Overslaan en naar de inhoud gaan
Culturele sector

Stand van zaken - Samenwerkingsprojecten, Europese Platforms, Netwerken en Pan-Europese Culturele entiteiten

De Europese culturele samenwerkingsprojecten blijft de grootste actie van het luik Cultuur van Creative Europe. De subsidieoproep voor Europese Samenwerkingsprojecten is een belangrijke actie om de transnationale creatie en verspreiding van kunstenaars en hun werken te ondersteunen. Hoewel deze actie sinds het begin van het huidige Creative Europe-programma steeds succesvoller is geworden, wordt ze met verschillende uitdagingen geconfronteerd, waaronder een laag succespercentage en het grote aantal specifieke programmaprioriteiten gekoppeld aan de overkoepelende Europese thema's zoals  vergroening, inclusie en eerlijke werkomstandigheden voor kunstenaars. 

Laag succespercentage

De oproep Europese Samenwerkingsprogramma's ontvangt elk jaar een steeds groter aantal aanvragen, wat leidt tot een constante daling van het succespercentage. Van 2021 tot 2024 is het aantal ingediende projecten meer dan verdubbeld: van 468 naar 963 aanvragen. Het totale succespercentage van de actie daalde van 27% in 2021 naar 17% in 2023. Dit geldt met name voor de categorie Middelgrote Samenwerkingsprojecten, met een slaagpercentage van minder dan 10%. Door een gebrek aan beschikbare financiering, kunnen meerdere hoogwaardige projecten niet worden gefinancierd, waardoor de aantrekkelijkheid van het hele programma in gevaar dreigt te komen.
Met ingang van het Jaarlijkse Werkprogramma 2024 is besloten om slechts om de twee jaar een oproep te publiceren voor de Grootschalige Samenwerkingsprojecten. Aangezien deze categorie niet was opgenomen in de oproep CREA-CULT-2024, wordt deze (onder voorbehoud) opnieuw voorzien in het Werkprogramma 2025, dat deze zomer wordt gepubliceerd.

 

De oproep voor Europese Platforms (CREA-CULT-2024-PLAT) is afgesloten op 31 januari 2024. Er zijn 37 voorstellen ingediend. Naar verwachting zullen de evaluatieresultaten in juli 2024 worden meegedeeld. Er zullen15 platforms worden geselecteerd. In 2021 werden maar 5 projecten ingediend, dus ook in deze regeling is er een toename.
Volgend uit de lopende selectie van de steunaanvragen 2024, zullen 35 Europese Netwerken van culturele en creatieve organisaties en 5 Pan-Europese Culturele Entiteiten de betreffende Creative Europe Culture projectsubsidie mogen ontvangen. De lijst van geselecteerden wordt eind 2024 officieel bekend gemaakt.