Creative Europe

De huidige, onderstaande info geldt enkel en alleen nog voor de lopende projecten onder het voorbije Creative Europe 2014-2020-programma en is niet van toepassing op het nieuwe Creative Europe 2021-2027-programma. 

Zodra de informatie over het nieuwe Creative Europe-programma (2021-2027) en de details over de nieuwe projectoproepen voor handen zijn, worden de teksten van deze website aangepast. 

 

Wat is Creative Europe?

 

Budget 2014-2020

Creative Europe beschikt voor de hele periode 2014-2020 over een totaal budget van 1,46 miljard euro, waarvan ruim 430 miljoen is bestemd voor Cultuur, bijna 756 miljoen euro voor MEDIA, 182 mijoen voor het cross-sectorale luik en ruim 93 miljoen euro voor administratieve kosten.

 

Missie

Onder het motto van ‘Imagine, Create, Share’ ondersteunt Creative Europe projecten met een Europese toegevoegde waarde. Het programma is ontwikkeld vanuit een blijvende overtuiging dat cultuur een belangrijke meerwaarde biedt aan de ontwikkeling van de Europese samenleving en betrokken moet zijn bij de Europese beleidsvoering.

Door een groepering van de eerdere programma’s MEDIA, MEDIA Mundus en Cultuur (2007-2013) wil Creative Europe (2014-2020) beter inspelen op de hogere doelstellingen van de Europa 2020-strategie (Slimme, Duurzame, Inclusieve groei voor Europa) en de algemene bevordering van economisch herstel.

Tegen 2020 wil Creative Europe een duidelijke aanwezigheid van:

 • competitieve en innovatieve culturele en creatieve organisaties, die transnationaal en internationaal kunnen werken;
 • dynamische en diverse culturele en creatieve sectoren met sterke en duurzame samenwerkingsverbanden doorheen Europa;
 • een ruimer, divers, nieuwsgierig en communicatief publiek voor de Europese culturele content.

   

Doelstellingen

 • Beschermen en promoten van het Europese culturele erfgoed en de culturele en taaldiversiteit;
 • Stimuleren van grensoverschrijdende en transnationale uitwisseling van culturele, creatieve en audiovisuele werken en professionals;
 • Bevorderen van de toegang tot cultuur en audiovisuele werken voor een ruim en nieuw publiek waaronder vooral kinderen, jongeren en ondervertegenwoordigde groepen (inclusieve groei);
 • Versterken van het concurrentievermogen en de capaciteit van de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren met focus op publieksontwikkeling (audience development), digitalisering en nieuwe business- en managementmodellen (innovatieve en duurzame groei).

   

Deelnemende landen

Vanaf 2021 maakt het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel van het  nieuwe Creative Europe-2021-2027 - programma. Nog lopende projecten met VK-partners, ingediend onder het voorbije Creative Europe 2014-2020-programma, gaan evenwel onverminderd door. Ze worden in de komende jaren gefinaliseerd en onder de 2014-2020-rapporteringsvoorwaarden afgewerkt. 

Het Creative Europe programma staat open voor de volgende landen:

 • 27 lidstaten van de Europese Unie: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland,  Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg,  Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden
 • EVA-landen of zogenaamde vrijhandelsstaten:
  IJsland en Noorwegen
 • kandidaat-lidstaten van de Europese Unie: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Servië, en Noord-Macedonië
 • Europese buurlanden:
  Armenië (alleen voor Cultuur), Georgië (volledig Cultuur, gedeeltelijk Media), Moldavië (volledig Cultuur, gedeeltelijk Media), Oekraïne (volledig Cultuur, gedeeltelijk Media), Tunesië (volledig Cultuur en gedeeltelijk Media), Kosovo (alleen Cultuur).
 • Derde Landen. Studie uitgevoerd door de British Council over de deelname als derde land aan programma's zoals Creative Europe, Horizon en Erasmus.

De meeste recente lijst lees je op de website van EACEA.

Officiële ISO landencodes.

 

Experten

Elke subsidieaanvraag van Creative Europe (Media en Cultuur) wordt beoordeeld door 2 externe experten die op projectbasis worden aangesteld door het Uitvoerende Agentschap EACEA.

Het Agentschap is steeds op zoek naar deskundigen, die naast de beoordeling van de projecten ook inhoudelijk advies kunnen geven over de implementatie van het programma en de culturele, creatieve of audiovisuele sectoren. Naast hun inhoudelijke deskundigheid, moeten de experten een uitstekende kennis hebben van het Engels en/of Duits en/ of Frans.

Meer informatie over de kandidaatstelling als expert, lees je op de website van EACEA.

 

Europese Prijzen en Initiatieven

Creative Europe omvat subsidies, maar ook een aantal Europese Prijzen en Initiatieven die rechtstreeks door de Europese Commissie beheerd worden:

Creative Europe: What's in it for me?

Deze publicatie kan je gratis downloaden of bestellen.

English-speaker? Francophone?

Creative Europe Desk UK has a very informative website about the Creative Europe programme.

En Belgique francophone, le Desk Europe Créative est soutenu et accueilli par la Fédération Wallonie-Bruxelles (Communauté française de Belgique).

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter