In aanmerking komende kosten zijn in principe alle kosten die gemaakt worden de dag na het ondertekenen van de Subsidieovereenkomst (GA of Grant Agreement). Mit een onderbouwde argumentatie zijn het de gemaakte kosten vanaf de dag na het indienen van de aanvraag. 
 • De EU-prefinanciering bedraagt 70%,  na ondertekening van contract (GA – Grant Agreement).
Wat zijn de toekenningsvoorwaarden?

De beoordeling van de ingediende projecten gebeurt  door een evaluatie committee, bijgestaan door externe experts,

De kwaliteitsdrempel is 70 op 100 punten. Dit is het minimum om in aanmerking te komen. Projecten worden geselecteerd met de hoogste quoteringen, dit in dalende lijn, tot dat de opgetelde gevraagde subsidiebedragen het totale budget van de actie hebben bereikt. Bijv. een aanvraag met 72 punten kan toch niet geselecteerd zijn omdat een project met een kwotering van 75 punten het laatste geselecteerde project is alvorens het totale budget is uitgedeeld.

1. Relevantie: relevantie van het project in het kader van de doelstellingen van de oproep (35 punten)

 • Originaliteit en creativiteit van het concept ten opzichte van bestaand werk, inclusief originaliteit van het verhaal (10 punten)
 • Niveau van innovatie – de mate waarin het project de grenzen van het bestaande aanbod overstijgt:  zoals bijvoorbeeld bij het gebruik van de nieuwste technologieën of platformen, innovatie in de spelervaring, niveau van interactiviteit en onderdompeling, innovatie in de visuele en grafische benadering en innovatie in de cinematografische ervaring (15 punten)
 • Toereikende strategieën voor een duurzamere en milieuvriendelijke industrie (5 punten)
 • Toereikende strategieën voor genderbalans, inclusie, diversiteit en vertegenwoordiging, dit kan zowel op het niveau van het project of de inhoud alsook op het niveau van het projectmanagement (5 punten).

2. Kwaliteit van inhoud en activiteiten: kwaliteit van de inhoud en niveau van integratie van het narratief aspect (25 punten)

 • Kwaliteit van storytelling
 • Kwaliteit van de visuele benadering (zoals door kunst, modellen (mock-ups), schetsen, mood boards)
 • Kwaliteit van grafisch en geluidsontwerp
 • Toegankelijkheid voor gebruikers met een beperking
 • Voor non-immersive video games:
   • Kwaliteit en originaliteit van de spelervaring
   • Integratie en samenspel van spel en verhaal
   • Kwaliteit van character design.
 • Voor interactieve immersive video games en experiences:
   • Kwaliteit van de immersive experiences
   • Niveau en kwaliteit van de interactieve component.

3. Projectmanagement: toereikende ontwikkelings- en financieringsstrategie en uitvoerbaarheid van het project (20 punten)

 • Toereikende ontwikkelingsstrategie (10 punten):
  • Toereikend ontwikkelingsplan, tijdschema, ontwikkelingsbudget en partnerschappen ter bevordering van het project.
 • Toereikende financieringsstrategie en uitvoerbaarheid van het project (10 punten):
  • Toereikende financieringsstrategie voor de geschatte productiekosten, uitgedrukt in de benadering van de juiste potentiële financiële partners. 
  • Ervaring of vaardigheid van de aanvrager om de nodige cofinanciering te regelen
  • Potentieel om verdelers/uitgevers aan te trekken
  • Verkooppotentieel in inkomstenstromen.  

4. Verspreiding: potentieel voor Europees/internationaal gebruik en distributie en kwaliteit van de marketingstrategie (20 punten)

 • Potentieel voor Europees/internationaal gebruik en distributie (10 punten):
  • Transnationale aantrekkingskracht aan de hand van het onderwerp en type van game of ervaring
  • Potentieel grensoverschrijdend succes
   • 1. Ervaring en diversiteit van het creatief team
   • 2. Het verhaal en personages of cast
   • 3. Lokaliseringsstrategie 
  • Relevantie van distributiestrategie aan de hand van methodes, keuze van platform/media, doelpubliek en voorziene distributiepartners 
 • Marketingstrategie die publiek in vroeg stadium bereikt. Hierbij wordt rekening gehouden met de definiëring van de Unique Selling Points, doelpubliek en -markt, innovatieve marketing, betrekking van publiek en promotieactiviteiten (10 punten).

 

Wat is de tijdlijn?
 • Deadline voor indiening: 24 januari 2024, 17u00
 • Evaluatieperiode: februari - mei 2024
 • Aanvragers geïnformeerd over uitslag: juni 2024
 • Tekenen van contract: oktober 2024
 • Startdatum actie: na contractondertekening
 • Duur van activiteit: 36 maanden
Hoe kan je een aanvraag indienen?

De oproep met alle documenten vind je op de Funding & Tending portal van de Europese Commissie.

Lees goed de algemene informatie over het doen van een Creative Europe-aanvraag.

Heb je vragen?